browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Bronić będziemy Ducha…

Opublikowano przez 12 listopada 2013 Komentarzy (0)

Narodowe Święto Niepodległości jest zawsze okazją do oddania hołdu bohaterom. Jest również szansą na zjednoczenie Polaków. By jednak ten szczytny cel osiągnąć, trzeba jeszcze raz sięgnąć do skarbnicy wartości przekazanych nam przez kolejne pokolenia rodaków marzących w czasie nocy zaborów o wolnej ojczyźnie. Ojczyznę trzeba pielęgnować w sercach – powiedział podczas obchodów Święta prezydent Bronisław Komorowski.

“Wspominamy tutaj i wielkich przywódców, i prostych żołnierzy. Wspominamy patriotów formacji walki i patriotów czasu budowania…”

Niech słowa prezydenta staną się mottem naszej relacji z uroczystego apelu z okazji Narodowego Święta Niepodległości, który odbył się 08.11.2013 r. w hali Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie.

Apel rozpoczął się motywem muzycznym, który odtąd będzie towarzyszył wszelkim oficjalnym szkolnym uroczystościom. Następnie prowadzący, Damian Dędek z IIILOs, przywitał wszystkich i podkreślił powagę chwili krótkim wprowadzeniem do tematyki. Nowością było odczytanie wizji Zespołu Szkół Nr 2, którą po raz pierwszy publikujemy na naszej stronie:

“Dorobek patronów – Noblistów Polskich, którego dziedzictwem są niezbywalne wartości kultury europejskiej, jest wyznacznikiem pracy szkoły – mocno zrośniętej ze środowiskiem lokalnym, poszukującej w świecie ciągłych przemian tego, co zapewni absolwentowi wszechstronny rozwój i poczucie spełnienia.”

Następnie został wprowadzony sztandar szkoły i wszyscy, pod przewodnictwem Martyny Żyty z ILOa, zaśpiewali hymn narodowy. Główną część uroczystości przygotowała pani Adrianna Dokurno. Program składał się z fragmentów przemówień przywódców niepodległościowych, pieśni żołnierskich, wierszy okolicznościowych. Wiele osób nie wstydziło się łez, które w tak podniosłych chwilach mają prawo spłynąć po policzku. Warto zauważyć, że poza sprawdzonymi przy różnych okazjach wykonawcami, w uroczystości wzięli udział najmłodsi uczniowie, którzy zgłosili się do pani Dokurno, oferując swoją pomoc. To dobry znak dla szkoły.

Ważne są również słowa pani dyrektor, Barbary Ciecierskiej, która w swoim przemówieniu podziękowała młodzieży za przykładne zachowanie podczas apelu oraz za zaangażowanie w prace związane z tworzeniem koncepcji pracy szkoły, którą właśnie niedawno przyjęto w nowym kształcie. Dokument ten stanowi fundament pracy szkoły na najbliższe pięć lat. Sądzimy, że taka właśnie jest rola szkoły – tworzyć społeczność, wspólnotę kierującą się wartościami, budującą swój mały świat, ponieważ to w szkole nabywa się cech i umiejętności potrzebnych, kiedy już stanie się człowiekiem w pełni samodzielnym, obywatelem, który współtworzy demokratyczne państwo.

Na koniec zostali nagrodzeni uczniowie, którzy w ostatnich dwóch miesiącach zasłużyli sobie na miano uczniów wyróżniających się. Anita Skorupa z IILOa i Anna Domowicz z IVTOŚ to stypendystki Prezesa Rady Ministrów. “Święto drzewa” organizowane przez panią Kingę Recką-Matyjasik stało się okazją do nagrodzenia talentów: Kinga Paprota z IIITOŚ zwyciężyła w konkursie na jesienny stroik, Monika Łaszczuk z IIITOŚ zajęła I miejsce w konkursie fotograficznym “Las jesienią”, a Alicja Prawica z ITH zwyciężyła w konkursie plastycznym “Drzewo w moich oczach”. Z kolei przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego, Hanna Stanik, wręczyła nagrody swoim współpracowniczkom: Magdzie Kowalskiej, Kindze Paprocie i Natalii Kłosak z IIITOŚ. Pani pedagog, Edyta Tyburczy-Kujawa, dostrzegła zaangażowanie Grzegorza Wiśniewskiego z IIb i Bartosza Zadki z IVTB. Na koniec nagrodę otrzymała Ewa Starukiewicz z IIILOa, która zdobyła II miejsce w Konkursie Recytatorskim Poezji Juliana Tuwima. Nagrodę wręczyła pani Lilla Rybka.

Wydaje się, że apel miał wymiar głębszy. Uczniowie, pytani, jakie są ich wrażenia, zgodnie podkreślali, że czują się patriotami i apel pozwolił im tożsamość narodową umocnić. Jednak nie przeciw komuś, ale by móc spokojnie się rozwijać w swoim kraju. Słowami jednego z przemówień Józefa Piłsudskiego pragniemy zakończyć tę krótką relację:

“Z takiej jedynie ustępliwości wzajemnej, z takiego jedynie szanowania wzajemnego, z takiej jedynie umiejętności podawania do wspólnej pracy dłoni wszystkim, wypływa moc wielka w chwilach trudnych i chwilach kryzysów państwowych.”

Kilka fotografii:

Comments are closed.