browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Happening – reaktywacja

Opublikowano przez 18 listopada 2013 Komentarzy (0)

Rok temu, 15 listopada, po praz pierwszy  w Zespole Szkół Nr 2 zorganizowaliśmy happening z okazji Światowego Dnia Rzucania Palenia. Spotkał się on z dużym uznaniem i zaangażowaniem całej społeczności szkolnej. Mając to uwadze, w tym roku postanowiliśmy powtórzyć przedsięwzięcie w identycznej formule.

Przygotowania rozpoczęły się wcześniej, na godzinach wychowawczych, gdy uczniowie przygotowywali plakaty zniechęcające do palenia papierosów. 15 listopada podczas długiej przerwy rozpoczął się przemarsz wokół szkoły.  Prym wiodła klasa II LOA idąca na czele, jednak wszystkie klasy zasługują na słowa uznania. Happening w swojej wymowie zwracał uwagę na problem palenia papierosów.  Zaprezentowane plakaty przekonywały o szkodliwości nikotyny, zachęcały do zaprzestania palenia.

To czynny udział uczniów Zespołu Szkół Nr 2 determinuje nas, pedagogów, do poszukiwań kolejnych obszarów, w których młodzi ludzie będą mogli wykazać się swoją żywiołowością, kreatywnością i chęcią aktywnego uczestnictwa w życiu nie tylko szkoły, ale i środowiska lokalnego.

pedagog szkolny Edyta Tyburczy-Kujawa

Comments are closed.