Ważna i potrzebna konferencja

Konferencja w ramach Tygodnia Umiejętności Zawodowych pod hasłem „Odkryj swój talent” z udziałem przedstawicieli Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty w Szczecinie, przedstawicieli władz samorządowych, przedstawicieli Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Choszcznie oraz licznie przybyłych przedstawicieli rodzimego rynku pracy podsumowała cykl imprez poświęconych promowaniu nauki w Branżowej Szkole I Stopnia.

Konferencję otworzyła dyrektor szkoły, Pani Barbara Ciecierska, która przywitała gości i krótko przedstawiła ogólne założenia spotkania. Szczegółowych informacji o programie Konferencji udzielił szkolny doradca zawodowy i opiekun kształcenia praktycznego, Pan Tomasz Płonka, który również omówił dotychczasową współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami aktywnie angażującymi się w proces praktycznej nauki zawodu młodocianych. Finałem wystąpienia Pana Tomasz Płonki było wręczenie pracodawcom dyplomów podziękowania oraz pamiątkowych statuetek wykonanych przez warsztaty szkolne.

Wicestarosta Choszczeński, Pani Wioletta Kaszak, swoje wystąpienie poświęciła omówieniu dotychczasowej współpracy z ZS Nr 2, perspektywom kształcenia praktycznego w powiecie choszczeńskim oraz okolicznościom wspomagającym i utrudniającym rozwój rodzimego rynku pracy dla absolwentów szkół.

Z kolei głos zabrał Starszy Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców, Pan Eugeniusz Nykiel, który z perspektywy pracodawców omówił uwarunkowania procesu nauki zawodu i zdobywania kwalifikacji czeladniczych oraz mistrzowskich.

Prawne aspekty zatrudniania młodocianych w celu przygotowania zawodowego stanowiły zasadniczy temat wystąpienia Pani dr Marleny Płonki. W tej części konferencji pracodawcy mieli możliwość rozmowy o obecnym stanie prawnym oraz projektowanych zmianach przepisów.

Kilka słów poświęconych kształceniu praktycznemu wygłosiła przedstawicielka Kuratorium, Pani Małgorzata Gucz, która odpowiadała także na pytania pracodawców.

Zdecydowanie więcej pytań padło jednak w panelu dyskusyjnym, będącym ostatnim, podsumowującym punktem Konferencji. W tej części pracodawcy dyskutowali o możliwości poszerzenia rynku praktycznej nauki zawodu oraz o oczekiwaniach wobec instytucji wspomagających proces praktycznej nauki zawodu.

Na koniec przeprowadzono badanie ankietowe, którego celem było określenie, jakie bariery w poszerzaniu potencjalnego rynku praktycznej nauki zawodu pracodawcy stwierdzają.

Po części roboczej Konferencji odbyła się części nieoficjalna, w czasie której wymieniano się doświadczeniami i uwagami.

Spotkanie z pracodawcami odbywa się w szkole nie po raz pierwszy i mamy nadzieję, że ta forma dobrze rozwijającej się współpracy będzie kontynuowana. Dziękujemy wszystkim obecnym na Konferencji oraz tym, którzy wspomogli Zespół Szkół Nr 2 w jej przygotowaniu.

O konferencji znajdziemy informacje na stronie Starostwa Powiatowego w Choszcznie

Kategorie: Aktualności, Egzaminy zawodowe, Nasze kontakty

Zapraszamy

Kategorie: Aktualności

„Odkryj swój talent”

EUROPEJSKI TYDZIEŃ UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH
„ODKRYJ SWÓJ TALENT”
w Zespole Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie


„DNI OTWARTYCH DRZWI”

21 – 22 listopada 2017 r., w godzinach od 11.00 do 14.00

 • Prezentacja multimedialna na temat:
  • przebiegu procesu kształcenia w Branżowej Szkole I Stopnia;
  • możliwości dalszej edukacji po ukończeniu Branżowej Szkoły I Stopnia;
  • oferty kształcenia w Branżowej Szkole I Stopnia.
 • Prezentacja zawodów (warsztaty, wystawa produktów rożnych zawodów, pokaz narzędzi, prezentacje multimedialne).
 • Wizyta w kancelarii szkolnej, spotkanie z doradcą zawodowym.

KONKURSY SZKOLNE

 1. KONKURS na prezentację multimedialną pod hasłem „Mój zawód nie zawodzi”.
 2. KONKURS PLASTYCZNY „Mój zawód – moja pasja”.
 • Uczestnikami konkursów są uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia Zespołu Szkół Nr 2
  w Choszcznie.
 • Cele konkursów:
  • Przedstawienie zawodów, w których kształcą się uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia.
  • Promowanie Branżowej Szkoły I Stopnia.
  • Inspirowanie uczniów do planowania własnej kariery zawodowej.
 • Konkursy przeprowadzane są w dwóch kategoriach:
  • Praca grupowa – kategoria przeznaczona dla klas.
  • Praca indywidualna – kategoria przeznaczona dla uczniów. Każdy uczeń może oddać jedną pracę.

