browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Jesteśmy szkołą bezpieczną, ale…

Opublikowano przez 10 września 2012 Komentarzy (0)

Rok szkolny 2012/2013 wg zaleceń Kuratorium Oświaty ma przebiegać pod hasłem „Bezpieczna szkoła”. Wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów, którzy oczekują od szkoły poczucia bezpieczeństwa, a także realizując zalecaną politykę oświatową Zespół Szkół Nr 2 przystąpił do konkursu „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń” i ubiegać się będzie o certyfikat „Bezpiecznej placówki”. W związku z tym na lekcjach wychowawczych prowadzone będą zajęcia o tematyce związanej z bezpieczeństwem. Wspierać nas będzie Komenda Powiatowa Policji w Choszcznie, Sąd Rejonowy w Choszcznie oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Choszcznie.

Plan działań obejmuje cały rok szkolny, a wszystkie one, choć nazwy niekiedy brzmią groźnie, mają służyć wzmocnieniu w uczniach świadomości swoich praw oraz zaangażowaniu ich we współtworzenie szkolnego środowiska, w którym uczeń czuje się dobrze, a z nim dobrze czują się inni.

pedagog szkolny Edyta Tyburczy-Kujawa

Comments are closed.