browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Happening – mówimy NIE papierosom

Opublikowano przez 19 listopada 2012 Komentarzy (0)

Palenie wśród młodzieży od dawna jest powszechnym problemem szkół, w tym również i naszej. 15 listopada to Światowy Dzień Rzucania Palenia, w związku z czym również i my włączyliśmy się czynnie w akcję. W celu podniesienia poziomu świadomości młodzieży w szkole przeprowadzone zostały lekcje, podczas których uczniowie mogli po raz kolejny poznać zgubne skutki nałogu. Na lekcjach chemii młodzi poznali skład papierosów i konsekwencje zdrowotne palenia. Na matematyce przeliczyli koszty palenia. Okazało się, że po 20 latach palenia zaledwie połowy paczki papierosów dziennie, można kupić nowy samochód, a rocznie palacz funduje czterem osobom trzydniową wycieczkę. Na lekcjach języka polskiego klasy w napisanych przez siebie fraszkach przedstawiły negatywy nałogu.

Przypieczętowaniem akcji był happening wokół szkoły. Należy przyznać, że do tego uczniowie przygotowali się wyjątkowo dobrze. Za namową wychowawców przygotowali plakaty profilaktyczne i hasła przeciwko paleniu. Na szczególną pochwałę zasłużyli uczniowie klasy IIILOA i ITH/TG, których plakaty wyróżniały się wśród innych swoją estetyką i pomysłowością.

To część działań, które są podejmowane w ramach konkursu „Bezpieczna szkoła” i profilaktyki zdrowotnej. Pamiętajmy, że uzależnienie od nikotyny ma bardzo poważne konsekwencje dla zdrowia młodego człowieka. Ze względu na bierne palenie cierpi nie tylko sam palacz, ale również jego otoczenie.

pedagog szkolny Edyta Tyburczy-Kujawa

15 listopada – DZIEŃ BEZ PAPIEROSA

Comments are closed.