browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Biblioteka szkolna zaprasza

Opublikowano przez 25 lutego 2013 Komentarzy (0)

W bibliotece szkolnej znajdziecie nie tylko lektury, ale też opracowania potrzebne do przygotowania prezentacji  maturalnej z języka polskiego. Warto sięgnąć po te książki:

  • Seria „Biblioteka Analiz Literackich”, w której przystępnym językiem omówione zostały najważniejsze lektury dla szkół ponadgimnazjalnych, m.in. Dziady Mickiewicza, Treny Kochanowskiego,Wesele  Wyspiańskiego.
  • Seria „Biblioteka Polonistyki, przedstawiająca życie i twórczość autorów lektur szkolnych, np. Reymonta, Żeromskiego, Sienkiewicza, Nałkowskiej.
  • Podręczniki akademickie „Historia literatury polskiej’ pod red. Kazimierza Wyki oraz „Historia literatury polskiej” pod red. Anny Skoczek, w których każda epoka literacka została wyczerpująco przedstawiona w oddzielnym podręczniku. Twórczość poszczególnych pisarzy opracowana została przez wybitnych filologów.
  • Przewodnik encyklopedyczny „Literatura polska” pod red. Juliana Krzyżanowskiego i Czesława Hernasa, gdzie znajdziecie najważniejsze informacje o autorach, dziełach, epokach.
  • Czasopismo „Cogito”, w którym znajdziecie omówienia lektur, analizę poezji, interpretację obrazów, opracowania motywów literackich.
  • Słowniki, które w zwięzły sposób przedstawiają wybrane zagadnienia np.„Słownik motywów literackich”, „Słownik bohaterów literackich”.
  • „Dzieje dramatu” Allardyce Nicoll, gdzie znajdziecie informacje dotyczące  najważniejszych utworów dramatycznych i ich twórców, np. Makbet Szekspira, Świętoszek Moliera.

 

Zapraszamy

 

Comments are closed.