browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Egzaminy poprawkowe – komunikat

Opublikowano przez 4 lipca 2013 Komentarzy (0)

Wszystkich uczniów, którzy otrzymali oceny niedostateczne na koniec roku i mają poprawki, prosimy o dokładne sprawdzenie daty sierpniowego egzaminu. Harmonogram egzaminów poprawkowych znajduje się na tablicy ogłoszeń w holu szkoły.

Comments are closed.