OLIMPIADA WIEDZY O AIDS

Tradycyjnie, jak co roku uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 w Choszcznie wzięli udział w Olimpiadzie Wiedzy o AIDS organizowanej przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Choszcznie. Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy młodzieży na temat zapobiegania zakażeniom HIV oraz kształtowanie pozytywnych postaw wobec ludzi żyjących z HIV i chorych na AIDS. Eliminacje szkolne  odbyły się 14 listopada 2018 roku. Spośród uczestników tego etapu wyłoniono 2 uczennice – reprezentantki naszej szkoły w etapie powiatowym olimpiady. Były to:  Martyna Broda i Paulina Więckowska z klasy ITH. Wśród zwycięzców etapu powiatowego (5 grudnia 2018 roku), na II miejscu znalazła się Paulina Więckowska. Serdecznie jej gratuluję i dziękuję wszystkim uczestnikom za zainteresowanie konkursem i wzięcie w nim udziału.

                                                         Lidia Michalska

Kategorie: Aktualności, Konkursy

Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy – podsumowanie

Dobiega końca drugi rok realizacji projektu „Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy” realizowanego przez Powiat Choszczeński dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Choszcznie. W ciągu dwóch lat realizacji projektu 90 uczniów nabyło doświadczenie zawodowe dzięki udziałowi w miesięcznych,  płatnych stażach u lokalnych pracodawców w okresie wakacji oraz kompetencje przydatne na rynku pracy podczas udziału w indywidualnym doradztwie edukacyjno – zawodowym. Obecnie 6 uczniów uczestniczy w Kursie spawacza, a 12 uczestników Kursu spawacza w roku szkolnym 2017/2018 posiada uprawnienia do spawania metodą MAG i TIG.  W  października 2018 roku kolejnych 9 uczniów rozpoczęło udział w Kursie prawa jazdy kat. B. 15 uczniów weźmie  udział w Kursie prawa jazdy  w roku 2019. W roku 2019 kolejnych 10 uczniów naszej szkoły weźmie udział w wakacyjnym stażu i doradztwie edukacyjno – zawodowym. Ostatnią formą wsparcia dla uczestników projektu są stypendia dla uzdolnionych uczniów szkoły zawodowej. O stypendium mogli ubiegać się uczestniczący w projekcie uczniowie Technikum, Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz Branżowej Szkoły I Stopnia, którzy na koniec poprzedniego roku szkolnego uzyskali co najmniej dobre wyniki w nauce i mieli bardzo dobrą frekwencję. W bieżący roku szkolnym stypendium otrzymuje 3 uczniów Technikum oraz 2 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Każdego stypendystę w realizacji Planu Rozwoju Ucznia Wspiera opiekun. dydaktyczny, który dba o jego dalszy rozwój.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

Wiesława Gruszka

 

Kategorie: Aktualności, Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy, Projekty Tagi:

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych

21 – 22 listopada 2018r. odbyły się Dni Otwartych Drzwi w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych. Naszą szkołę odwiedzili uczniowie klas ósmych szkół podstawowych oraz trzecich gimnazjów pochodzących z naszego powiatu. Celem spotkania było zaznajomienie młodzieży ze specyfiką kształcenia w Branżowej Szkole I Stopnia i Technikum. Odwiedzający szkołę uczestniczyli w warsztatach tematycznych zorganizowanych przez nauczycieli Technikum Budowlanego, Technikum Handlowego i Technikum Ochrony Środowiska. Miały one charakter specjalnych zajęć praktycznych. Uczniowie uczący się w Branżowej Szkole I Stopnia wraz z pracodawcami prezentowali swe umiejętności zawodowe nabyte podczas nauki zawodu i zajęć praktycznych u lokalnych pracodawców oraz na warsztatach szkolnych. Odwiedzający mieli możliwość indywidualnej rozmowy z uczniami kształcącymi się w różnych zawodach, poznania produktów pracy naszych uczniów, a nawet ich degustacji.

Mamy nadzieję, że zainteresowaliśmy przyszłych absolwentów szkół podstawowych i gimnazjalnych wyborem dalszego kształcenia w oparciu o szkoły z zawodem.

 

Kategorie: Aktualności

Turniej piłki siatkowej

W dniu 23 listopada 2018 r. w hali sportowej Zespołu Szkół Nr 2 w Choszcznie rozegrany został turniej piłki siatkowej. Do rozgrywek zgłosiło się 6 drużyn. Reprezentacje klas: ITH, IIITB, IA, IIA, IIIA i IB. Drużyny mierzyły się w pojedynkach każdy z każdym do dwóch wygranych setów. Po emocjonujących spotkaniach nastąpił czas podsumowania i w efekcie końcowym liczenia małych punktów. Ostateczne wyniki pierwszej trójki przedstawiają się następująco:

 • I miejsce – klasa IIA;
 • II miejsce – klasa IIITB;
 • III miejsce – klasa IIIA.

