browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Harmonogram rekrutacji

Opublikowano przez 20 czerwca 2013 Komentarzy (0)

od 13 maja do 05 czerwca 2013 r.

składanie podań  w sekretariacie szkoły (pobierz druk)

 

od 28 czerwca do 02 lipca 2013 r.

kandydaci dołączają:

  • świadectwo ukończenia gimnazjum
  • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
  • 2 fotografie (podpisane na odwrocie)
  • kandydaci do ZSZ (klasa wielozawodowa) – zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie wydane przez lekarza medycyny pracy
  • kandydaci do klas wielozawodowych oraz klasy sprzedawca dodatkowo  załączają  odpis  umowy o  pracę  w  celu  przygotowania zawodowego lub  umowę  wstępną  –  druki  dostępne  na  stronie internetowej  szkoły  pod  adresem:  www.zs2choszczno.pl  (pobierz druk) i w ZS Nr 2
  • inne dokumenty, które kandydat może dołączyć: opinię publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, zaświadczenie  komisji  konkursowej  potwierdzające  udział w olimpiadach, konkursach, zawodach, kartę informacyjną o uczniu

 

05 lipca 2013 r. godz. 1400

ogłoszenie wyników rekrutacji

 

od 05 lipca do 09 lipca 2013 r. godz. 1200

kandydat dostarcza oryginały świadectwa  i zaświadczenia  o wynikach egzaminu gimnazjalnego

 

09 lipca 2013 r. do godz. 1400

przedstawienie listy kandydatów przyjętych do ZS Nr 2

 

od 09 lipca do 11 lipca 2013 r.

rekrutacja uzupełniająca

 

16 lipca 2013 r. godz. 1400

wyniki rekrutacji

 

UWAGA

Kandydaci do technikum i ZSZ w zawodzie ślusarz – badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie, wydawane przez lekarza medycyny pracy, odbędą się w miesiącu wrześniu w szkole.

 

Comments are closed.