WSPÓŁPRACA Z POWIATOWYM SEKTOREM GOSPODARCZYM

KONFERENCJA POD HASŁEM „Prezentacja możliwości włączenia rodzimej przedsiębiorczości w proces praktycznej nauki zawodu”

23 listopada 2017 r., w godzinach od 13.00 do 15.00

Program konferencji:

 • Omówienie dotychczasowej i aktualnej współpracy z rodzimym sektorem przedsiębiorców, biorących aktywny udział w procesie praktycznej nauki zawodu pracowników młodocianych.
 • Zasady zatrudniania pracowników młodocianych, ich funkcjonowanie w oparciu o prawo pracy.
 • Bariery utrudniające włączanie się pracodawców w proces praktycznej nauki zawodu.
 • Oczekiwania pracodawców wobec instytucji wspomagających proces praktycznej nauki zawodu.
 • Podsumowanie i wnioski.
Kategorie: Aktualności, Egzaminy zawodowe, Konkursy, Nasze kontakty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (pobierz)

 

Kategorie: Aktualności, Projekty, Wiedza kluczem do sukcesu

„Upoluj swoją książkę”

Biblioteka szkolna ZS Nr 2 podejmuje różnorodne działania promujące czytelnictwo. Przez cały rok szkolny, na zajęciach z wychowawcą, poszczególne klasy czytają fragmenty „Wesela” St.Wyspiańskiego. Ponadto 29 września 2017 r. promowaliśmy Ogólnopolski Dzień głośnego Czytania w Przedszkolu Nr 5, gdzie uczennice Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Handlowego czytały dzieciom „Lokomotywę” Juliana Tuwima.

W listopadzie natomiast reklamujemy zainicjowaną przez Instytut Książki kampanię czytania pod hasłem „Upoluj swoją książkę”. Aby czytać w ramach tego projektu, wystarczy pobrać aplikację Woblink.com zeskanować kod QR z plakatu reklamującego i czytać za darmo oraz polecać książki innym. Plakaty z tytułami książek do pobrania rozmieszczone są na korytarzach naszej szkoły. Miłego czytania.

Kategorie: Aktualności, Biblioteka Tagi: ,

99-ta rocznica odzyskania niepodległości

11-go listopada 2017 r. minęła 99-ta rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Obchodzone w tym dniu święto jest szczególnie drogie sercu każdego Polaka. Dzień ten upamiętnia dwa istotne wydarzenia: przekazanie Józefowi Piłsudskiemu przez Radę Regencyjną władzy nad polskim wojskiem oraz podpisanie przez Niemcy zawieszenia broni. Zakończyła się I wojna światowa. W nowym porządku powojennym powstały nowe państwa, w tym Polska. Tak ważne wydarzenie zostało uczczone przez społeczność Zespołu Szkół nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie uroczystym apelem, który odbył się 9-go listopada 2017 r. Mottem apelu były słowa Józefa Piłsudskiego:

„Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska”

Zgromadzonych w hali sportowej przywitali prowadzący: Kamil Kowalczyk z klasy IIILO i Magdalena Naskręt z klasy IIITH. Następnie przemówienie wygłosiła dyrektor szkoły pani Barbara Ciecierska, która przypomniała wszystkim, jaką wartością jest niepodległość, suwerenność kraju i wolność jego obywateli. Pani Dyrektor podkreśliła wagę codziennych postaw, bo to właśnie każdego dnia buduje się Ojczyznę. Swoje rozstrzygnięcie na apelu znalazły także konkursy szkolne.

W tym roku szkolnym realizujemy zadania w ramach ogólnopolskich konkursów: „Uczeń bezpieczny w sieci” i „Szkolny klub ekologów”. Jednym z zadań był konkurs „Ekologia na co dzień”. Po ocenie prac I miejsce wywalczyła klasa IIILOa, II miejsce ILOa, a III miejsce IITB. Znamy również zwycięzców Turnieju Piłki Nożnej. I miejsce zdobyła klasa IIa, II miejsce uczniowie z klasy IIITOŚ, a III miejsce klasa Ia. W dniach 21 – 24 listopada będziemy gospodarzem Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych. Już rozpoczęliśmy działania promujące Branżową Szkołę I Stopnia. Odbyły się dwa konkursy:

 • na prezentację multimedialną pod hasłem „Mój zawód nie zawodzi” – w kategorii praca indywidualna wygrał Kacper Stańczyk z IIa, a w kategorii praca grupowa klasa IIIb;
 • plastyczny „Mój zawód – moja pasja” – w kategorii praca indywidualna wygrała Kinga Wieczorek z Ib, a w kategorii praca grupowa klasa Ib.

