Smutna wiadomość

Kategorie: Aktualności

Zakończenie nauki klas maturalnych 2018

27.04.2018 r. w hali sportowej Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie odbyło się uroczyste zakończenie nauki klas maturalnych. Podniosłą uroczystość zaszczycili znamienici goście: przedstawiciele władz samorządowych, służb i instytucji, rodzice i przyjaciele szkoły.

W roku Zbigniewa Herberta organizatorzy wybrali wiersz poety „Przesłanie pana Cogito” jako punkt odniesienia uroczystości, a sentencję: „Jeśli masz dwie drogi do wyboru, wybieraj trudniejszą dla ciebie”, uczynili mottem. Słynny wiersz Herberta wyrecytowali na głosy męscy reprezentanci prawie wszystkich klas szkoły. Ich wykonanie mogło się spodobać, usłyszeliśmy pełną gamę tonacji i nastrojów.

Po wysłuchaniu wiersza przywitano bohaterów uroczystości, absolwentów:

 • Liceum Ogólnokształcącego z wychowawczynią, panią Beatą Zgorzelską;
 • Technikum Budowlanego z wychowawcą, panem Andrzejem Zakrzewskim;
 • Technikum Handlowego z wychowawczynią, panią Lillą Rybką;
 • Technikum Ochrony Środowiska z wychowawczynią, panią Lidią Michalską.

Prowadzący uroczystość: Kinga Łyczko IVTOŚ i Łukasz Sieklucki IIITB, rozpoczęli kolejny punkt programu, zapraszając do wysłuchania piosenki w wykonaniu naszych młodych adeptek sztuki wokalnej: Natalii Michniewicz i Magdaleny Jaszkiewicz z ITOŚ. Dziewczyny radzą sobie coraz lepiej i w kolejnych uroczystościach zdobywają szlify.

Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego odśpiewano hymn, by następnie wysłuchać przemówienia dyrektora szkoły, pani Barbary Ciecierskiej. Pani dyrektor przywitała gości i zwróciła się do absolwentów. Życzyła im, by zachowali w dorosłym życiu umiejętność rozpoznawania dobra, piękna i prawdy, i by byli prostolinijni. Na co dzień precyzyjnie i rzeczowo opisująca rzeczywistość szkolną, pani dyrektor tym razem miała moment zawahania, gdy mówiła o odcięciu pępowiny oraz o tym, że warto być uczniem całe życie, warto pielęgnować w sobie pokorę. Przyczyną zawahania było wzruszenie, kiedy żegnała absolwentów. Nie dziwimy się wcale, jesteśmy społecznością, którą łączą silne więzy.

Z kolei głos zabrał Starosta Choszczeński, pan Adam Andriaszkiewicz. Okazało się, że motto uroczystości podsunęło mówcy piękny wątek. Mówiąc o trudniejszej drodze, o wyzwaniach, jakie czekają młodego człowieka, pan Starosta życzył absolwentom, by ich droga życiowa obfitowała w sukcesy, nie w trudności – oby było ich jak najmniej. Te, jeśli mądry człowiek rozumie motto Herberta, biorą się z moralnych wyborów, których trzeba dokonywać.

Po przemówieniu Starosty przyszedł moment, by nagrodzić najlepszych absolwentów. Listę nagrodzonych odczytała wicedyrektor szkoły, pani Jolanta Pluta.

Nagrodę Starosty Choszczeńskiego, pana Adama Andriaszkiewicza, otrzymały:
 • Karolina Kamela IVTH, zachowanie wzorowe, średnia ocen 5,31, świadectwo z wyróżnieniem – absolwentce towarzyszyli rodzice: państwo Grażyna i Maciej Kamela;
 • Marta Król IVTOŚ, zachowanie bardzo dobre, średnia ocen 4,78, świadectwo z wyróżnieniem – absolwentce towarzyszyli rodzice: państwo Monika i Dariusz Król;
 • Anita Kleinszmit IIILOa, zachowanie wzorowe, średnia ocen 4,58 – absolwentce towarzyszyli rodzice: Magdalena Czyż-Kleinszmit i Krzysztof Kleinszmit.

Nagrody wręczyli Starosta Choszczeński – pan Adam Andriaszkiewicz, dyrektor szkoły – pani Barbara Ciecierska, i wychowawcy.

