Zebrania z rodzicami

23 stycznia 2020r. (czwartek) o godz. 15.30 odbędą się zebrania z rodzicami podsumowujące pierwsze półrocze. Zapraszamy.

Kategorie: Aktualności

Wizyta kadry kierowniczej z OSZ Fürstenwalde

W dniu 14 stycznia 2020 r. Zespół Szkół Nr 2 w Choszcznie gościł po raz kolejny delegację ze szkoły partnerskiej – Oberstufenzentrum Oder-Spree w Fürstenwalde.  W spotkaniu  kadry kierowniczej uczestniczyli: pani  dyrektor Barbara Ciecierska, pan kierownik Janusz Solski, zaś stronę niemiecką reprezentował: pan dyrektor  Joachim  Schenk, oraz  pan Uwe Schaffranke. Funkcję tłumacza pełniła pani Teresa Wiśniewska. Celem wizyty było omówienie szczegółów projektu ,,Praktyczna edukacja w warsztatach XXI wieku”, który zostanie zrealizowany w dniach 28 września – 2 października 2020r. w Choszcznie.  Program spotkania obejmował wizytę w warsztatach szkolnych. Kadra kierownicza miała okazję poznać technologię wytwarzania różnych elementów metalowych oraz  obejrzeć nowoczesne maszyny sterowane numerycznie, które zostały zakupione w ramach modernizacji warsztatów.

Projekt został współfinansowany ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz Starostwa Powiatowego w Choszcznie.

Teresa Wiśniewska

Kategorie: Aktualności, Współpraca zagraniczna Tagi:

Życzenia świąteczne

Kiedy już wszyscy zasiądziemy do wigilijnej wieczerzy,

pomyślmy, ile jest nam dane, i cieszmy się bliskością rodziny.

Odgońmy złe myśli i bądźmy radośni, bo taki to czas.

Wybaczajmy sobie i innym, szukajmy tego, co naprawdę łączy,

bo wtedy odkryjemy, ile w nas dobra i zrozumienia.

Radośnie przeżywajmy Święta Bożego Narodzenia,

z nadzieją rozpocznijmy Nowy Rok.

Społeczność Szkolna
Zespołu Szkół Nr 2
im. Noblistów Polskich
w Choszcznie

Kategorie: Aktualności

Spotkanie opłatkowe 2019

Piękną tradycją ostatniego tygodnia przed Bożym Narodzeniem jest spotkanie opłatkowe przygotowane przez Samorząd Uczniowski. W ostatnich latach przyzwyczailiśmy się do jasełek, ale tym razem nasz Samorząd zaprezentował wzruszającą scenkę będącą montażem tekstów i pieśni. Na program złożyły się między innymi fragmenty “Chłopów” Władysława Stanisława Reymonta oraz kolędy: te uświęcone wielowiekową tradycją i te we współczesnej aranżacji. Usłyszeliśmy również instrumentalne wersje niektórych kolęd zaaranżowane na skrzypce i gitarę. Organizatorzy zadbali o taki szczegół, jak wydrukowanie tekstów kolęd, więc wszyscy mogli razem z wykonawcami śpiewać. I tak też się stało.

Nastrój stworzony przez nasze młode talenty muzyczne udzielił się wszystkim. Zrozumieliśmy, jak ważne są Święta Bożego Narodzenia dla podtrzymania wspólnoty. Zwróciła na to uwagę pani dyrektor, Barbara Ciecierska, która dostrzegła oczyszczający wymiar Świąt. Bywa tak, że na co dzień świat wymaga od nas nieugiętej postawy, gonimy za niemożliwym, tymczasem czas świąteczny skłania nas do wyciszenia i zrozumienia, że liczy się przede wszystkim bliskość drugiego człowieka. Mówił o tym również ksiądz Piotr Szymczak, gdy opisywał religijne znaczenie opłatka i cytował słowa brata Alberta Chmielowskiego. Spotkanie zakończyło się poświęceniem opłatka i życzeniami.

Życzenia złożył społeczności szkolnej również Wicestarosta Choszczeński, pan Paweł Szuber, za co bardzo serdecznie dziękujemy.