Nauczyciele wychowania fizycznego

Fotografie: Krystian Kroczak

Kategorie: Aktualności, Sport

Młodzieży Czytanie

Po raz kolejny uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie włączyli się w szlachetną akcję „Młodzieży Czytanie”, zorganizowaną przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, panią Magdalenę Zarębską – Kuleszę, oraz Dyrektora Książnicy Pomorskiej, pana Lucjana Bąbolewskiego.

W III edycji akcji, odbywającej się jednocześnie w Szczecinie i w Koszalinie, wzięło udział łącznie 30 reprezentacji szkół województwa zachodniopomorskiego.

Nasi uczniowie, Paweł Korzeniowski i Oskar Kurpiński z IITOŚ, mieli szansę zaprezentować swoje umiejętności 20 listopada 2018 r. w Auli Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie.

Akcja mająca charakter wszechnicy czytelniczej propaguje zainteresowanie literaturą polską i stanowi swoistą kontynuację innej ważnej inicjatywy – Narodowego Czytania. W roku 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz w związku z przypadającą 20 listopada 93. rocznicą śmierci Stefana Żeromskiego czytane były fragmenty 44 tekstów Antologii Niepodległości oraz fragmenty „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego.

Paweł i Oskar przeczytali fragmenty „Myśli nowoczesnego Polaka” Romana Dmowskiego, a ich wykonanie mogło się spodobać.

O akcji można przeczytać na stronie Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty.

Fotografie: Piotr Figas

Kategorie: Aktualności, Nasze kontakty Tagi:

Happening profilaktyczny

15 listopada obchodzony Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu. To ważna profilaktyczna inicjatywa mająca na celu zachęcenie do zerwania z nałogiem. I choć od lat 90-tych poziom palenia wśród Polaków spadł o połowę, to jednak nadal pali około 8 milionów Polek i Polaków. Akcja „Światowy Dzień Rzucania Palenia” jest częstym działaniem podejmowanym przez Zespół Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich. Przygotowania do happeningu to nie tylko opracowanie haseł czy plakatów ale lekcje profilaktyczne prowadzone tego dnia na wszystkich przedmiotach i poszukiwanie informacji na temat zgubnych skutków palenia. Przejście wokół szkoły i prezentacja postawy wolnej od nałogów to zwieńczenie antynikotynowej kampanii.

Edyta Tyburczy-Kujawa

Fotografie: Edyta Tyburczy-Kujawa

Kategorie: Aktualności, Aktywność społeczna, Pedagog szkolny

Zebrania z rodzicami

29 listopada 2018r. (czwartek) o godz. 15.30 odbędą się zebrania z rodzicami. Zapraszamy.

Kategorie: Aktualności

Realizacja projektów unijnych w roku szkolnym 2018/2019


Od 18 września 2018 roku w Zespole Szkół Nr 2 w Choszcznie rozpoczęły się zajęcia drugiej edycji projektu pt. „Wiedza kluczem do sukcesu”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.5. Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych.

Beneficjentem projektu jest Powiat Choszczeński, który nadzoruje realizację projektu. Realizatorem projektu jest Zespół Szkół Nr 1 i Zespół Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie.

W roku szkolnym 2018/2019 w Zespole Szkół Nr 2 w Choszcznie w ramach projektu wsparciem zostało objętych 13  uczniów/uczennic z klasy III Liceum Ogólnokształcącego i 11 uczniów/uczennic z klasy II Liceum Ogólnokształcącego.

W ramach projektu odbywają się następujące zajęcia:

 1. zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki – wtorek- sala 218
 2. zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego – wtorek- sala 317
 3. zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego – środa- sala 312
 4. zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka niemieckiego – środa- sala 311
 5. zajęcia rozwijające uzdolnienia oparte na metodzie eksperymentu i TIK: zajęcia z geografii – czwartek- sala 208
 6. zajęcia rozwijające uzdolnienia oparte na metodzie eksperymentu i TIK: warsztaty społeczno-prawne – czwartek- sala 303
 7. indywidualne doradztwo edukacyjno – zawodowe

Celem tych zajęć jest zwiększenie motywacji do nauki, wzrost umiejętności interpersonalnych, samooceny, zapoznanie uczniów/uczennic z podstawami metodologii eksperymentów naukowych z zakresu geografii, języków obcych, warsztatów społeczno-prawnych. Każdy uczestnik otrzymał materiały szkoleniowe i podręczniki z danego przedmiotu i ma zapewniony odwóz do domu i catering.