Nagrodę Przewodniczącego Rady Powiatu w Choszcznie, pana Stanisława Dychy, otrzymali:
 • Łukasz Erling IVTOŚ, zachowanie wzorowe, średnia ocen 4,48 – absolwentowi towarzyszyli rodzice: państwo Iwona i Grzegorz Erling;
 • Martyna Kapińska IIILOa, zachowanie wzorowe, średnia ocen 4,23 – absolwentce towarzyszyli rodzice: państwo Beata i Artur Kapińscy;
 • Krzysztof Szymanek IVTB, zachowanie wzorowe, średnia ocen 4,00 – absolwentowi towarzyszyli rodzice: państwo Małgorzata i Dariusz Szymanek.

Nagrody wręczyli Przewodniczący Rady Powiatu w Choszcznie – pan Stanisław Dycha, dyrektor szkoły – pani Barbara Ciecierska, i wychowawcy.

Stypendium ufundowane przez Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną w Rzecku dla najlepszego absolwenta Technikum Budowlanego otrzymał:
 • Rafał Piórkowski IVTB, zachowanie wzorowe, średnia ocen 4,94, świadectwo z wyróżnieniem – absolwentowi towarzyszyli rodzice: państwo Marzena i Jacek Piórkowscy.

Nagrodę wręczyli Zastępca Prezesa Zarządu Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Rzecku – pan Rafał Kowalik, dyrektor szkoły, pani Barbara Ciecierska i wychowawca.

Nagrodę Burmistrza Choszczna, pana Roberta Adamczyka, otrzymały:
 • Klaudia Zaboronek IIILOa, zachowanie bardzo dobre, średnia ocen 4,41 – absolwentce towarzyszyła babcia – pani Jadwiga Zaboronek;
 • Marta Jamińska IIILOa, zachowanie wzorowe, średnia ocen 4,05 – absolwentce towarzyszyli rodzice: państwo Agata i Zbigniew Jamińscy.

Nagrody wręczyli Burmistrz Choszczna – pan Robert Adamczyk, dyrektor szkoły – pani Barbara Ciecierska, i wychowawca.

Nagrodę Burmistrza Recza, pana Wiesława Łońskiego, otrzymał:
 • Marek Nowak IIILOa, zachowanie wzorowe, średnia 5,12, świadectwo z wyróżnieniem – absolwentowi towarzyszyli rodzice: państwo Barbara i Tadeusz Nowak.

Nagrodę wręczyli Burmistrz Recza – pan Wiesław Łoński, dyrektor szkoły – pani Barbara Ciecierska, i wychowawca.

Nagrodę Wójta Krzęcina, pana Bogdana Brzustowicza, otrzymała:
 • Angelika Wilk IVTH, zachowanie bardzo dobre, średnia ocen 4,08 – absolwentce towarzyszyli rodzice: państwo Ewa i Waldemar Wilk.

Nagrodę wręczyli: Wójt Krzęcina – pan Bogdan Brzustowicz, dyrektor szkoły – pani Barbara Ciecierska, i wychowawca.

Nagrody za aktywny udział w realizacji projektu „Europa jest naszym domem” w ramach Polsko–Niemieckiej Współpracy Młodzieży otrzymali absolwenci Liceum Ogólnokształcącego:
 • Zuzanna Drwięga;
 • Julita Szremska;
 • Gracjan Ciszek;
 • Marek Nowak.

Nagrodę wręczyli: Wicestarosta Choszczeński – pani Wioletta Kaszak, dyrektor szkoły – pani Barbara Ciecierska, i pani Teresa Wiśniewska – koordynator współpracy.

Nagrodę od Radnej Rady Powiatu w Choszcznie, pani Bernardy Ewy Dybowskiej, za działalność artystyczną otrzymała:
 • Karolina Kamela IVTH.

Nagrodę wręczyli: Radna Rady Powiatu w Choszcznie – pani Bernarda Ewa Dybowska, dyrektor szkoły – pani Barbara Ciecierska, i opiekunka Szkolnego Koła Recytatorskiego – pani Lilla Rybka.

Nagrodę od Rady Rodziców za osiągnięcia sportowe otrzymali:
 • Rafał Piórkowski IVTB;
 • Mateusz Czarnowski IVTB.

Nagrodę wręczyli: Przewodniczący Rady Rodziców – pan Robert Garbiak, dyrektor szkoły – pani Barbara Ciecierska, i nauczyciele wychowania fizycznego.

Nagrodę od Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania w Choszcznie za działalność w Samorządzie Uczniowskim otrzymali:
 • Karolina Kamela IV TH;
 • Karolina Dzida IV TH;
 • Kinga Łyczko IV TOŚ;
 • Kamila Zimna IV TOŚ;
 • Agata Lewandowska IV TOŚ;
 • Rafał Piórkowski IV TB.

