browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

REAGUJ. MASZ PRAWO!

Opublikowano przez 19 czerwca 2013 Komentarzy (0)

27  maja 2013 roku wystartowała kampania społeczna Rzecznika Praw Dziecka pod hasłem REAGUJ. MASZ PRAWO! Jej głównym celem jest zmiana biernej postawy ludzi wobec aktów krzywdzenia dzieci oraz zmniejszenie społecznego przyzwolenia na stosowanie przemocy.

Poniżej prezentujemy kilka ważnych linków związanych z kampanią a przesłanych nam przez Biuro Rzecznika Praw Dziecka:

Comments are closed.