Lekcja historii: 30. rocznica obrad Okrągłego Stołu.

W 1989 r. miały miejsce w Polsce przełomowe wydarzenia, które zmieniły bieg naszej najnowszej historii. 4. czerwca 2019 r. minęła 30. rocznica wyborów parlamentarnych w Polsce, będących konsekwencją postanowień obrad Okrągłego Stołu.

Z tej okazji została przeprowadzona lekcja historii poświęcona tym wydarzeniom. Była to lekcja otwarta, na którą mogli przybyć także nauczyciele. Wyjątkowa lekcja historii odbyła się w klasie II Technikum Handlowego.

Elementem wprowadzającym do tematu było odczytanie przez nauczyciela preambuły, czyli uroczystego wstępu do konstytucji z 1997 r., w której zawarto informacje o wydarzeniach z 1989 r. Nauczyciel, po przeczytaniu preambuły, pytał uczniów o wydarzenie tak znaczące w naszej historii, że zostało uwzględnione w preambule najważniejszego aktu prawnego w Polsce. Uczniowie wskazywali na Okrągły Stół. Następnie przedstawiali genezę obrad Okrągłego Stołu, zwracając uwagę na uwarunkowania zewnętrzne w bloku wschodnim w II połowie lat 80-tych oraz sytuację polityczną, gospodarczą i społeczną w Polsce po stanie wojennym. Nauczyciel podzielił uczniów na 3 grupy, reprezentujące 3 zespoły powołane podczas obrad do prac nad zmianami. Były to zespoły:

 1. ds. gospodarki i polityki społecznej;
 2. ds. reform politycznych;
 3. ds. pluralizmu związkowego.

Każda grupa uczniów, której odpowiadał dany zespół, korzystając z e-podręcznika oraz ze stron internetowych podanych przez nauczyciela, poszukiwała odpowiedzi na pytania: kto wówczas przewodniczył zespołowi i jakie decyzje zostały wypracowane przez ten zespół. Uczniowie przedstawiali wyniki swojej pracy. Pracując nadal w grupach, dokonywali oceny postanowień obrad Okrągłego Stołu, prezentując argumenty zwolenników i przeciwników tego wydarzenia, na podstawie tekstów publicystycznych historyków, takich jak Andrzej Friszke, Antoni Dudek, czy naocznych świadków tamtych wydarzeń, jak Tadeusz Mazowiecki czy Anna Walentynowicz. Przedstawiali także swoją opinię.

Druga część lekcji poświęcona była wyborom czerwcowym jako konsekwencji decyzji politycznych podjętych podczas obrad. Uczniowie zapoznali się z okolicznościami kampanii wyborczej i wynikiem wyborów z 4. czerwca 1989 r.. Wspólnie zastanawiali się nad znaczeniem wygranej opozycji, wyjaśniając w ten sposób utratę legitymizacji władzy przez obóz rządzący ówczesną Polską i otwarciem drogi do transformacji w różnorodnych obszarach kraju.

Lekcja zakończyła się ponownie analizą preambuły, ale w kontekście zawartych w niej wartości demokratycznych, jako tych wartości, które przyświecały autorom konstytucji z 1997 r. , a wcześniej architektom zmian w Polsce w 1989 r.

Uczniowie poznali znaczenie zmian w Polsce 1989 r., a przede wszystkim wpływu Obrad Okrągłego Stołu oraz wyborów czerwcowych 1989 r. na wybuch Jesieni Ludów, zburzenie muru berlińskiego i upadek żelaznej kurtyny.

Beata Zgorzelska

Kategorie: Aktualności

„Młodzi głosują” – wybory do PE

23 maja 2019 r. w Zespole Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie zostały przeprowadzone młodzieżowe wybory do Parlamentu Europejskiego. Od wielu lat Zespół Szkół Nr 2 bierze udział w symulacji w wyborów, które są organizowane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Celem akcji „Młodzi głosują” jest zwiększenie uczestnictwa młodych ludzi, także niepełnoletnich, w życiu publicznym, w tym zachęcanie ich do świadomego udziału w wyborach poprzez dostarczanie informacji na temat procedur demokratycznych i znaczenia wyborów.

