browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Podręczniki 2013/2014

Opublikowano przez 16 lipca 2013 Komentarzy (0)

W menu górnym w zakładce “Podręczniki” opublikowano szkolny wykaz podręczników obowiązujących w Zespole Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie w roku szkolnym 2013/2014. W dokumentach należy odnaleźć właściwą klasę.

Comments are closed.