browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Salon Maturzystów

Opublikowano przez 18 września 2012 Komentarzy (0)

Jak w latach ubiegłych, tak i w tym roku dnia 17 września odbył się wyjazd klas maturalnych na Salon Maturzystów “Perspektywy 2012”. Organizatorami wycieczki była p. Joanna Kozanecka.

Comments are closed.