browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Działalność Szkolnego Klubu Wolontariatu

Opublikowano przez 29 września 2013 Komentarzy (0)

Od września 2012 roku w naszej szkole istnieje Szkolny Klub Wolontariatu, którego zadaniem jest inicjowanie działań, których celem jest bezinteresowna praca na rzecz innych ludzi.

24 i 25 września 2013 roku 9 uczniów wraz z opiekunem uczestniczyło w zorganizowanym przez Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej Forum Szkolnych Kół Wolontariatu „Wolontariat zmienia – zbliżamy pokolenia”. Celem Forum była integracja młodych wolontariuszy z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, wymiana doświadczeń, a przede wszystkim zachęcenie ich do pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym. Aby zrealizować cel główny spotkania, zostaliśmy zaproszeni do Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami integracyjnymi w Szczecinie, gdzie spotkaliśmy się z osobami, które na co dzień potrzebują pomocy innych osób. Szczególnie wzruszyła nas wypowiedź mieszkanki Domu Kombatanta w Szczecinie, która zapewniając nas o doskonałej opiece w tym domu, prosiła młodych ludzi, aby znajdowali czas na bycie z osobami starszymi, bo tylko uśmiech młodego człowieka jest w stanie zmienić smak gorzkich tabletek, które dają zdrowie, ale nie dają chęci do życia. Uczestniczyliśmy także w warsztatach, na których mieliśmy możliwość kształcenia umiejętności porozumiewania się z osobami potrzebującymi pomocy oraz obejrzeliśmy film „Pora umierać”, którego bohaterka (grana przez Danutę Szaflarską) ostatnie lata swego życia spędza w samotności w swoim starym, ale wiele wartym domu. Przez przypadek dowiaduje się, że jej najbliżsi czekają z niecierpliwością, kiedy będą go mogli w końcu spieniężyć. Podczas projekcji filmu niejedna osoba miała łzy w oku. Mieliśmy także okazję wysłuchania wspomnień z dalekich podróży kapitana Józefa Gawłowicza, kilkuletniego dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie, a obecnie wykładowcę Akademii Morskiej w Szczecinie. Każda ze szkół obecnych na spotkaniu otrzymała jego książkę „Biała Fregata”, w której opisuje swoje wspomnienia z rejsów na „Darze Pomorza”.  Na zakończenie Forum mieliśmy możliwość uczestniczenia w koncercie „Zespołu Piosenki Naiwnej”, w którym występują niepełnosprawni artyści. Mogliśmy zobaczyć ich spontaniczność i ogromną radość na ich twarzach, gdy publiczność włączała się w ich występ i nagradzała długimi brawami.

Podczas naszego pobytu w Szczecinie mieliśmy także trochę czasu wolnego. Zobaczyliśmy Ogród Różany, w którym, mimo późnej pory, kwitły jeszcze pojedyncze róże, przespacerowaliśmy się po Parku Kasprowicza i Lasku Arkońskim, a wieczorem przed snem pojechaliśmy na Wały Chrobrego. Ponieważ posiłki jedliśmy w AWSD, zwiedzieliśmy także Szczecińskie Seminarium, gdzie na Wirydarzu spotkaliśmy się z alumnami z pierwszego roku.

Mamy nadzieję, że udział w Forum zaowocuje nowymi inicjatywami w działalności naszego Szkolnego Koła Wolontariatu.

Comments are closed.