browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Sprzątanie świata

Opublikowano przez 21 września 2012 Komentarzy (0)

Tradycją naszej szkoły jest uczestnictwo w akcji „Sprzątanie świata”. Do akcji przystąpiły następujące klasy: III TOŚ+TG, II TOŚ+TB, III LOc i IV TOŚ. Uczniowie zostali wcześniej przeszkoleni, że nie wolno im dotykać porzuconych strzykawek, ostrych przedmiotów, materiałów opatrunkowych i prezerwatyw. Młodzież bardzo zaangażowała się w zbieranie śmieci, których, jak zwykle, było bardzo dużo. Dzięki takim akcjom uczymy podejmować racjonalne działania służące poprawie stanu środowiska w skali lokalnej. Uczniowie kształtują świadomość proekologiczną oraz postawę dbałości o prawidłowy stan środowiska przyrodniczego. Organizatorem akcji na szczeblu szkolnym była mgr Lidia Michalska.

Comments are closed.