Nagrodę wręczyli: Przewodnicząca MOZ NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania w Choszcznie –  pani Barbara Zaniewska, dyrektor szkoły – pani Barbara Ciecierska, i opiekunki Samorządu Uczniowskiego – panie Edyta Tyburczy-Kujawa i Adrianna Dokurno.

Nagrodę od Rady Rodziców za godne reprezentowanie Szkoły w Poczcie Sztandarowym Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich otrzymała:
 • Marcelina Soroburska IVTH.

Nagrodę wręczyli: Przewodniczący Rady Rodziców – pan Robert Garbiak, dyrektor szkoły – pani Barbara Ciecierska, i opiekun Pocztu Sztandarowego – pan Tomasz Jabłoński.

Nagrodę od Związku Nauczycielstwa Polskiego za godne reprezentowanie Szkoły w Poczcie Sztandarowym Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich otrzymali:
 • Paweł Garbiak IVTB;
 • Łukasz Erling IVTOŚ.

Nagrodę wręczyli: Członek Zarządu Oddziału ZNP w Choszcznie – pani Teresa Wiśniewska, dyrektor szkoły – pani Barbara Ciecierska, i opiekun Pocztu Sztandarowego – pan Tomasz Jabłoński.

Nagrodę dla laureatki II miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym Eko-Planeta otrzymała:
 • Marta Król IV TOŚ.

Nagrodę wręczyli: dyrektor szkoły – pani Barbara Ciecierska, oraz koordynatorki konkursu – panie Kinga Recka-Matyjasik oraz Jadwiga Czyż.

Po uroczystym wręczeniu nagród głos zabrała przedstawicielka Samorządu Uczniowskiego, Natalia Rosłon z IIITH. Pożegnała koleżanki i kolegów bardzo ciepło. Oni z kolei wygłosili w założeniu krótkie, acz bardzo treściwe, podsumowania swojego pobytu w Zespole Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie. W finale usłyszeliśmy okolicznościową pieśń w wykonaniu Michaliny Simińskiej z IIITH.

Dziękujemy serdecznie za obecność na uroczystości. Był to dla nas zaszczyt.

Fotografie: Edyta Tyburczy-Kujawa oraz Aneta Tuszyńska-Parol

Kategorie: Aktualności, Uroczystości szkolne

Drzwi Otwarte 2018

24 kwietnia odbyły się Drzwi Otwarte ZS Nr 2. Uczestniczyli w nich uczniowie z wszystkich gimnazjów naszego powiatu. Zapoznali się oni z ofertą edukacyjną na rok szkolny 2018/2019. Zwiedzanie szkoły miało charakter gry dydaktycznej. Gimnazjaliści mieli możliwość obejrzenia bazy dydaktycznej szkoły, poznania nauczycieli i uczniów uczących się w danym typie szkoły. Prezentowano twórczość i osiągnięcia naszych uczniów, realizowane projekty oraz działania samorządu uczniowskiego.

W organizację Drzwi Otwartych zaangażowani byli nie tylko nauczyciele, ale również uczniowie i pracodawcy. Wszystkim im za to serdecznie dziękujemy.

Kategorie: Aktualności, Rekrutacja

Zapraszamy

Kategorie: Aktualności

Polna z naturą za pan brat!

22 kwietnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Ziemi. Celem tego Święta jest promowanie ekologicznych postaw w społeczeństwie, postaw, które mają chronić wspólne dobro wszystkich ludzi i zwierząt – naszą planetę. W tym szczególnym dniu proekologiczne stowarzyszenia organizują marsze, konferencje czy pokazy związane z ochroną środowiska naturalnego, chcąc tym samym zwrócić uwagę ludzi na poważne problemy Ziemi, takie jak zmiana klimatu, dziura ozonowa czy SMOG. Pomysłodawcą Dnia Ziemi jest amerykański senator Gaylord Nelson.

Hasłem tegorocznej edycji jest „End Plastic Pollution” związane z zanieczyszczeniem planety tworzywem sztucznym. Ogromne ilości plastiku wyrzucane są codziennie m.in. do mórz i oceanów, co łączy się z tworzeniem ogromnych „wysp plastiku” na wodach. Zwierzęta morskie często zaplątują się w foliowe worki, a także mylą mikroplastik z pożywieniem, umierając przez to w cierpieniach. ONZ ogłosiła „wojnę z oceanicznym plastikiem” i już 30 państw przyłączyło się do kampanii „Clean Seas” , której celem jest wyeliminowanie do 2022 roku źródeł, które są przyczyną zanieczyszczenia oceanów, m.in. ograniczenie użycia i tym samym produkcji wyrobów jednorazowego użytku, takich jak np. torby foliowe.

