browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Wybieramy uczelnię

Opublikowano przez 5 stycznia 2013 Komentarzy (0)

W bieżącym miesiącu prezentują się w naszej szkole uczelnie wyższe. 3 stycznia odwiedzili nas przedstawiciele Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu (filia Szczecin), którzy zorganizowali w świetlicy szkolnej wystawę promującą ich uczelnię. Nad prezentacją opiekę sprawował szkolny doradca zawodowy – pani Joanna Kozanecka.

Comments are closed.