browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Rekrutacja


Kierunki kształcenia

W roku szkolnym 2019/2020 oferujemy następujące kierunki kształcenia:

 • Liceum Ogólnokształcące

  – Klasa ogólna

 • Technikum Handlowe

 • Technikum Ochrony Środowiska

 • Branżowa Szkoła I Stopnia 

  – Ślusarz

  – Mechanik-monter maszyn i urządzeń

  – Operator obrabiarek skrawających

  – Zawody różne /klasa wielozawodowa/

zawody różne: – o trzyletnim okresie nauki: rolnik, ogrodnik, pszczelarz, ślusarz, operator obrabiarek skrawających, mechanik-monter maszyn i urządzeń, złotnik-jubiler, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, elektromechanik, monter-elektronik, kamieniarz, stolarz, tapicer, introligator, drukarz, krawiec, piekarz, cukiernik, wędliniarz, cieśla, dekarz, murarz-tynkarz, zdun, elektryk, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, monter instalacji gazowych, monter izolacji budowlanych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter nawierzchni kolejowych, monter systemów rurociągowych, monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, fryzjer, sprzedawca, kucharz, blacharz samochodowy, modelarz odlewniczy, lakiernik, koszykarz-plecionkarz, fotograf, betoniarz-zbrojarz, kowal, kominiarz, mechanik maszyn i urządzeń drogowych, operator maszyn leśnych, monter mechatronik – dla absolwentów gimnazjów/szkół podstawowych, ubiegających się o status młodocianego pracownika


Zasady rekrutacji

 W poniższym linku znajdują się zasady rekrutacji 2019/2020:

ZASADY REKRUTACJI 2019-2020


Wniosek o przyjęcie do szkoły

W poniższym linku znajduje się wzór podania o przyjęcie do szkoły 2019/2020:

Wniosek o przyjęcie do szkoły  2019-2020 (pobierz)


Umowa wstępna z pracodawcą

(Dotyczy kandydatów do klasy wielozawodowej Branżowej Szkoły I Stopnia)

W poniższym linku znajduje się wzór umowy wstępnej z pracodawcą 2019/2020:

Umowa wstępna dla pracowników młodocianych 2019/2020 (pobierz)


Pracodawcy, którzy współpracują ze szkołą

(Dotyczy kandydatów do klasy wielozawodowej Branżowej Szkoły I stopnia )