browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Gala 50-lecia szkoły

Opublikowano przez 17 grudnia 2013 Komentarzy (0)

12.12.2013 r. od samego rana w Zespole Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie trwały gorączkowe przygotowania do uroczystości podsumowującej obchody 50-lecia szkoły. Ostatnie poprawki, ostatnie spojrzenie na halę sportową, przegląd uczestników i konkluzja – jesteśmy gotowi. Czekamy w skupieniu na gości. Pierwsi z nich przybyli  z dużym wyprzedzeniem, powitania i ciepłe słowa popłynęły z ust dyrektor szkoły, pani Barbary Ciecierskiej, a wystrojeni w stroje ludowe uczniowie zapraszali do zajęcia miejsc. I tak rozpoczęła się uroczystość. Na twarzach gości było widać zaciekawienie i radość. Dziękujemy wszystkim za uświetnienie naszych obchodów.

Zaszczycili nas swoją obecnością przedstawiciele władz województwa zachodniopomorskiego z panią Anną Mieczkowską – Marszałkiem Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego na czele oraz panią Krystyną Wiśniewską-Bugaj – radną sejmiku wojewódzkiego. Starostwo Powiatowe w Choszcznie reprezentowali: Starosta Choszczeński, pan Lesław Śliżewski; wicestarosta, dr Bogdan Brzustowicz; wiceprzewodniczący Rady Powiatu, pan Roman Lubiniecki; członkowie Zarządu Powiatu, pani Małgorzata Buchajczyk i pan Konrad Bil. Urząd Miejski w Choszcznie reprezentował wiceburmistrz, pan Adam Andriaszkiewicz. Szczególną rangę uroczystości podkreślili swoją obecnością proboszczowie parafii Ziemi Choszczeńskiej, ksiądz Andrzej Lemieszko i ksiądz Sławomir Kokorzycki. Przywitaliśmy burmistrzów oraz radnych powiatowych i gminnych, dyrektorów i kierowników instytucji powiatowych i miejskich, dyrektorów szkół, byłych dyrektorów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 2, reprezentantów stowarzyszeń i organizacji, absolwentów oraz rodziców uczniów. Na widowni zasiedli uczniowie szkół choszczeńskich wraz z opiekunami.

Uroczystość rozpoczęła się nostalgiczną piosenką wzbudzającą refleksję o roli pamięci. Bo właśnie pamięć o przeszłości stanowiła klucz gali. Prowadzący, czyli pani Agnieszka Kasperczuk, Sandra Eljasz z IITOŚ, pan Tomasz Płonka oraz Szymon Zwolak z IIITG, w podniosłym nastroju ukazali się zgromadzonym oraz przywitali gości. Usłyszeliśmy słowa:

Wszechpotężna jest pamięć, gdy wstępuje na tron. Na jej twarzy kochanek czas zostawił swój ślad.

Te słowa stanowiły zapowiedź ogłoszenia oficjalnego hasła uroczystości, które brzmiało: “Historia Szkoły, która łączy pokolenia”.

Po lirycznym wstępie wprowadzono poczty sztandarowe powiatu i szkoły. Następnie zgromadzeni odśpiewali hymn narodowy. Po zajęciu miejsc głos zabrała dyrektor szkoły, pani Barbara Ciecierska. Na początek pani dyrektor powitała wszystkich gości. W dalszej części przemówienia przybliżyła historię szkoły oraz sylwetki kolejnych dyrektorów: Mieczysława Czajkowskiego, Aleksandra Trofimczyka, Henryka Tyburczego, Stefana Szemlija, Wiesława Włudarskiego. W końcowej części skupiła się na teraźniejszości. Scharakteryzowała Zespół Szkół Nr 2 jako placówkę kontynuującą najlepsze tradycje, określiła jego rolę, wskazała perspektywy. Wystąpienie pani dyrektor nagrodzono brawami.

Przyszła kolej na symboliczny moment złączenia przeszłości z teraźniejszością. Prowadzący poprosili publiczność o połączenie łańcucha złożonego z 50 ogniw, którego jedną część stanowiła przeszłość, a drugą – teraźniejszość. Ten symboliczny akt spotkał się z aplauzem najmłodszej publiczności. Następnie zgromadzeni usłyszeli słowa jednego z naszych patronów, Władysława Stanisława Reymonta, który swojego czasu powiedział:

Żyć to działać, to rozsiewać po świecie talent, energię, uczucie, pomagać w czasie teraźniejszym pokoleniom przyszłym.

