browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Egzaminy zawodowe 2014

Opublikowano przez 19 stycznia 2014 Komentarzy (0)

1. Termin egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe B.34 „Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów” w zawodzie TECHNIK GEODETA:

Sesja maj – czerwic – lipiec 2014r.

Część pisemna – 16 czerwca 2014. godz. 10.00

Część praktyczna – od 26 maja do 07 lipca 2014r.

  • I zmiana godz. 8.00
  • II zmiana godz. 16.00

2. Termin egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla absolwentów wszystkich typów szkół, którzy uzyskają/uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w kwietniu lub czerwcu (TB, TH, TG, TOŚ i ZSZ):

Etap pisemny – 23 czerwca 2014r. godz. 12.00

Etap praktyczny – od 24 do 27 czerwca 2014r. dla absolwentów technikum

Etap praktyczny – od 01 lipca do 08 sierpnia 2014r. dla absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej

3. Wszystkie informacje dotyczące „starego” i „nowego” egzaminu zawodowego znajdują się na stronie internetowej: www.oke.poznan.pl

4. Szczegóły będą podane miesiąc przed egzaminem.

Comments are closed.