browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Odkrywamy Czystą Polskę

Opublikowano przez 28 września 2013 Komentarzy (0)

Tegoroczna – 20 już akcja „Sprzątanie Świata – Polska” przebiegała pod hasłem „Odkrywamy Czystą Polskę”. ZS Nr 2 w Choszcznie po raz kolejny włączył się w tę akcję. Koordynator akcji na szczeblu szkolnym – Lidia Michalska, przydzieliła poszczególnym klasom teren do sprzątania, który obejmował ulice: Polną, Energetyków, Zielną i Kanałową. Tym razem udział w akcji wzięły: klasa IV TOŚ pod opieką p. Lidii Michalskiej, III LOa wraz z wychowawczynią p. M. Pietrusińską, II TOŚ z p. K. Recką – Matyjasik oraz klasa III TB i TOŚ pod okiem p. T. Płonki. Sprzątanie śmieci odbywało się w dniach 24,25,26 września 2013 roku. Uczniowie zostali wcześniej przeszkoleni odnośnie tego, że nie wolno im dotykać porzuconych strzykawek, ostrych przedmiotów, materiałów opatrunkowych i prezerwatyw. Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Choszcznie zadbał o to, aby wyposażyć uczniów w worki foliowe i rękawiczki.  Młodzież bardzo zaangażowała się w zbieranie odpadów. Jak zwykle było ich bardzo dużo. Dzięki takim akcjom młodzież uczy się podejmować racjonalne działania służące poprawie stanu środowiska w skali lokalnej. Uczniowie prezentują postawę dbałości o prawidłowy stan środowiska przyrodniczego, wyrabiają w sobie świadomość proekologiczną, co pozwoli im być odpowiedzialnymi za obecny i przyszły stan środowiska.

Organizator akcji na szczeblu szkolnym

mgr Lidia Michalska

Comments are closed.