browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Pamiętamy o patronach

Opublikowano przez 6 grudnia 2013 Komentarzy (0)

Lech Wałęsa 30 lat temu został laureatem Pokojowej Nagrody Nobla. 5 października 1983 r. Komitet Noblowski przyznał Lechowi Wałęsie Pokojową Nagrodę Nobla w uznaniu jego działań na rzecz wolności i demokracji w Polsce. Wyróżnienie podczas gali w Oslo odebrała 10 grudnia żona przywódcy Solidarności Danuta wraz z synem Bogdanem. W uzasadnieniu napisano m.in.:

“Działania Lecha Wałęsy charakteryzowały się determinacją w dążeniu do rozwiązania problemów jego kraju poprzez negocjacje i współpracę, bez uciekania się do przemocy. Lech Wałęsa próbował zapoczątkować dialog między organizacją, którą reprezentuje – Solidarnością – a władzami. Komitet uznaje Wałęsę za wyraziciela tęsknoty za wolnością i pokojem, która – mimo nierównych warunków – istnieje niepokonana we wszystkich narodach świata. W czasach, w których odprężenie i pokojowe rozwiązywanie konfliktów są bardziej potrzebne niż kiedykolwiek wcześniej, wysiłek Wałęsy jest zarówno natchnieniem, jak i przykładem”.

Z tej okazji w Zespole Szkół Nr 2 im Noblistów Polskich zorganizowany został szkolny konkurs historyczny. W zmaganiach wzięli udział uczniowie klas ILO a, IILO a, IIITH oraz IIITG.  I miejsce zajęła Patrycja Kmetyk, II miejsce zajęła Joanna Słowik, III miejsce zajęli ex aequo Magdalena Augustyniak, Jędrzej Skrzypek, Marcin Partyka, Michał Suchecki.

Adrianna Dokurno

Comments are closed.