Celem indywidualnego wsparcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego jest ocena indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, predyspozycji osobowych do wykonywania poszczególnych zawodów, uzyskanie informacji o zawodach, rynku pracy i możliwościach kształcenia, określenie swoich predyspozycji zawodowych.

Pracownie, w których odbywają się zajęcia zostały wyremontowane i doposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne i sprzęt TIK. W efekcie uczniowie mogą rozwijać swoje kompetencje kluczowe a praca metodami praktycznymi wzbogaca i motywuje ich do samodzielnego dochodzenia do wiedzy, co w konsekwencji ułatwi im odnalezienie się na rynku pracy i pozwoli na ukształtowanie ścieżki kariery zawodowej. Zastosowanie TIK otwiera nowe horyzonty, pozwala zapoznać się z nowymi rozwiązaniami z zakresu technologii, wpływa na zmianę stylów pracy na zajęciach. Nowe laboratoria językowe wspomagają naukę języków obcych, umożliwiają swobodny i głośny trening wymowy wszystkich uczniów jednocześnie, co kilkakrotnie zwiększa czas ćwiczeń w stosunku do tradycyjnego nauczania.

Na przełomie lutego i marca 2019 r. uczestnicy projektu pojadą na bezpłatną 2-dniową wycieczkę   do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Pierwszy wyjazd odbył się w dniach 2-3 stycznia 2018 r. Podczas wyjazdu zapewniono nocleg, wyżywienie, dojazd, bilety wstępu, warsztaty oraz opiekę nauczycieli. Wycieczka do CNK zorganizowana jest po to, aby uczestnicy/uczestniczki projektu w kilkuosobowych zespołach, pod okiem specjalistów samodzielnie mogli przeprowadzić fascynujące eksperymenty, a następnie obejrzeć seans w planetarium.

Zapraszam do obejrzenia zdjęć z zajęć.

Edyta Kondela

Kategorie: Aktualności, Projekty, Wiedza kluczem do sukcesu

Apel „100 lat Niepodległości”

Rok 2018 to rok bardzo ważnej rocznicy dla każdego Polaka. 100 lat temu po ponad wiekowej nieobecności Polski na mapie politycznej Europy, Polska odzyskuje upragnioną niepodległość. Społeczność Zespołu Szkół Nr 2 uczciła tę wyjątkową rocznicę organizując wiele przedsięwzięć „dla Niepodległej”. Wśród nich był uroczysty apel, który odbył się 9 listopada 2018 r.

Podczas apelu odśpiewany został w całości hymn państwowy. Następnie odbyła się lekcja historii, którą poprowadzili: Patrycja Eljasz z klasy I Liceum Ogólnokształcącego i Łukasz Sieklucki z klasy IV Technikum Budowlanego. Przypomniane zostały uczestnikom apelu drogi do wolności i okoliczności odzyskania niepodległości w 1918 r. Zaprezentowane zostały sylwetki Ojców Niepodległości, a ich słowa dotyczące Polski i roli Polaków w odzyskaniu i utrzymaniu przez nią suwerenności przytoczył Kacper Gwoździk z klasy II Liceum Ogólnokształcącego.

Lekcja przeplatana była występami szkolnych artystów: Jakuba Skorego z klasy IV Technikum Budowlanego, Michaliny Simińskiej i Natalii Rosłon z klasy IV Technikum Handlowego.

Podczas uroczystości zapalony został znicz jako symbol pamięci o tych, którzy stracili życie w obronie Ojczyzny.
Następnie głos zabrała dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie pani Barbara Ciecierska. Przypomniała o wszystkich przedsięwzięciach zrealizowanych w ramach obchodów 100 – lecia odzyskania niepodległości w naszej szkole. Podkreślała znaczenie tego wyjątkowego dnia i zapraszała na uroczystości organizowane w naszym powiecie. W związku z odbywającymi się szkolnymi konkursami „dla Niepodległej” wręczone zostały zwycięzcom nagrody. Dyplomy i nagrody rzeczowe wręczali:Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Choszcznie,  pani Renata Cichowska; dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Choszcznie, pani Barbara Ciecierska; wicedyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Choszcznie, pani Jolanta Pluta; nauczyciel historii, pani Beata Zgorzelska.

Laureaci konkursu „Józef Piłsudski – mąż stanu, patriota, polityk”:

 • I miejsce – klasa II Liceum Ogólnokształcącego w składzie: Alicja Tuszyńska, Aleksandra Ignatowicz, Oliwer Jakubowicz;
 • II miejsce – klasa II Technikum Ochrony Środowiska w składzie: Oskar Kurpiński, Paweł Korzeniowski, Damian Walkowiak;
 • III miejsce – klasa III Technikum Budowlanego w składzie: Krystian Szandała, Grzegorz Łukowski.

