browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Konkurs “Polna w obiektywie”

Opublikowano przez 22 października 2013 Komentarzy (0)

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„Polna w obiektywie”

CHOSZCZNO 2013

I. Postanowienia ogólne:

 1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Nr im. Noblistów Polskich w Choszcznie, zwany dalej organizatorem.
 2. Celem konkursu jest:
 • popularyzacja fotografii wśród uczniów i nauczycieli;
 • przedstawienie historii naszej szkoły oraz jej dzisiejszego wizerunku w związku z obchodami 50-lecia;
 • promocja Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w środowisku lokalnym;
 • prezentacja osiągnięć uczestników konkursu.

II. Zasady konkursu:

 

 1. Czas trwania konkursu – od 14 października 2013 do 30 listopada 2013 r.
 2. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich.
 3. Przystąpienie do konkursu następuje przez zgłoszenie prac fotograficznych.
 4. Przystępując do konkursu, uczestnik akceptuje niniejszy regulamin, a w szczególności punkty 11 i 12 regulaminu, oraz zapewnia, że: posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy; nie kopiuje fotografii stworzonych przez inne osoby; zdjęcia nie naruszają dóbr osobistych osób na nich przedstawionych oraz innych dóbr prawnie chronionych.
 5. Do konkursu można złożyć tak fotografie reportażowe, jak i artystyczne, tematem może być nasza szkoła zarówno wczoraj, jak i dziś – życie szkoły, portrety, pejzaże itp.
 6. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu dowolną ilość zdjęć pojedynczych lub zestawów zdjęć (seria składająca się z maksimum 3 zdjęć, tworzących określoną zamkniętą całość).
 7. Wszystkie fotografie powinny mieć postać odbitki na papierze fotograficznym, mogą być czarno – białe, w sepii lub wersji kolorowej, w formacie minimum 10×15 cm. Uczestnik może wykorzystać programy komputerowe do obróbki zdjęć (zmodyfikować, unowocześnić, dodać efekty specjalne itp.).
 8. Oryginalne fotografie należy zapisać na płycie CD załączonej do pracy w formacie JPG.
 9. Zgłaszane do konkursu fotografie należy opisać na odwrocie zdjęcia w sposób, który nie doprowadzi do jego zniszczenia (ołówkiem) oraz w pliku tekstowym na płycie CD: tytuł zdjęcia, imię i nazwisko, adres, telefon lub e-mail autora zdjęć.
 10. Podpisane i spakowane prace konkursowe należy składać u pedagoga szkolnego w terminie do 30 listopada 2013 r. lub przesłać na adres: Zespół Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich, ul. Polna 5, 73-200 Choszczno.
 11. Zgłoszone prace będą eksponowane na wystawie pokonkursowej z okazji 50-lecia szkoły, w budynku Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie oraz na stronie internetowej naszej szkoły. W tym przypadku fotografie będą opisane nazwiskami autorów.
 12. W przypadku prac nagrodzonych i wyróżnionych organizator zastrzega sobie prawo do ich nieodpłatnej publikacji w materiałach związanych z konkursem oraz promocją Zespołu Szkół Nr 2 z zaznaczeniem imienia i nazwiska autora.

III. Zasady rozstrzygnięcia konkursu:

 

 1. Prace zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora.
 2. Jury zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień.
 3. Wyniki konkursu oraz termin wręczenia nagród zostanie podany poprzez umieszczenie na tablicy przy gabinecie pedagoga.
 4. Organizator nie zwraca zgłoszonych prac.

IV. Postanowienia końcowe:

 

 1. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie danych osobowych uczestnika w celach związanych z konkursem.
 2. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej szkoły.

Comments are closed.