browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Mamy tylko 2 minuty

Opublikowano przez 6 października 2013 Komentarzy (0)

Młodszy aspirant Stanisław Rydz z Państwowej Straży Pożarnej w październiku odwiedził naszą szkołę kilkukrotnie. Najpierw na kilka minut, kiedy ćwiczyliśmy próbny alarm, następnie 05.10.2013 r., tym razem na cały dzień, by porozmawiać z młodzieżą i przeprowadzić prelekcje dla wszystkich klas poświęcone właściwemu zachowaniu podczas sytuacji alarmowej w szkole czy też w innych miejscach użyteczności publicznej. Ostatnia wizyta miała miejsce w czasie posiedzenia Rady Pedagogicznej, kiedy aspirant Rydz wyliczył nam wszystkie błędy popełnione podczas ćwiczenia, a także podsumował przebieg zajęć z uczniami szkoły. Wnioski przekazane Radzie Pedagogicznej stanowią teraz podstawę dalszych prac.

Podczas spotkań z młodzieżą przedstawiciel straży, prezentując filmy poglądowe, wskazał różne, niekiedy irracjonalne zachowania ludzi w sytuacjach zagrożenia i ewakuacji. Jak można było zaobserwować, najczęściej trudno jest ludziom walczącym o życie zachować się w sposób bezpieczny dla siebie i innych. Staje się to często przyczyną tragedii. Uczestnicy spotkania usłyszeli następnie wiele wskazówek, które były tym cenniejsze, że większość z nich wypracowano w praktyce, a każdy przecież wie, że praktyka straży pożarnej to sytuacje skrajne. W wyniku przeprowadzonych pogadanek uczniowie nie tylko rozróżniają sygnały ostrzegawcze i znają oznakowanie dróg ewakuacyjnych w budynku szkolnym, ale dokładnie wiedzą, jak zachowywać się nie należy i co jest szczególnie ważne, by ewakuacja przebiegała w sposób prawidłowy, a co za tym idzie, bezpieczny.

Comments are closed.