Młodzież również ma swoje zdanie i poglądy. Udział szkoły w programie „Młodzi głosują” daje jej możliwość wypowiedzenia się w ważnych sprawach dla kraju i wspólnoty obywatelskiej.

Adrianna Dokurno

Kategorie: Aktualności, Aktywność społeczna

OPERACJA LUBRZA 2019

W dniu 24 maja 2019 r. uczniowie z klas  ILOA, IITH, IITOŚ, IIIB ZSZ wraz  z opiekunami: p.Bronisławem Mielczarkiem i p.Teresą Wiśniewską  pojechali na wycieczkę szkolną. podczas której mogli poznać historię współczesną jak i historię z czasów średniowiecza.

Pierwszym punktem wyprawy edukacyjno-krajoznawczej  ,,Operacja  Lubrza 2019” było zwiedzanie  zamku w Łagowie. Zamek stanowi wspaniały przykład architektury gotyckiej, został wzniesiony przez zakon Joannitów w II połowie XIV wieku. Jego dobudówki i zdobienia pochodzą także z renesansu i baroku. Podczas pobytu w zamku uczestnicy wycieczki mieli okazję podziwiać panoramę  miasta z tarasu widokowego umieszczonego na wieży zamkowej.

Kolejnym punktem zwiedzania była kopalnia węgla brunatnego w Sieniawie. Podczas wizyty w siedzibie firmy Kopalnia Węgla Brunatnego ,,Sieniawa sp. z o.o.” cała grupa uczestniczyła w wykładzie prowadzonym przez geologów, którzy przedstawili proces powstawania złóż oraz wyjaśnili w jaki sposób jest prowadzone wydobycie węgla brunatnego. Po wykładzie uczestnicy wycieczki wraz z opiekunami udali się do  kopalni odkrywkowej, gdzie mogli zobaczyć proces wydobycia węgla brunatnego. Niemałą frajdę mieli  uczniowie, którzy byli pasażerami   maszyn transportujących węgiel na powierzchnię odkrywki.

Punktem kulminacyjnym wyprawy był spacer w podziemnym kompleksie bunkrów w Boryszynie stanowiącym element Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego. Jest to kompleks podziemnych i powierzchniowych umocnień, który został wybudowany przez III Rzeszę Niemiecką jako system ochrony wschodniej granicy państwa. Uczestnicy wycieczki wraz przewodnikiem podziwiali system tuneli łączących magazyny amunicji wraz z poszczególnymi elementami uzbrojenia kompleksu. Ponadto podczas zwiedzania podziemi, grupa poznała historię kompleksu oraz  spotkała nietoperze czyli stałych mieszkańców. Po atrakcjach zwiedzania przyszedł czas na obiad w ośrodku ,,Martinez” w Lubrzy. Wycieczka była bardzo udana, a nowym roku szkolnym zaplanujemy kolejną wyprawę edukacyjną.

 

Oskar Kurpiński II TOŚ

Operacja Lubrza 2019  – część I (pobierz)

Operacja Lubrza 2019 – część II (pobierz)

 

Kategorie: Aktualności, Wycieczki

Lekcja historii: Ludzie wolności

30. rocznica obrad Okrągłego Stołu i wyborów czerwcowych skłania do poznania bliżej wydarzeń, które stały się przełomowymi w historii najnowszej Polski. Skomplikowane losy powojennej historii PRL zakończone zostały negocjacjami i w konsekwencji podjętymi decyzjami wprowadzającymi Polskę w nowy etap dziejów naszego państwa.

Uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich 22.05.2019 r. uczestniczyli w niezwykłej lekcji muzealnej. Na zaproszenie Muzeum Narodowego w Szczecinie uczniowie klasy ILO, ITH, IILO i IITH uczestniczyli w zajęciach prowadzonych w szczecińskim Centrum Dialogu „Przełomy”. Uczniowie zapoznawali się z najnowszą historią Polski, wysłuchując prelekcji oraz oglądając wystawy w kolejnych 13 przestrzeniach muzealnych poświęconych każdemu etapowi naszych dziejów po 1945 r.