Spotkanie opłatkowe przygotował Samorząd Uczniowski pod opieką pani Edyty Tyburczy-Kujawy i pana Macieja Żołnierzowa. Program artystyczny przygotowała pani Lilla Rybka. Wystąpili: Laura Simińska i Amelia Nagler z ILOa, Patrycja Eljasz z IILOa, Joanna Stąporek, Kinga Czekan, Kornelia Salomońska z ITOŚ, Oskar Kurpiński z IIITOŚ, akompaniowały Weronika Mazurek i Kaja Guzek z ITOŚ, technikiem był Kewin Kapczyński z IITH.

Bardzo Wam wszystkim dziękujemy!

Fotografie: Piotr Figas

Kategorie: Aktualności, Samorząd Uczniowski, Uroczystości szkolne

Poznajemy naszych patronów

Nadszedł czas rocznych podsumowań. Mimo że jest to dopiero półmetek szkolnego maratonu, rok 2019 właśnie odchodzi, jest 11grudnia, w hali sportowej Zespołu Szkół Nr 2, odbył się tradycyjny apel poświęcony patronom naszej szkoły – polskim laureatom nagrody Nobla. Tegoroczne spotkanie nabrało wyjątkowego charakteru, ponieważ dzień wcześniej do zaszczytnego grona laureatów noblowskich dołączyła Olga Tokarczuk. Akademia Szwedzka doceniała pisarkę za „wyobraźnię narracyjną, która z encyklopedyczną pasją prezentuje przekraczanie granic jako formę życia”.

Prowadzące apel, pełniące funkcję Gospodarza Szkoły, uczennice klasy II Technikum Handlowego – Weronika Rusiecka i Julia Nalewska przywitały uczniów, dyrekcję, a także pracowników obsługi i administracji. Następnie głos zabrała pani dyrektor Barbara Ciecierska, która przedstawiła zebranym sprawozdanie z działań podejmowanych przez władze szkoły, nauczycieli i uczniów w pierwszym semestrze roku szkolnego 2019/2020. Życzyła wszystkim zebranym odpoczynku i radości w te nadchodzące Święta, cytując na koniec swojego wystąpienia fragment powieści „Bieguni” autorstwa naszej świeżo upieczonej noblistki.

W dalszej części spotkania Weronika i Julia zaprezentowały sylwetki naszych wybitnych patronów: Marii Skłodowskiej-Curie, Henryka Sienkiewicza, Władysława Stanisława Reymonta, Czesława Miłosza, Lecha Wałęsy, Wisławy Szymborskiej i Olgi Tokarczuk. Ta lista jest otwarta. Może wśród nas są osoby, które dołączą kiedyś do grona wybitnych Polaków, noszących zaszczytne imię Noblistów Polskich…

Weronika przedstawiła informacje na temat odbywającego się dzień wcześniej w naszej szkole XVIII Międzyszkolnego Konkursu „Nobliści Polscy”, który stanowi ważny element tradycji budującej wizerunek Zespołu Szkół Nr 2. W tym roku został on objęty Patronatem Honorowym Starosty Choszczeńskiego, pani Wioletty Kaszak, dzięki czemu wzrósł prestiż naszego Konkursu.

Na koniec spotkania przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego, Patrycja Eljasz z klasy II liceum Ogólnokształcącego przekazała wszystkim uczniom i pracownikom szkoły życzenia świąteczne: “Pamiętajmy, by wartości takie jak miłość, życzliwość, wdzięczność i empatia towarzyszyły nam nie tylko przez okres świąteczny, lecz szły z nami przez całe życie. Tego wszystkiego, nie tylko w Nowym 2020 Roku, Wam właśnie życzę! Byście szanowali się nawzajem, a płomień który rozpala wasze serca, nigdy nie zgasł”. Do życzeń dołączyły się także uczennice klasy I Liceum Ogólnokształcącego, Laura Simińska i Amelia Nagler, które wykonały wspólnie utwór „Pada śnieg”.

Prowadzące apel Weronika i Julka podziękowały wszystkim za przybycie i poprosiły o rozejście się do klas.

