browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Technikum Handlowe potwierdza jakość!

Opublikowano przez 4 września 2013 Komentarzy (0)

W ubiegłym roku szkolnym najlepiej w całym okręgu (województwo zachodniopomorskie, wielkopolskie, lubuskie) egzaminy zawodowe zdali uczniowie naszego Technikum Budowlanego. Obecnie ich sukces powtórzyli uczniowie Technikum Handlowego, uzyskując 100% zdawalność. Osiągnęli oni zaskakujące wyniki, gdyż najsłabsza praca w części praktycznej była oceniona na 85%, a średni wynik to 92%. Nie gorzej wypadli nasi uczniowie w części pisemnej, uzyskując średnio 70% z testu.

Nasza szkoła już od 50 lat kształci w różnych zawodach. Jak widać skutecznie. Cieszymy się z sukcesów naszych absolwentów, bo wiemy, że wielu z nich kontynuuje naukę w szkołach wyższych, a inni znajdują szybko dobrą pracę. Jeżeli chcesz zdobyć kwalifikacje zawodowe, to na Polnej masz stuprocentową gwarancję.

Comments are closed.