Akcja Sprzątanie Świata organizowana przy okazji Dnia Ziemi jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska „Clean up the World” wywodzącego się z Australii, zapoczątkowanego w 1989 roku przez Ina Kiernana, australijskiego biznesmena i żeglarza.

Nasza szkoła solidarnie, jak co roku, bierze udział w Akcji Sprzątania Świata. W tym roku klasy IIITOŚ, IILO, ITB\TOŚ oraz ITH wraz z Panią Lidią Michalską sprzątały okolice naszej szkoły, a zebrane odpady zostały posegregowane na szkło, plastik, oraz inne odpady.

Tak niewiele trzeba, aby Świat, w którym wszyscy żyjemy, był czystszy i piękniejszy. Takie drobne nawyki jak segregacja odpadów domowych czy też używanie torebek wielokrotnego użytku mogą znacznie zmieć los Ziemi. Wystarczy tylko chcieć!

Oliwia Brzezińska IIITOŚ

Kategorie: Aktualności, Aktywność społeczna Tagi: , ,

Święta majowe

3 maja 1791 r. – to wielka dla Polaków data, dzień uchwalenia Konstytucji. Ale właściwie dlaczego to tak doniosłe wydarzenie? Dla setek młodych ludzi to jedna z wielu nic nie znaczących uroczystości. Ale czy tak powinno być? Przecież naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera i nie buduje dobrego jutra.

Po śmierci króla Jana III Sobieskiego o tron Polski zabiegali władcy obcych państw. Przekupywali oni niektórych magnatów polskich i starali się przeciągnąć ich na swoją stronę. Powstały różne zwalczające się obozy i stronnictwa. Powodowało to zamieszanie w kraju, pogłębiało anarchię i coraz bardziej osłabiało Polskę. Z osłabienia Rzeczypospolitej korzystali władcy sąsiednich mocarstw – Prus, Rosji i Austrii. Doprowadzili oni do I rozbioru Polski w 1772 roku. W drugiej połowie XVIII wieku znaleźli się tacy ludzie jak Hugo Kołłątaj, Stanisław Staszic, Ignacy Potocki, Stanisław Małachowski i inni, którzy dostrzegli zło w kraju i grożące niebezpieczeństwo całkowitej utraty niepodległości. Głosili oni potrzebę zaprowadzenia takich zmian, które wzmocniłyby siłę państwa, np. zwiększenie armii, poprawienie sytuacji chłopów, podniesienie poziomu oświaty, ukrócenie samowoli magnatów.

Najważniejszymi sprawami związanymi z reformą zajął się sejm zwany Czteroletnim lub Wielkim. Jego dziełem było uchwalenie 3 maja 1791 roku konstytucji, która przeszła do historii pod nazwą Konstytucji 3-go Maja. Była to pierwsza w Europie, druga na świecie po Stanach Zjednoczonych, postępowa jak na owe czasy, ustawa.
Konstytucja budziła nadzieje na wyprowadzenie Polski z niewoli i uratowanie jej zagrożonej niepodległości. Przetrwała w tradycji jako ukoronowanie starań patriotów polskich o uratowanie ojczyzny. Obowiązywała tylko 14 miesięcy i nigdy w pełni nie weszła w życie. Nastąpił bowiem II a potem III rozbiór Polski, który zlikwidował niepodległe państwo polskie na 123 lata. W 1795 roku Polska przestała więc figurować na mapach Europy. Jej ziemie podzieliły między siebie trzy państwa zaborcze, włączając je w obręb swoich terytoriów. O swoją wolność i prawa musieli walczyć Polacy jeszcze przez wiele lat. Konstytucja 3-go Maja stała się w tych latach symbolem wewnętrznych sił narodu, zdolnego do politycznego odrodzenia się.

W maju obchodzimy również inną ważną datę, i mimo że nie jest to święto narodowe, to warto o niej pamiętać. 8 maja 1945 roku zakończyła się II wojna światowa w Europie. Ten największy konflikt zbrojny w historii świata objął swoim zasięgiem prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. W wojnie uczestniczyło 1,7 miliarda ludzi, w tym 110 milionów z bronią w ręku. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.

