browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Aby nauka przyjemniejsza się stała…

Opublikowano przez 23 listopada 2013 Komentarzy (0)

Wielu uczniów ma trudności z koncentracją, zapamiętywaniem, kojarzeniem, czyli ogólnie mówiąc – nauką. Nie posiada umiejętności szybkiego efektywnego uczenia, a co za tym idzie, regularnie stosuje własne, nieefektywne sposoby uczenia, które zostały wypracowane i utrwalone podczas wielu lat wcześniejszej edukacji. Często więc uczniowie pytają jak się uczyć łatwo, szybko i trwale?

W ramach wieloletniej i owocnej współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Choszcznie 19 i 22 listopada psycholog Poradni, pani Danutę Krasowska, przeprowadziła zajęcia na temat metod skutecznego zapamiętywania. Pani psycholog przybliżyła uczniom klas II techniki opierające się na zastosowaniu kodów pamięciowych, które pozwalają na wykorzystanie zasobów naszej pamięci i umożliwiają wydobywanie z niej dowolnych informacji.  Aby mieć dobrą pamięć, należy korzystać z wszystkich możliwości naszego umysłu. Większość technik pamięciowych odwołuje się do wyobraźni i skojarzeń, czyli łączenia nowych informacji z informacjami, które już posiadamy. Jak się okazało, nie trzeba bezrefleksyjnego wkuwania czy też wielokrotnego czytania jakiegoś tekstu, by go zapamiętać. Techniki pamięci dają lepsze rezultaty. Właściwie wykorzystywane mogą usprawnić naszą pamięć, co będzie skutkowało większą skutecznością w przypominaniu materiału oraz wzrostem efektywności uczenia.

Ponieważ forma była ciekawa i atrakcyjna, uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach.  Z ciekawością wysłuchali sposobów zapamiętywania proponowanych przez panią psycholog. W żywej dyskusji podawali własne skojarzenia i sposoby na zapamiętywanie. Świadczy to o zapotrzebowaniu na tego rodzaju zajęcia. Poprzez własne zaangażowanie, przeżycie i własną aktywność utwierdzili się w przekonaniu, że niektóre z dotychczasowych form nauki, sposobów zapamiętywania należy zmienić, usprawnić lub zrezygnować z nich, zastępując nowymi, poznanymi na zajęciach. Zdali sobie sprawę, że wykorzystanie wielu zmysłów, zaangażowanie obu półkul mózgowych  w procesie uczenia się,  stosowanie technik pamięci oraz notowanie przy użyciu map myśli poprawia pamięć i  przyspiesza przyswajanie wiedzy, a co za tym idzie, pozwala w szybszym czasie zapamiętać więcej, czyli w efekcie mniej czasu spędzać nad książkami.

pedagog Edyta Tyburczy-Kujawa

Comments are closed.