browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Odnowienie współpracy z IPN

Opublikowano przez 14 października 2013 Komentarzy (0)

Kontynuując dawniejszą współpracę z Instytutem Pamięci Narodowej, zdecydowaliśmy się w tym roku szkolnym skorzystać z bogatej oferty edukacyjnej ważnej instytucji. W dniu 09.10.2013 r. w naszej szkole odbyły się warsztaty historyczne przeprowadzone przez doktoranta Instytutu Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego oraz wykładowcę IPN, pana Leszka Ślepowrońskiego.

Warsztaty poświęcono trzem tematom: polskiemu podziemiu niepodległościowemu z lat 1945-1956, gospodarce PRL-u i aparatowi terroru w czasach PRL-u. Poszczególnym tematom poświęcono 90 minut, a w warsztatach wzięły udział 3 klasy: ITH, ILOa i IILOa.

Wykłady wzbogacone zostały prezentacjami multimedialnymi, ale najciekawsze były ćwiczenia. Uczniów szczególnie zainteresowały losy “żołnierzy wyklętych”. Naukowiec pokazywał archiwalne zdjęcia, omawiał na przykładach losy powojenne byłych żołnierzy Armii Krajowej, przeprowadził grę decyzyjną. Uczestnicy warsztatów zostali postawieni w sytuacji wyboru. Młodzi ludzie mieli zdecydować, czy podjęliby walkę z władzą ludową, gdyby znaleźli się w tak dramatycznych okolicznościach jak żołnierze AK. Wynik zaskoczył wykładowcę, bowiem 90% uczniów zdecydowałoby się walczyć, uzasadniając swoją decyzję w bardzo różny sposób, ale zawsze podkreślając najwyższą wartość, jaką jest wolność. Trudnym tematem okazała się gospodarka PRL-u, jednak zdjęcia, filmy, wykresy, diagramy, ukazujące rozwój gospodarczy Polski po wojnie, przybliżyły skomplikowane zagadnienia. Prowadzący w sposób obrazowy przedstawił różnice pomiędzy gospodarką wolnorynkową i gospodarką centralnie planowaną, nakazowo-rozdzielczą.

Zajęcia okazały się ze wszech miar udane, pogłębiły wiedzę uczniów o czasach nie tak przecież dawnych, a jednak już, szczególnie przez młode pokolenie, nieznanych. W przyszłym semestrze planujemy kolejny blok tematów o czasach PRL-u.

Beata Zgorzelska

Comments are closed.