browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Połowinki

Opublikowano przez 27 października 2013 Komentarzy (0)

Dnia 25 października w Domu Biesiadnym w Koplinie odbywały się tegoroczne Połowinki. Brały w nich udział następujące klasy:

II LOa z wychowawczynią – panią Beatą Zgorzelską

III TH+TG z wychowawczynią – panią Joanną Korzeniewską

III TB+TOŚ z wychowawcą – panem Tomaszem Płonką

Wszystkim uczestnikom przypominamy, że już za rok matura ….

Comments are closed.