browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Wyniki rekrutacji

Opublikowano przez 5 lipca 2013 Komentarzy (0)

Informujemy, że zostały ogłoszone wyniki postępowania rekrutacyjnego i można się z nimi zapoznać w holu szkoły lub telefonicznie pod numerem 0 95 765 25 39 (prosić kancelarię).

Jednocześnie prosimy o uzupełnienie brakujących dokumentów, jeżeli nie dostarczono kompletu. Wszystkie zostały wymienione w dokumencie zatytułowanym “Zasady rekrutacji 2013-2014”, z którym można się zapoznać w zakładce “Rekrutacja” w menu górnym lub poniżej:

ZASADY-REKRUTACJI-2013-2014

Comments are closed.