browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Uniwersytet Szczeciński zachęca

Opublikowano przez 2 stycznia 2013 Komentarzy (0)

Dzisiaj tj. 02.01.2013 r. odbyło się spotkanie klas maturalnych z przedstawicielami Uniwersytetu Szczecińskiego. Wzięły w nim udział klasy IIILOa, IIILOb, IIILOc i IVTB. Celem było przedstawienie oferty edukacyjnej na rok akademicki 2013/2014 oraz przekazanie informacji, których nie znajdziemy na stronie internetowej Uniwersytetu Szczecińskiego czy w informatorze np. informacji o kierunkach zamawianych, o kierunkach planowanych, które może utworzyć uczelnia oraz o stypendiach naukowych i socjalnych.

Spotkanie przeprowadziła pani Aneta Szeremeta z Biura Promocji i Informacji Uniwersytetu Szczecińskiego. Ze strony naszej szkoły nad organizacją czuwała pani Joanna Kozanecka z SZOK-u.

Comments are closed.