Ostatni etap ukazanej historii to Obrady Okrągłego Stołu i skutki tego wydarzenia. Tu na uczniów czekała niespodzianka, a mianowicie spotkanie ze świadkiem historii, posłem na Sejm I, II i III kadencji i zarazem uczestnikiem wielu wydarzeń w powojennej historii; rozpoczynając od 1968 r., poprzez tworzenie ruchu solidarnościowego w Polsce od 1980 r., aż po uczestnictwo w budowie społeczeństwa obywatelskiego w byłych republikach radzieckich. Pan Włodzimierz Puzyna – bohater spotkania i świadek historycznych przemian, nie tylko opowiedział o wydarzeniach, w których uczestniczył, ale także odpowiadał na pytania słuchaczy.

Lekcja była interesująca i z pewnością przybliżyła słuchaczom drogę Polski do wolności. Po zakończeniu lekcji muzealnej uczniowie mogli zobaczyć replikę okrągłego stołu umieszczoną na Placu Solidarności oraz zapoznać się z informacjami o uczestnikach negocjacji z 1989 r., których biogramy zostały zaprezentowane na blacie stołu.

Zdobyta wiedza pozwala na zrozumienie sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej naszego kraju w 2019 r. oraz utrwala pamięć o wartościach, które zadecydowały o pokojowej, przełomowej i całkowitej transformacji państwa, w którym obecnie żyjemy.

Beata Zgorzelska

Kategorie: Aktualności, Wycieczki Tagi: ,

Zapowiedź laurów

Miło nam poinformować, że uczennica klasy I Technikum Handlowego w Zespole Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie, Julia Nalewska, została laureatką VIII Konkursu Historyczno-Literackiego, organizowanego przez Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie i Książnicę Pomorską w ramach Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa 2019. Tegoroczny Konkurs odbył się pod hasłem: „W drodze”. Wręczenie nagród w październiku 2019 r.

Strona Książnicy Pomorskiej w Szczecinie z informacją o Konkursie.

Kategorie: Aktualności, Konkursy Tagi:

Drzwi Otwarte 2019

17 maja 2019r. w Zespole Szkół Nr 2 odbyły się po raz kolejny Drzwi Otwarte. Były one jednak inne od poprzednich. Odwiedziły nas dwa roczniki młodzieży z Powiatu Choszczeńskiego: przyszli absolwenci szkół podstawowych i gimnazjalnych. Każdy miał możliwość zaczerpnięcia informacji na temat oferowanych kierunków kształcenia,  obejrzenia pracowni przedmiotowych, laboratoriów językowych czy hali sportowej. Przybyłych oprowadzała młodzież ucząca się w naszej szkole. Dużym powodzeniem cieszyła się prezentacja Branżowej Szkoły I Stopnia, w którą bardzo aktywnie zaangażowali się lokalni pracodawcy. Tutaj można było dokonać degustacji wytworów pracy m.in. naszych piekarzy, cukierników i kucharzy. Pobyt miał charakter gry dydaktycznej. Każdy otrzymał indeks, w którym zapisywał odpowiedzi na pytania związane z oglądanym miejscem. Na koniec na wszystkich czekała słodka nagroda.

Po raz pierwszy młodzież miała okazję obejrzeć zmodernizowane warsztaty szkolne, w których kształcą się przyszli ślusarze. Od przyszłego roku szkolnego uruchomione zostaną tam dodatkowo dwa nowe kierunki: mechanik monter maszyn i urządzeń oraz operator obrabiarek skrawających. Szczególną uwagę uczniowie zwrócili na nowoczesny sprzęt. A było co oglądać, gdyż zakupiono tam wyposażenie oraz oprogramowanie dla pięciu pracowni:

 • obrabiarek CNC,
 • spawalniczej,
 • obróbki ręcznej,
 • obróbki cieplnej,
 • obróbki mechanicznej.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się przede wszystkim frezarka i tokarka CNC. Odwiedzający byli zadowoleni, że w Choszcznie mają już możliwość kształcenia się na tak nowoczesnym sprzęcie i w tak ładnym budynku (wartość całego projektu wyniosła 5 176 066,68 zł).

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację Drzwi Otwartych. Tegorocznych  absolwentów szkół podstawowych i gimnazjalnych zachęcamy do kontynuowania nauki w murach naszej szkoły.