Po wręczeniu nagród pani Dyrektor zaprosiła społeczność szkolną na lekcję historii, którą przygotowała razem z uczniami pani Beata Zgorzelska. W związku z tym, że bieżący rok szkolny Minister Edukacji Narodowej, pani Anna Zalewska, ogłosiła „Rokiem dla Niepodległej” w czasie prezentowanej na apelu lekcji historii postanowiono przypomnieć wysiłek zbrojny Polaków w ich walce o Niepodległą w XIX i XX wieku. Narratorzy lekcji, Kaja Ignatowicz i Ewelina Salamon z klasy ILO, zabrały słuchaczy w niezwykłą podróż, która zaczęła się wraz z utratą polskiej państwowości. Przypomniały o walce Legionów Polskich u boku Napoleona, o wysiłku powstańców walczących w powstaniach z 1830 r., 1846 r. i 1863 r. z wojskami zaborcy. Nadzieje Polaków o Niepodległej spełniły się wraz z zakończeniem I wojny światowej. Polakom nie dane jednak było cieszyć się nią długo, wkrótce znowu musieli udowodnić, że cenią niepodległość swojego kraju więcej niż własne życie. Narratorzy przypomnieli o udziale Polaków w bitwach czasie II wojny światowej oraz zawiedzionych nadziejach po wojnie, gdy się okazało, że Polska, o którą walczyli, nie jest taka, jaką sobie wyobrażali – Wolna, Niepodległa, Suwerenna.

Apel wzbogaciła prezentacja multimedialna z fragmentami filmów. Prezentację przygotowali uczniowie klasy IIILO Adam Senska i Kornel Fiłka. Tłem narracji były melodie: mazurki Chopina oraz pieśni Marka Grechuty. Podczas apelu wiersze recytowali: Karolina Kamela z klasy IVTH, Patrycja Kubicka z klasy ITH i Marek Nowak z klasy IIILO.

Apel uświetniły piosenki w wykonaniu wspaniałych szkolnych artystów: Jakuba Skorego z klasy III TB i Michaliny Simińskiej z klasy IIITH. Wykonania były niezwykle wzruszające i niewątpliwie przyczyniły się do powstania podniosłej atmosfery listopadowego apelu. Na długo zapadnie nam w pamięć apel o tych, którzy o Niepodległą walczyli i dzięki którym wolną Polską cieszymy się dzisiaj.

Beata Zgorzelska

Fotografie: Piotr Figas

Kategorie: Aktualności, Uroczystości szkolne

Zebrania z rodzicami

Wszystkich rodziców zapraszamy na zebrania, które odbędą się 30 listopada  o godz. 15.30.

Kategorie: Aktualności

Konkurs ,,Marcin Luter i reformacja”

31 października 1517r. uznawany jest za początek protestantyzmu na świecie. W tym roku minęło 500 lat od dnia, w którym – według tradycji – Marcin Luter przybił listę 95 tez do drzwi kościoła zamkowego w Wittenberdze.

Na tę rocznicę, Niemcy przygotowywali się już od dekady. Dwa miasta, które do swej nazwy przyjęły miano Lutherstadt – Miasto Lutra, to Eisleben i Wittenberga. Rok jubileuszu ogłoszono rokiem Marcina Lutra. W całych Niemczech są organizowane liczne imprezy i wystawy. 36  miast, w których  Luter zaznaczył swoją obecność, połączono na różne sposoby za pomocą ośmiu tras tematycznych.

Mając na uwadze okrągłą rocznicę wydarzenia, które miało miejsce u naszych sąsiadów i zainteresowanie młodzieży historią Europy, nauczyciele języka niemieckiego zapraszają uczniów do udziału w konkursie ,,Marcin Luter i reformacja”. W załączniku zainteresowane osoby znajdą quiz tematyczny w wersji niemieckiej. Odpowiedzi w formie elektronicznej należy przesłać na adres: tskmn.choszczno@o2.pl do 10 grudnia 2017r. Dla trzech laureatów konkursu zostały przygotowane nagrody rzeczowe, wszyscy uczestnicy otrzymają piątkę z języka niemieckiego. Zapraszamy.

