browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Na szlaku w DPN

Opublikowano przez 27 czerwca 2013 Komentarzy (0)

Mamy szczęście, bowiem miasto Choszczno położne jest w pobliżu pierwotnej, malowniczej puszczy. Rozciąga się ona wzdłuż rzek Płocicznej i Drawy. Realizując program nauczania biologii, który zakłada zapoznanie uczniów z problemami ochrony przyrody, pani Maria Pietrusińska wraz z panią Kingą Recką-Matyjasik i panią Agnieszką Kurpiewską w charakterze opiekunek, 20.06.2013 roku zorganizowały wycieczkę do Drawieńskiego Parku Narodowego. Głównym jej celem było pokazanie walorów nietkniętych ludzką ręką lasów. Program wycieczki obejmował wędrówkę ścieżką dydaktyczną wzdłuż rzeki Drawy do Barnimia oraz wysłuchanie wykładu przewodniczki – pracownika DPN, pani Joanny Sanockiej, która opowiedziała o bioróżnorodności gatunków fauny i flory. Oczywiście nie mogło zabraknąć ogniska z kiełbaskami.

Choć znaczna liczba naszych uczniów pochodzi z Drawna i okolic, czyli z terenów Drawieńskiego Parku Narodowego, wielu po raz pierwszy miało okazję usłyszeć o tym, że puszcza jest miejscem wyjątkowym, które należy chronić i którym można się chwalić. Wróciliśmy wzbogaceni o wiedzę i dumni. Biblioteka szkolna pozyskała ciekawe foldery i publikacje.

Poniżej można obejrzeć fotografie Alicji Kanieckiej z klasy Ib:

Comments are closed.