Agnieszka Kurpiewska

Fotografie: Piotr Figas

Kategorie: Aktualności, Uroczystości szkolne

Spotkanie z pracodawcami uczniów

Kontynuując podjęte w poprzednich latach działania, Zespół Szkół Nr 2 w Choszcznie pragnie w jak najlepszym stopniu współpracować z pracodawcami uczniów. Dlatego też dnia 11.12.2019 r. odbyło się spotkanie robocze, na które zaproszono przedstawicieli Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Choszcznie oraz właścicieli lokalnych firm zatrudniających naszych młodocianych. Było to pierwsze z cyklicznych, planowanych w każdym kolejnym roku, spotkań roboczych.

Tematem spotkania była przede wszystkim analiza aktów prawnych związanych z praktycznym i teoretycznym kształceniem młodocianych. Pracodawcom przekazano materiały Kuratorium Oświaty w Szczecinie pozyskane podczas konferencji koordynującej ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz szkoły kształcące młodocianych. Z kolei pracodawcy przekazali cenne uwagi. Lepsza wymiana informacji między podmiotami spotkania ma wpłynąć na doskonalenie from współpracy.

Dyrekcja Zespołu Szkół nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie oraz doradca zawodowy, pan Bronisław Mielczarek, dziękują serdecznie Cechowi Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Choszcznie oraz pracodawcom za owocne spotkanie, liczne spostrzeżenia i propozycje oraz zapraszają za rok.

Kategorie: Aktualności, Nasze kontakty

“Nobliści Polscy 2019”

W scenerii ludowej, jako że przypada 95 rocznica przyznania „Chłopom” Władysława Stanisława Reymonta literackiej nagrody Nobla, dnia 10.12.2019 r. odbył się już XVIII Międzyszkolny Konkurs “Nobliści Polscy” poświęcony patronom Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie.

Możemy się pochwalić, że w tym roku Starosta Choszczeński, pani Wioletta Kaszak, objęła Konkurs Honorowym Patronatem. Jest to dla nas ważne wyróżnienie.

Rok 2019 jest szczególny dla naszej szkoły, bowiem 10 grudnia w Sztokholmie została wręczona literacka Nagroda Nobla Oldze Tokarczuk. Z prawdziwą przyjemnością składamy jej serdeczne gratulacje i wyrazy uznania. Ta prestiżowa nagroda jest hołdem dla osiągnięć Olgi Tokarczuk. Wśród wybitnych osobistości, których twórczość została doceniona i zapisała się na kartach historii literatury światowej, miejsce polskiej pisarki jest nieprzypadkowe. Już teraz czujemy się wyróżnieni, mogąc obcować z „wyobraźnią narracyjną, która z encyklopedyczną pasją prezentuje przekraczanie granic jako formę życia”. Ogromnie nas ucieszyła informacja o tym wydarzeniu, jesteśmy pełni uznania. Nasza szkoła nosi zaszczytne imię Noblistów Polskich. Chcielibyśmy powitać Olgę Tokarczuk w gronie naszych patronów: Henryka Sienkiewicza, Marii Skłodowskiej – Curie, Władysława Stanisława Reymonta, Czesława Miłosza, Lecha Wałęsy, Wisławy Szymborskiej, których dorobek kultywujemy jako trwałe dziedzictwo kultury w świecie ciągłych przemian.

XVIII Międzyszkolny Konkurs „Nobliści Polscy” adresowany był do uczniów szkół podstawowych. Swoją obecnością zaszczycili nas reprezentanci:

 • Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Wojska Polskiego w Choszcznie z opiekunką, panią Małgorzatą Szemlij;
 • Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie z opiekunami, panią Elżbietą Wareliś i panem Robertem Korzeniewskim;
 • Szkoły Podstawowej w Dolicach z opiekunkami, paniami Anną Bolechowską i Moniką Zygadło.

Zmagania konkursowe oceniało jury w składzie: pani Irena Rękawiecka-Sadowska – pomysłodawczyni konkursu i wieloletni wicedyrektor Zespołu Szkół Nr 2, pani Anna Lewicka – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Choszcznie, pani Maria Mińska – właścicielka księgarni „Pegaz” oraz pan Stefan Szemlij – długoletni dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 i Nr 2.