Przesłanie słów Reymonta było zachętą do podsumowania 50 lat istnienia szkoły. Oceny dokonał Starosta Choszczeński, pan Lesław Śliżewski. Starosta spojrzał na szkołę z perspektywy współczesnych wyzwań. Dostrzegł doświadczenie nauczycieli, wymienił szanse rozwojowe, nie omieszkał również wspomnieć o zagrożeniach, ale ich wyliczenie to wyraz troski władz o Zespół Szkół Nr 2. Starosta Choszczeński z optymizmem przypomniał światowe badania poziomu umiejętności nastolatków, w których to badaniach polska młodzież zajmuje czołowe miejsca. Na koniec Starosta złożył życzenia nauczycielom, pracownikom szkoły oraz wszystkim uczniom “Noblistów”. Jednym z najbardziej podniosłych momentów uroczystości było wręczenie nauczycielom Zespołu Szkół Nr 2 medalu “Zasłużony dla Powiatu”. Nagrodzeni zostali nauczyciele przedmiotów budowlanych i geodezyjnych, panowie Jan Kowalonek, Tomasz Jabłoński i Szymon Napierała.

W kolejnej części głos zabrał znamienity gość, pani Anna Mieczkowska – Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego. Życzliwe słowa oraz życzenia dla całej społeczności szkolnej zostały nagrodzone brawami, a pani Marszałek oficjalnie podziękowała dyrektor szkoły, pani Barbarze Ciecierskiej. Podziękowania pani Marszałek rozpoczęły całą powódź gratulacji i życzeń, które złożyli wszyscy goście gali. Gratulacjom nie było końca, na twarzy pani dyrektor zagościła radość.

Część oficjalną zakończyło uroczyste wyprowadzenie sztandarów oraz prelekcja pana Tomasza Wacława Jabłeckiego, który przybliżył zgromadzonym polskich kandydatów do Nagrody Nobla

Przyszła chwila na oddech. Czas zagospodarowali uczniowie, którzy przygotowali liryczno-humorystyczną etiudę sceniczną. Widziana ich oczami historia szkoły i jej teraźniejszość mogła rozbawić, ale mogła także zastanowić. Młodzi ludzie w przewrotny, charakterystyczny dla wieku sposób zadali pytania o swoją przyszłość. W spektaklu wzięli udział również nauczyciele, co warto podkreślić, ponieważ szczycimy się tym, że nauczyciele i uczniowie w Zespole Szkół Nr 2 stanowią wspólnotę.

Gromkie brawa zakończyły część artystyczną i przyszła pora na oficjalne otwarcie międzypokoleniowej olimpiady sportowej. Zapalenie znicza przy akompaniamencie hymnu olimpijskiego rozpoczęło zmagania. Następnie zgromadzeni udali się do sali 240, która została wyposażona w nowoczesne, potężne jednostki komputerowe, na których zainstalowano profesjonalne aplikacje projektowe i geodezyjne. Tam nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi. Od tej pory uczniowie Technikum Budowlanego i Technikum Geodezyjnego będą realizowali zajęcia na najwyższym poziomie.

Po obejrzeniu wystawy poświęconej historii szkoły goście mogli podzielić się wrażeniami w zaaranżowanej na chłopską gospodę świetlicy szkolnej.

I tak zakończyła się gala poświęcona 50-leciu szkoły, ale podczas gdy goście rozmawiali w szkole, w hali sportowej odbywała się międzypokoleniowa olimpiada sportowa, a już o 17.00 w auli szkolnej spotkali się wszyscy, którzy chcieli powspominać dawne dzieje. Tam właśnie przygotowano Wieczór Wspomnień. O tych wydarzeniach wkrótce napiszemy

Kliknij, aby obejrzeć zdjęcia użyczone przez Starostwo Powiatowe w Choszcznie oraz zdjęcia wykonane przez Piotra Figasa:

Comments are closed.