Teresa Wiśniewska

Martin Luther und die Reformation (pobierz)

 

Kategorie: Aktualności, Konkursy

Święto Drzewa po raz 11-ty

Święto Drzewa jest programem edukacji ekologicznej Klubu Gaja realizowanym od 2002 roku. Coroczną inauguracją Święta jest ogólnopolska i międzynarodowa akcja sadzenia drzew w październiku. Od 2007 roku program bierze udział w Kampanii Miliard Drzew dla Planety zainicjowanej przez Program Narodów Zjednoczonych do spraw Ochrony Środowiska (UNEP). Celem programu jest edukacja dla zrównoważonego rozwoju  i podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu na Ziemi. Wspólne sadzenie drzew w ramach programu, przyczynia się do zwiększenia zalesienia i zadrzewienia oraz do zmniejszenia skutków globalnego ocieplenia. Święto Drzewa od 16 lat integruje społeczności wokół inicjatyw lokalnych jak sadzenie drzew, zakładanie ogrodów, otaczanie opieką starych drzew, organizowanie festynów, wycieczek, konkursów i zbiórek makulatury. Ochrona i sadzenie drzew jest uniwersalnym przesłaniem dla każdego człowieka. Od początku partnerem strategicznym programu Święto Drzewa są Lasy Państwowe.

W naszej szkole po raz pierwszy akcja „Święto Drzewa” zaistniała w 2007 roku. Jej inicjatorką była Kinga Recka-Matyjasik, która wraz z Dagmarą Haręźlak z Nadleśnictwa Choszczno i Januszem Matyjasikiem z Nadleśnictwa Bierzwnik wdrożyła działania wspólnego sadzenia drzew. I tak przez 11 lat co roku o tej samej porze uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 w Choszcznie wraz z pracownikami Nadleśnictwa Choszczno i Nadleśnictwa Bierzwnik uczestniczą w akcji. Wielokrotnie towarzyszyły nam władze lokalne jak przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Choszcznie. Do akcji w ciągu tego całego czasu udało nam się zaangażować Spółdzielnię Mieszkaniową w Choszcznie, Przedszkole Publiczne nr 4 oraz lokalną społeczność. Braliśmy udział w sadzeniu drzew na terenie szkoły, warsztatów szkolnych, osiedla mieszkaniowego przy ul. Polnej a także sadziliśmy drzewa w lesie. Naszym spotkaniom towarzyszył dobry humor i bez względu na pogodę wspaniała zabawa.

Mamy tylko nadzieję, że choć działania te mają już 11 lat, to będą nadal przyświecać naszej szkole i dopóki będzie z nami tak wspaniała młodzież klas Technikum Ochrony Środowiska propagująca ideę ekologiczną, będą one kontynuowane przez nią i przyszłe pokolenia.

Kinga Recka-Matyjasik

Kategorie: Aktualności, Aktywność społeczna, Nasze kontakty

Otwarcie Pracowni Spawania


W piątek 3 listopada 2017r odbyło się uroczyste otwarcie Pracowni Spawania na Warsztatach Szkolnych Zespołu Szkół Nr 2 w Choszcznie. Pracownia została doposażona w sprzęt i akcesoria spawalnicze w ramach projektu „Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy”. Projekt realizuje Powiat Choszczeński. Projekt współfinansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, Działanie 8.6. Wartość całkowita projektu to 865.978,75 zł, w tym wartość dofinansowania ze środków unijnych wynosi 736.081,94 zł. Dzięki dofinansowaniu do pracowni zakupiono:

 • 2 spawarki inwerterowe, półautomat spawalniczy, giętarkę do blachy, zgrzewarkę punktową do blachy
 • materiały szkoleniowe (gazy techniczne, reduktory, druty spawalnicze, końcówki prądowe, przyłbice spawalnicze, itp.)

W ramach Projektu 18 uczniów naszej szkoły weźmie udział w Kursie Spawacza. 6 pierwszych uczestników projektu rozpoczęło udział w Kursie Spawacza 29 września 2017 r. Podczas uroczystości otwarcia Pracowni zaprezentowali oni zaproszonym gościom umiejętności, jakie nabyli podczas pierwszego miesiąca trwania kursu. Każdy uczestnik kursu otrzymał odzież ochronną i podręczniki. Już trzymamy kciuki za chłopaków, którzy 21 grudnia przystąpią do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego nabycie uprawnień spawacza. Koszt egzaminu uczniowie będą mieli sfinansowany także z Funduszy Europejskich. Uczestnicy Kursu nie muszą martwić się o to, jak dostaną się do domu po skończonych zajęciach, bo projektodawca zapewnia im odwóz po piątkowych zajęciach oraz przywóz/odwóz, gdy zajęcia odbywają się w sobotę.

Po feriach zimowych planowane jest rozpoczęcie zajęć na Kursie Spawacza dla kolejnej 6-cio osobowej grupy uczestników projektu.

Wiesława Gruszka

Kategorie: Aktualności, Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy, Projekty