browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Rozpoczynamy rok szkolny 2013/2014

Opublikowano przez 4 września 2013 Komentarzy (0)

Dnia 02.09.2013 roku, punktualnie o godzinie 9.00, w hali sportowej rozpoczęła się uroczystość przywitania nowego roku szkolnego. Społeczność szkolna Zespołu Szkół Nr 2 powitała zaproszonych gości, wśród których obecni byli przedstawiciele władz powiatu choszczeńskiego, reprezentanci instytucji i służb oraz przyjaciele szkoły.

Do zgromadzonych słowo wstępne skierowała pani dyrektor szkoły, mgr Barbara Ciecierska. Szczególnie serdecznie przywitała pierwszoklasistów,  wyrażając nadzieję, że ich praca przyniesie owoce w postaci dobrych ocen i w dalszej perspektywie pozytywnie zdanych egzaminów maturalnych oraz egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. By zachęcić pierwszaków do wysiłku, pani dyrektor pochwaliła się wynikami egzaminów zawodowych, zwracając uwagę przede wszystkim na wyniki technikum handlowego, którego absolwenci zdali egzaminy w 100%. Powtórki takiego wyniku życzylibyśmy sobie wszyscy.

Z kolei głos zabrał wicestarosta, dr Bogdan Brzustowicz, który podkreślił w swoim przemówieniu, jak wiele zależy od zaangażowania uczniów. Stworzenie najlepszych warunków do nauki jest zadaniem władz, na barkach nauczycieli spoczywa obowiązek rzetelnego przekazania wiadomości, ale to wszystko nie wystarczy, by osiągnąć sukces. Ważna jest ambicja młodego człowieka i jego chęć zdobywania wiedzy. Zachęta pana wicestarosty została przyjęta w skupieniu i mamy nadzieję, że zapadła w serca uczniów.

Uroczystość przygotowaną przez Samorząd Uczniowski pod opieką pani Sylwii Krześniak-Ławik urozmaicił występ naszego nagradzanego recytatora, Dawida Dudka z klasy IILOa, który wygłosił wiersz Czesława Miłosza pt. “Nadzieja”.

Przypominamy, że tradycyjne ślubowanie uczniów klas pierwszych w Zespole Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie odbywa się zwyczajowo podczas otrzęsin pierwszaków.

fot. Alicja Kaniecka IIB, Piotr Figas

Comments are closed.