browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Sprzątanie świata

Opublikowano przez 17 maja 2013 Komentarzy (0)

Z okazji obchodów Światowego Dnia Ziemi – 22 kwietnia 2013 roku, tradycyjnie jak każdego roku, nasza szkoła uczestniczyła w akcji „Sprzątanie Świata”. Hasło przyświecające tegorocznym działaniom brzmiało: „Elektroodpady – proste zasady”. Do akcji ochoczo przystąpiły następujące klasy: ITH i TG, IITH i TG, IIITOŚ i TG oraz IILOa. Uczniowie zostali wcześniej przeszkoleni odnośnie tego, że nie wolno im dotykać porzuconych strzykawek, ostrych przedmiotów, materiałów opatrunkowych i prezerwatyw. Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Choszcznie zadbał o to, aby wyposażyć uczniów w worki foliowe i rękawiczki.  Młodzież bardzo zaangażowała się w zbieranie śmieci. Jak zwykle było ich bardzo dużo. Dzięki takim akcjom młodzież uczy się podejmować racjonalne działania służące poprawie stanu środowiska w skali lokalnej. Uczniowie prezentują postawę dbałości o prawidłowy stan środowiska przyrodniczego, wyrabiają w sobie świadomość proekologiczną, co pozwoli im być odpowiedzialnymi za obecny i przyszły stan środowiska.

Organizatorem akcji na szczeblu szkolnym była pani Lidia Michalska.

Comments are closed.