browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Opublikowano przez 23 listopada 2012 Komentarzy (0)

23 listopada odbył się etap szkolny Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, który zorganizował pan Wiesław Włudarski. Najlepsi będą reprezentować naszą szkołę na etapie wojewódzkim.

Comments are closed.