browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Technikum Budowlane – najlepsze w całym okręgu!

Opublikowano przez 3 września 2012 Komentarzy (0)

Uczniowie naszego Technikum Budowlanego w 2012 roku najlepiej zdali egzaminy zawodowe w całym okręgu, który obejmuje aż trzy województwa: zachodniopomorskie, lubuskie i wielkopolskie. Szczególne gratulacje należą się panu Janowi Kowalonkowi, który przygotowywał ich do egzaminu.

To już nie pierwszy taki sukces naszej szkoły. W 2011 i 2008 roku uczniowie Technikum Handlowego zdali najlepiej egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe w całym województwie zachodniopomorskim.

Comments are closed.