browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Połowinki

Opublikowano przez 10 listopada 2012 Komentarzy (0)

9 listopada klasy:  II LOA, II LOS, III TB bawiły się wraz z wychowacami: panią Marią Pietrusińską, panią Sylwią Krześniak-Ławik i panem Piotrem Figasem na połowinkach. Tegoroczny bal odbył się w Hotelu “Elena”.

Comments are closed.