W dzisiejszych czasach szczególnie pamiętajmy o naszej historii. Jesteśmy członkami Unii Europejskiej, wspólnoty państw, bądźmy z tego dumni, ale pielęgnujmy naszą tożsamość.

Apel poświęcony świętom majowym został przygotowany przez młodzież w dniu 23.04.2018 r.

Adrianna Dokurno

Fotografie: Edyta Tyburczy-Kujawa

Kategorie: Aktualności, Uroczystości szkolne

DRZWI OTWARTE

Wszystkich gimnazjalistów, ich rodziców i wychowawców zapraszamy na DRZWI OTWARTE w dniu 24 kwietnia 2018r.

Kategorie: Aktualności, Rekrutacja

Bezpieczni od startu

W dniu 17 kwietnia 2018 roku uczniowie Krzysztof Woźniak i Kacper Głuchowski z klasy IIB reprezentowali naszą szkołę w XVIII edycji ogólnopolskiego konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy pt. „Bezpiecznie od startu” zorganizowanego przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie wspólnie z Izbą Rzemieślniczą Małej i Średniej Przedsiębiorczości. Konkurs był przeznaczony dla uczniów zatrudnionych w rzemiośle.

Nasi „Debiutanci” przez duże „D” spisali się na medal, godnie reprezentowali naszą szkołę i choszczeńskie rzemiosło, co przełożyło się na dobry wynik. Uczeń Krzysztof Woźniak z drugim wynikiem ukończył część pisemną i zakwalifikował się do ścisłego finału, gdzie ostatecznie zajął IV miejsce. Wynik bardzo dobry z małym „ale”. Kacper i Krzysiek zgodnym głosem oświadczyli, że wynik powinien być lepszy i zadeklarowali swój udział w następnej edycji konkursu, którą zamierzają opuścić z biletami do Warszawy, gdzie odbywa się krajowy finał konkursu. Więc widać, że takie rzeczy tylko u Nas: ambicja, ambicja i jeszcze raz ambicja.

Wielkie gratulacje dla chłopaków, wychowawczyni pani Teresy Wiśniewskiej i ich Mistrzów rzemiosła: pani Barbary Ochmańskiej  z firmy Posesor i pana Pawła Kmiecia z firmy Usługi Gastronomiczne Kmieć.

Kategorie: Aktualności, Konkursy

Zajęcia na Uniwersytecie Szczecińskim

11 kwietnia br. uczniowie klas: IITH, IIITH i IILO udali się na warsztaty zorganizowane przez Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach programu „Akademickie środy na Cukrowej”. Zajęcia prowadzili nauczyciele akademiccy. Ich tematyka była bardzo zróżnicowana i dotyczyła zagadnień z zakresu marketingu – „Magia reklam czyli jak nie dać się złapać na haczyk sprzedawcom” oraz  działalności gospodarczej – „Jak zakładać firmę?”.  Po spotkaniach oprowadzono nas po najciekawszych pracowniach wydziału.  

Uczestnicy wycieczki oprócz udziału w warsztatach mieli możliwość obejrzenia kontrowersyjnego filmu „Twarz”. Film otrzymał Nagrodę Grand Prix Jury – Srebrny Niedźwiedź  na festiwalu w Berlinie.

Wycieczka bardzo się podobała. Możliwość odbycia zajęć z nauczycielami akademickimi w murach uczelni wyższej spowodowała, że niektórzy już teraz poważnie zastanawiają się czy nie kontynuować nauki na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego.

Kategorie: Aktualności Tagi: ,

Samorząd nie odpuszcza

Po raz trzeci członkowie Samorządu Uczniowskiego dopięli swego i zamknęli wszystkich chętnych na hali na całą noc. Nie był to jednak żaden akt zemsty. Tak wyglądało działanie pod nazwą „Noc Filmowa”. Rozłożeni na materacach, zaopatrzeni we wszelkie smakołyki oglądaliśmy film za filmem i nie wiedzieliśmy, kiedy minęło te kilka godzin nocnych. No…byli i tacy, którzy oddali się w objęcia Morfeusza, bo jednak żeby przetrwać noc bez snu, to trzeba mieć kondycję. Opiekunowie starali się nie odstawać kondycyjnie od młodzieży i wytrwali, ale ślady ich poświęcenia widoczne były cały dzień. Teraz czas na regenerację sił, bo Samorząd znów deklaruje, że za rok kolejny areszt nocny, bo filmów do obejrzenia mają jeszcze mnóstwo.

Fotografie: Edyta Tyburczy-Kujawa

Kategorie: Aktualności, Samorząd Uczniowski