browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Feniks nr 70

Opublikowano przez 16 października 2012 Komentarzy (0)

Już jest nowe wydanie gazetki szkolnej Feniks. Przypominamy, że redaktorem naczelnym jest pan Piotr Figas, a artykuły redagują uczniowie naszej szkoły.

Feniks nr 70 (pobierz)

Comments are closed.