Laureaci konkursu „100 lat praw wyborczych kobiet”:

 • I miejsce – Wiktoria Talaga z klasy IV Technikum Ochrony Środowiska;
 • II miejsce – Alicja Polak z klasy III Liceum Ogólnokształcącego;
 • III miejsce – ex aequo: Marta Talaga z klasy III Technikum Ochrony Środowiska i Adrianna Dziemian z klasy II Technikum Handlowego.

Apel zakończyły życzenia dla Polski od społeczności Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie z okazji 100 – rocznicy odzyskania niepodległości:

Kochana Polsko,

Życzymy Tobie, by nigdy już nie powtórzyła się historia zaborów, wojen, okupacji,

byś nie cierpiała, byś była wolna i bezpieczna w swych granicach.

Życzymy Tobie, aby obywatele szanowali i chronili piękno ojczystej ziemi i otaczającej przyrody,

pielęgnowali tradycje i rozwijali kulturę.

Polsko, pragniemy byś była domem dla wszystkich Polaków,

dla kolejnych pokoleń, wierzących w wartości,

w jakie wierzyli Polacy, gdy oddawali za Ciebie swoje życie.

Życzymy tego, byś była z nas dumna,

aby Polacy, pamiętając o historii,

budowali swój kraj nowoczesnym i otwartym.

A przede wszystkim życzymy, byś była NIEPODLEGŁA.

Apel przygotowali nauczyciele historii: pani Beata Zgorzelska i pani Adrianna Dokurno.

Beata Zgorzelska

Fotografie: Edyta Tyburczy-Kujawa i Piotr Figas

Kategorie: Aktualności, Konkursy, Uroczystości szkolne

Konkursy historyczne

Okrągła rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości jest okazją do sprawdzenia wiedzy o wydarzeniach, które miały miejsce 100 lat temu. W naszej szkole odbyły się dwa konkursy „dla Niepodległej” nawiązujące do historycznych wydarzeń.

6 listopada 2018 r. odbył się konkurs: „Józef Piłsudski – mąż stanu, patriota, polityk”. Do jury tego konkursu zaproszeni zostali emerytowani nauczyciele historii: pani Maria Gruca i pan Stefan Szemlij. Zaproszenie nauczycieli jest kolejnym z przedsięwzięć mających na celu uczczenie obchodów 55 – lecia Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich. Klasy reprezentowane były przez 3–osobowe zespoły, które zmagały się z wiedzą na temat bogatej biografii jednego z Ojców Niepodległości. W części pisemnej 15 zespołów rozwiązywało test. Do części ustnej przeszły te zespoły, które otrzymały najwięcej punktów z testu. Finalistami zostały zespoły z klas: IV Technikum Ochrony Środowiska, II Liceum Ogólnokształcącego, II Technikum Ochrony Środowiska i III Technikum Budowlanego. Uczestnicy odpowiadali na pytania nie tylko związane z działalnością polityczną Piłsudskiego i życiem prywatnym Naczelnika Państwa, musieli także wykazać się znajomością słynnych cytatów Piłsudskiego i jego współpracowników.

I miejsce zajął zespół z klasy II Liceum Ogólnokształcącego w składzie: Alicja Tuszyńska, Kaja Ignatowicz, Oliwer Jakubowicz. II miejsce zajął zespół z klasy II Technikum Ochrony Środowiska w składzie: Oskar Kurpiński, Paweł Korzeniowski, Damian Walkowiak. III miejsce zajął zespół z klasy III Technikum Budowlanego w składzie:
Krystian Szandała, Grzegorz Łukowski.

7 listopada 2018 r. odbył się konkurs „100 lat praw wyborczych kobiet”. Był to konkurs indywidualny. Uczestnicy rozwiązywali test dotyczący nie tylko okoliczności uzyskania przez kobiety praw wyborczych w 1918 r., aktów prawnych dotyczących równouprawnienia kobiet, ale także zakresu partycypacji kobiet w życiu publicznym przez ostatnie 100 lat.

I miejsce zajęła Wiktoria Talaga z klasy IV Technikum Ochrony Środowiska, II miejsce zajęła Alicja Polak z klasy III Liceum Ogólnokształcącego, III miejsce ex aequo zajęły: Marta Talaga z klasy III Technikum Ochrony Środowiska i Adrianna Dziemian z klasy II Technikum Handlowego.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursów „dla Niepodległej”.

Fotografie: Piotr Figas

Beata Zgorzelska

Kategorie: Aktualności, Konkursy