Kategorie: Aktualności, Rekrutacja

Zebrania z rodzicami

Dnia 23 maja (czwartek) o godz. 15.30 odbędą się zebrania z rodzicami. Zapraszamy

Kategorie: Aktualności

„Cała Polska biega z mapą 2019”

15 maja 2019 r.  14-osobowa reprezentacja Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie wzięła udział w ogólnopolskiej akcji popularyzującej bieg na orientację „Cała Polska biega z mapą”. Po raz trzeci imprezę w Choszcznie zorganizowało Stowarzyszenie Klub Sportowy Aktywne Choszczno. Uczniowie naszej szkoły, mimo niesprzyjających warunków pogodowych, bawili się znakomicie.

W kategorii wiekowej B (2, 5 km 16 pkt. kontrolnych) I miejsce – Bartosz Leszczyński z IITH, II miejsce – Mateusz Subocz z IITOŚ, III miejsce – Natalia Michniewicz z IITOŚ. Wielkie brawa dla Was.

Ponadto w biegu udział wzięli: Magdalena Jaszkiewicz, Adrianna Dziemian, Oliwia Kociuba, Sandra Westerlich, Julia Wróbel, Patrycja Eljasz, Zuzanna Tasak, Kamil Duliński, Paweł Cichowski, Dariusz Węgierski, Eryk Thiel. Wszystkim uczestnikom składam serdeczne gratulacje. Opiekunem grupy była pani Aneta Tuszyńska-Parol.

Aneta Tuszyńska-Parol

Kategorie: Aktualności, Sport

Mocne podsumowanie

Łukasz Sieklucki, absolwent klasy IVTB, jest utalentowanym recytatorem. On sam, gdy rozpoczynał naukę w Zespole Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie, nie wiedział o tym. Na szczęście wiedzieliśmy o tym my, nauczyciele. Łukasz wystąpił w tradycyjnych szkolnych konkursach i trafił do kółka recytatorskiego prowadzonego przez panią Lillę Rybkę. Od tej chwili jego talent zaczął rozwijać się błyskawicznie. Wiele laurów szkolnych konkursów to tylko początek. W ostatnich latach nauki talent zaowocował osiągnięciami znaczącymi w skali pozaszkolnej. Warto wymienić:

 • I miejsce XVII Konkursu Poezji Religijno-Patriotycznej poświęconego pamięci ks. prałata Jana Abramskiego w roku 2017;
 • I miejsce XVIII Konkursu Poezji Religijno-Patriotycznej poświęconego pamięci ks. prałata Jana Abramskiego w roku 2018;
 • II miejsce XI Wojewódzkiego Konkursu Poezji i Prozy Religijnej oraz Religijnej Poezji Śpiewanej pod honorowym patronatem Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi oraz Prezydenta Miasta Szczecina i Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w roku 2019.

Teraz chcemy pochwalić się najważniejszym sukcesem Łukasza Siekluckiego. Łukasz przepięknymi recytacjami  wywalczył tytuł laureata II miejsca Przeglądu Wojewódzkiego 64. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, który odbył się w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w dniu 27.04.2019 r. Gratulujemy!

Wszystkich uczniów zainteresowanych recytacją zapraszamy do biblioteki szkolnej do pani Lilli Rybki.

Lista laureatów.

Kategorie: Aktualności, Konkursy

Harmonogram egzaminów zawodowych czerwiec – lipiec 2019

Harmonogram przeprowadzania części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec – lipiec 2019 r. dla wszystkich typów szkół

Część pisemna dla wszystkich kwalifikacji odbędzie się w dniu 18 czerwca 2019 r. wg załączonego harmonogramu:

Harmonogram przeprowadzania części pisemnej czerwiec – lipiec 2019  (pobierz)

Harmonogram przeprowadzania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec – lipiec 2019 r. dla wszystkich typów szkół

Część praktyczna dla wszystkich kwalifikacji odbędzie się wg załączonego harmonogramu:

Harmonogram przeprowadzania części praktycznej sesja czerwiec – lipiec 2019 (pobierz)

Kategorie: Egzaminy zawodowe