Konkurs dotyczył „Wielkiej Siódemki” Noblistów Polskich: Marii Skłodowskiej-Curie, Henryka Sienkiewicza, Władysława Stanisława Reymonta, Czesława Miłosza, Lecha Wałęsy, Wisławy Szymborskiej i Olgi Tokarczuk. Uczestnicy rywalizowali o Grand Prix „Pierwszy Szczebel do Nobla”. Przyznano również nagrody za poszczególne konkurencje. Zgodnie z regulaminem konkurs składa się z trzech konkurencji. Pierwsza konkurencja to prezentacja wiedzy o życiu i dokonaniach Noblistów Polskich – w tym roku prezentacji przyświecało hasło: „Zanim zostałem tym, kim zostałem…” – dzieciństwo i młodość polskich Noblistów; druga konkurencja to konkurs na plakat anonsujący artystyczną prezentację życia i dokonań Noblistów Polskich; trzecia konkurencja to artystyczna prezentacja życia i dokonań Noblistów Polskich w dowolnej formie.

Wszystkie drużyny przygotowały się znakomicie. Na uwagę zasługują poprawne merytorycznie, wnikliwe i ciekawe prezentacje. Młodzież udowodniła, że potrafi znajdywać naprawdę interesujące informacje i przekazać je w atrakcyjny sposób, a przy tym korzystać z nowych mediów celowo i z zamierzonym skutkiem. Wykonane w różnych technikach, doskonałe prace plastyczne w formie plakatów znakomicie dopełniały zarówno prezentacje, jak i artystyczne scenki. A świetne scenki, w których pomysłowo montowano teksty liryczne, dialogi, a nawet pantomimę, ze wszech miar mogły się podobać, o czym świadczyły rzęsiste oklaski widowni. Przygotowanie sceniczne młodzieży zasługuje na uznanie, a wszystko wzbogacała wysmakowana scenografia. Dlatego też jury miało o czym debatować. Przewodnicząca, pani Irena Rękawiecka-Sadowska, podziękowała uczestnikom za solidne przygotowanie i podkreśliła, że niektórzy opiekunowie są wierni konkursowi od wielu już lat. Brawa za wytrwałość.

Po przerwie w rywalizacji ogłoszono wyniki XVIII Międzyszkolnego Konkursu “Nobliści Polscy”:

 • Grand Prix “Pierwszy Szczebel do Nobla” – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Choszcznie;
 • Nagroda Publiczności – Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Wojska Polskiego w Choszcznie;
 • I miejsce w konkurencji “Prezentacja wiedzy o życiu i twórczości Noblistów Polskich” – Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Wojska Polskiego w Choszcznie;
 • I miejsce w konkurencji “Plakat anonsujący prezentację artystyczną o Noblistach Polskich” – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Choszcznie;
 • I miejsce w konkurencji “Prezentacja artystyczna o Noblistach Polskich” – Szkoła Podstawowa w Dolicach;
 • Indywidualne nagrody Jury:
  • Kinga Gębarska – Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Wojska Polskiego w Choszcznie;
  • Aleksandra Dziedzic – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Choszcznie;
  • Aleksandra Zwolińska – Szkoła Podstawowa w Dolicach.

Składamy serdecznie podziękowania władzom samorządowym oraz pani Marii Mińskiej za hojny mecenat Konkursu.

Piotr Figas

Fotografie: Piotr Figas

Kategorie: Aktualności, Konkursy, Nasze kontakty

Projekt “Branża metalowa nie zna granic”, czyli ślusarze w akcji

W dniach 2 – 6.12. 2019 r. nastąpiła realizacja kolejnego projektu w branży metalowej. Tym razem w skład naszej grupy projektowej weszli  następujący uczniowie z klasy IIIA BS I Stopnia: Patryk Kolasa, Patryk Łassa, Mateusz Konieczny, Mateusz Skory wraz z opiekunem panem Januszem Solskim oraz panią Teresą Wiśniewską koordynatorem projektu. Szkołę partnerską czyli Oberstufenzentrum Oder-Spree reprezentowali: Leon Deubler, Sven Richter, Friedrich von Soden, Dennes Weidner  wraz z opiekunem panem Tomaszem Marchwickim. Program wizyty zakładał nabycie nowych umiejętności  w zawodzie ślusarz, pogłębienie współpracy oraz promocję szkolnictwa zawodowego. Uczestnicy projektu mieli możliwość poznać obsługę maszyn konwencjonalnych, wykonując konkretne elementy. Warto zaznaczyć, że wyjątkowe zainteresowanie wśród naszych gości wzbudziły maszyny sterowane numerycznie.

