browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Bo warto coś zmienić

Opublikowano przez 5 października 2013 Komentarzy (0)

Dnia 27 września 2013 roku w „Zielonej sali” odbyły się wybory Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Nad całością czuwała szanowna komisja wyborcza w składzie: Agnieszka Pencak z klasy IVTOŚ, Anna Farysej z klasy IIILOs oraz Bartosz Zadka z klasy IVTB. Liczba kandydatów chętnych do objęcia najważniejszego stanowiska w szkole była zadowalająca, choć nieco niefortunna – kandydatów zgłosiło się mianowicie 13. Z kampanii wyborczej wyłowiliśmy postulaty, które w skrócie prezentujemy. Warto wspomnieć, że nie wszyscy prowadzili kampanię wyborczą, licząc po cichu na zaufanie zauszników. Tym, którzy sformułowali postulaty, serdecznie dziękujemy, ponieważ ich głos jest bardzo ważny.

Sandra Eljasz IITOŚ

Organizacja festynów, z których dochody przeznaczone byłyby na rzecz szkoły; stworzenie dla uczniów z trudnościami w nauce koła wyrównawczego opartego na koleżeńskiej pomocy; rozwijanie kół zainteresowań; więcej akcji charytatywnych; bonus do gazety szkolnej w postaci kuponu na niepytanie.

Oliwia Pierożkiewicz IITG

Możliwość organizacji imprez szkolnych i wycieczek podczas zajęć lekcyjnych; więcej miejsc siedzących przy sklepiku szkolnym.

Hanna Stanik IIITG

Kontynuacja akcji „szczęśliwy numerek”; więcej akcji charytatywnych; uruchomienie radiowęzła; „Ważne święto” – na przykład ci, ubrani w czapki Mikołaja w mikołajki, byliby zwolnieni z pytania; „Oddech dla ucznia” – po wakacjach czy dłuższych przerwach uczniowie byliby zwolnieni z pytania i kartkówek przez 2-3 dni; zwiększenie liczby miejsc do siedzenia przy sklepiku szkolnym.

Krzysztof Wawrzak IITB

Stworzenie kółka pomocy uczniom z trudnościami w nauce; tablica frekwencji poszczególnych klas; organizacja dyskotek szkolnych; zorganizowanie Dnia Samorządności, podczas którego uczniowie prowadziliby lekcje.

Grzegorz Wiśniewski IIB

Dzień bez pytania; comiesięczne podsumowanie frekwencji klas i nagrody dla najlepszych; szafki dla uczniów; wzbogacenie oferty dydaktycznej poprzez pozyskiwanie środków od sponsorów, radio szkolne.

Hubert Wypych – prowadził kampanię wspólnie z Michałem Maślakiem IIITB/TOŚ

Więcej zajęć dodatkowych; uruchomienie radia szkolnego, skrócenie przerw do 5 minut (długiej do 15 minut); więcej zawodów sportowych; konkursy mające na celu zdobywanie przez uczniów ocen dodatkowych (oczywiście dobrych ocen – przyp. red.).

Martyna Żyta ILOa

Więcej wycieczek; muzyka na przerwach; noc filmowa i noc poetów; apele z różnych okazji; likwidacja 8 godziny lekcyjnej; wyjazdy na mecze; turnieje sportowe dla dziewczyn i chłopaków, wybór najładniejszej pary na walentynki.

W wyborach udział wzięło 234 uczniów, zatem frekwencja wyniosła ponad 40% wielkie brawa za dojrzałość naszej społeczności szkolnej! Nową, a może bardziej doświadczoną o ten jeden krok do przodu Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego została Hanna Stanik z klasy IIITG, a jej wiernymi zastępcami Grzegorz Wiśniewski z klasy IIB i Sandra Eljasz z klasy IITOŚ.

Pełne wyniki wyborów poniżej:

Lp.

Nazwisko i imię

Klasa

Liczba głosów

1.

Baranowski Łukasz

IC

1

2.

Brydziński Kacper

IILOa

17

3.

Eljasz Sandra – zastępca

IITOŚ

35

4.

Kowalewska Anna

ITOŚ

2

5.

Maślak Michał

IIITOŚ

19

6.

Pierożkiewicz Oliwia

IITG

4

7.

Płotek Jarosław

IIA

13

8.

Stanik Hanna – Przewodnicząca

IIITG

48

9.

Stasiak Artur

ITB

2

10.

Wawrzak Krzysztof

IITB

17

11.

Wiśniewski Grzegorz – zastępca

IIB

39

12.

Wypych Hubert

IITOŚ

20

13.

Żyta Martyna

ILOa

17

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesu w realizacji postulatów oraz otwartej karty…

Pozdrawia Samorząd Uczniowski

Sylwia Krześniak-Ławik – opiekunka

Comments are closed.