Ale nie samą pracą żyje człowiek, dlatego w projekcie był czas na relaks, aktywność sportową i poznanie regionu. Wyjazd na kręgle do Barlinka, zajęcia sportowe w hali ZS Nr 2  oraz wizyta w pływalni “Wodny Raj” w Choszcznie stanowiły aktywne formy spędzania  czasu. Wspomnieć należy o wycieczce do Szczecina, która obfitowała w niespodzianki. Muzeum Techniki i Komunikacji,  Wały Chrobrego,  Zamek Książąt Pomorskich oraz schron na Dworcu Głównym to atrakcje Szczecina, które powinien poznać każdy turysta, dlatego nasza grupa podążyła tym szlakiem.

W ostatni dzień pobytu gości nastąpiło podsumowanie tygodnia projektowego. Co ciekawe, wszyscy uczestnicy chcą się znowu spotkać w niezmienionym składzie w ramach rewizyty w Niemczech. W tym miejscu składamy podziękowania wszystkim osobom, które nas wspierały. Wśród nich należy wymienić: dyrekcję szkoły –  p. Barbarę Ciecierską, p. Jolantę Plutę, nauczycieli wf – p. Anetę Tuszyńską-Parol, p. Andrzeja Zakrzewskiego, p. Macieja Żołnierzowa, nauczyciela geografii p. Marka Nowaka oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu – p. Jana Czekana, p. Roberta Mańkowskiego i p. Marka Sznitowskiego.

Projekt został współfinansowany ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz Powiatu Choszczeńskiego.

Poniżej prezentacja dokumentująca kolejny projekt metalowców.

Teresa Wiśniewska

Album fotograficzny 1 (pobierz)

Album fotograficzny 2 (pobierz)

Album fotograficzny 3 (pobierz)

Kategorie: Aktualności, Współpraca zagraniczna Tagi:

Olimpiada Wiedzy o AIDS

1 grudnia – Światowy Dzień Walki z AIDS – święto obchodzone z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) od 1988 roku. W tym dniu na całym świecie odbywają się m.in. konferencje, happeningi oraz akcje edukacyjne dotyczące profilaktyki HIV/AIDS. Do akcji włączają się nie tylko media, ale także Powiatowe Stacje Sanitarno – Epidemiologiczne. Tradycyjnie, jak co roku Sanepid w Choszcznie zorganizował z tej okazji Olimpiadę Wiedzy o AIDS, która odbyła się 5 grudnia 2019 roku. Jej celem jest propagowanie zachowań prozdrowotnych wśród młodzieży. Konkurs adresowany był do uczniów klas ósmych szkół podstawowych i klas pierwszych szkół średnich. W szranki stanęło kilka szkół nie tylko z terenu naszego powiatu. Zespół Szkół Nr 2 w Choszcznie, po odbytych wcześniej eliminacjach szkolnych reprezentowały dwie uczennice: Wiktoria Całka z klasy ILO oraz Karolina Kowalczyk z ITH. Z wielką przyjemnością pragnę poinformować, że I miejsce w konkursie zajęła KAROLINA KOWALCZYK. Wielkie gratulacje dla zwyciężczyni!

Lidia Michalska

Kategorie: Aktualności, Konkursy

Olimpiada z ZUS

2 grudnia odbył się w naszej szkole I etap Olimpiady z ZUS “Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Przystąpili do niego uczniowie z klasy ITH oraz Paweł Cichowski z klasy III TH. Konkurs poprzedził cykl zajęć zrealizowanych w klasie I Technikum Handlowego w ramach projektu “Lekcje z ZUS”. Najlepsze wyniki uzyskali:

 • Marta Pierzyńska
 • Olimpia Chmielewska
 • Paweł Cichowski
Kategorie: Aktualności, Konkursy Tagi: