Wykaz pracodawców współpracujących ze szkołą

Poniżej została zamieszczona ulotka z danymi adresowymi pracodawców współpracujących ze szkołą. Zestawienie to zostało zaktualizowane o nowe informacje:

 

Kategorie: Aktualności, Rekrutacja

Harmonogram egzaminów zawodowych – sesja czerwiec – lipiec 2020

Harmonogram przeprowadzania części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec – lipiec 2020r. dla wszystkich typów szkół

Część pisemna dla wszystkich kwalifikacji odbędzie się w dniu 23 czerwca 2020r. wg załączonego harmonogramu:

Harmonogram przeprowadzania części pisemnej 2020 (pobierz)

Harmonogram przeprowadzania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec – lipiec 2020r. dla wszystkich typów szkół

Część praktyczna dla wszystkich kwalifikacji odbędzie się wg załączonego harmonogramu:

Harmonogram przeprowadzania części praktycznej 2020 (pobierz)

Kategorie: Aktualności, Egzaminy zawodowe

Zapraszamy na Polną

Kategorie: Aktualności, Rekrutacja

Książka i ja

Maj kwitnie bzem i konwaliami, nie zważając na straszliwego wirusa. Czas nauki zdalnej jest trudny, ale trzeba w nim odnaleźć to, co koi i sprzyja relaksowi, zatem czytania nadszedł czas!

Przecież nic tak jak czytanie nie rozwija naszej wyobraźni. Czytając, wędrujemy po świecie i po zakamarkach zaświatów. Dzięki czytanym książkom uczymy się słów. Wreszcie mamy pasję, a literatura jest tematem rozmów oraz wymiany myśli i refleksji, bo przecież to od rówieśników najczęściej dowiadujemy się, co warto przeczytać, albo jaką nową powieść wydał Steven King. Czas spędzony z książką będziecie dobrze wspominać. Zobaczcie, niektórzy z Was już czytają!

Oto zdjęcia nagrodzone w konkursie z okazji Światowego Dnia Książki, który niedawno biblioteka szkolna wspólnie z nauczycielami polonistami ogłosiła w naszej szkole. Było można nadesłać prezentację, zdjęcie lub film, których tematem wiodącym są książki i Wy, czytelnicy. Wyłoniliśmy zwycięzców konkursu, a oto oni:

  • I miejsce Kasia Warszawiak: nagroda za przepiękną majową scenerię (której zazdrościmy), wszystko kwitnie, czytelnik zagłębiający się w lekturę również;
  • II miejsce Patrycja Eljasz: gratulujemy pomysłu – w czasach izolacji w książkach można znaleźć nawet sport!
  • III miejsce dla Natalii Przybylskiej: za ukazanie początków odkrywania książek i ich tajemnic.

Wszyscy, którzy nadesłali prace otrzymają ocenę z języka polskiego, a tu publikujemy nagrodzone i najciekawsze z nich.

Lilla Rybka

Prezentacja Natalii Przybylskiej: Natalia Przybylska

Kategorie: Aktualności, Biblioteka, Konkursy

Od nas – dla Was

Zachęcamy do obejrzenia filmu nakręconego przez uczniów naszej szkoły w 2019 r. Jego autorzy chcieli skierować parę słów do osób, które kończą szkołę podstawową. Jest to ich osobisty przekaz.

 

 

Kategorie: Aktualności, Rekrutacja

Konkurs plastyczny i filmowy

Konkurs pt. „Rodzina Razem” skierowany jest zarówno do rodzin, jak i do wszystkich mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego, bez ograniczeń wiekowych. Udział polega na przesłaniu pracy plastycznej w dowolnej technice lub filmu, ilustrujących wspólnie spędzany czas z rodziną. Niech ogranicza nas jedynie wyobraźnia!

Konkurs ma na celu propagowanie wartości rodziny, zwrócenie uwagi na jakość relacji w rodzinie i pokazanie ich znaczenia dla dziecka i rodziców, promowanie wartości wieku dojrzałego, odwołanie się do idei bliskości więzów.

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się na stronie:

http://www.rops.wzp.pl/aktualnosci-rops/konkurs-marszalka-wojewodztwa-zachodniopomorskiegorodzina-razem

lub na Facebooku:

https://www.facebook.com/events/231977418220678/

Prace konkursowe należy przesłać do 8 maja 2020 roku na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

ul. Korsarzy 34 70-540 Szczecin

Z dopiskiem „Konkurs”.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody: tablety, aparaty lub smartwatche.

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy: Elżbieta Potok epotok@wzp.pl lub Irmina Kryśkowiak ikryskowiak@wzp.pl.

Kategorie: Aktualności, Konkursy

Konstytucja 3 Maja

„Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród,
Nie damy pogrześć mowy!
Polski my naród, polski lud,
Królewski szczep piastowy,
Nie damy, by nas zniemczył wróg…
— Tak nam dopomóż Bóg!”

Reprint Konstytucji 3 Maja podarowany szkole przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

229 lat temu Sejm Czteroletni po burzliwej debacie przyjął przez aklamację ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 Maja. Była drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli. Konstytucja 3 Maja stanowi ważny element pamięci zbiorowej, bez której żadna wspólnota istnieć nie może. Polska odzyskiwała niepodległość trzykrotnie: właśnie 3 maja 1791 r. oraz 11 listopada 1918 r. i 4 czerwca 1989 r. Celem ustawy rządowej miało być ratowanie Rzeczypospolitej, której terytorium zostało uszczuplone w wyniku I rozbioru przeprowadzonego przez Prusy, Austrię i Rosję w 1772 r.

Autorami Konstytucji 3 Maja byli Król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki i Hugo Kołłątaj. Nie obeszło się bez przeszkód podczas obrad, w trakcie których uchwalono Konstytucję. W czasie obrad Sejmu Czteroletniego wielu posłów, pracujących na zlecenie państw ościennych (Rosji, Prus czy Austrii), sprzeciwiało się powołaniu ustawy zasadniczej. Okazja nadarzyła się 3 Maja 1791 roku, wówczas wielu przeciwników konstytucji nie powróciło jeszcze z wielkanocnego urlopu. Po siedmiogodzinnych obradach Sejm zatwierdził konstytucję, a król Stanisław August Poniatowski ją podpisał. Twórcy Konstytucji 3 Maja określili ją jako „ostatnią wolę i testament gasnącej Ojczyzny”.

Konstytucja wprowadzała trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Ograniczała immunitety prawne oraz przywileje szlachty zagrodowej, tak zwanej gołoty. Celem ograniczeń względem szlachty było zapobieżenie możliwości przekupstwa biednego szlachcica przez agentów obcego państwa. Konstytucja potwierdzała też przywileje mieszczańskie nadane w akcie prawnym z 18 kwietnia 1791 roku. Według tego aktu, mieszczanie mieli prawo do bezpieczeństwa osobistego, posiadania majątków ziemskich, prawo zajmowania stanowisk oficerskich i stanowisk w administracji publicznej, a także prawo nabywania szlachectwa. Miasta miały prawo do wysłania na Sejm 24 plenipotentów jako swoich przedstawicieli, którzy mieli głos w sprawach dotyczących miast. Akt ten obejmował pospólstwo opieką prawa i administracji rządowej.

Konstytucja 3 Maja znosiła takie „narzędzia władzy szlacheckiej” jak liberum veto, konfederacje, sejm skonfederowany oraz ograniczała prawa sejmików ziemskich.  W dniu ustanowienia Konstytucji 3 Maja przestaje istnieć Rzeczpospolita Obojga Narodów a w jej miejsce zostaje powołana Rzeczpospolita Polska.  Zniesiona zostaje też wolna elekcja, która w wieku XVIII w ogóle się nie sprawdziła, jej miejsce zastępuje władza dziedziczna, którą po śmierci Stanisława Augusta Poniatowskiego miał przejąć władca z dynastii Wettynów.  Aby czuwać nad bezpieczeństwem, wprowadzono stałą armię, której liczebność miała sięgać 100 tysięcy żołnierzy, oraz ustanowiono podatki w wysokości 10% dla szlachty i 20% dla duchowieństwa – gołota, mieszczanie i chłopi byli zwolnieni z płacenia podatku.  Katolicyzm został uznany za religię panującą, jednocześnie zapewniono swobodę wyznań, choć apostazja wciąż była uznawana za przestępstwo. Aby Konstytucja była zawsze aktualna, co 25 lat miał się zbierać Sejm Konstytucyjny, który miałby prawo zmienić zapisy w konstytucji.

Władzę ustawodawczą posiadał dwuizbowy parlament. W skład parlamentu wchodziła Izba Poselska, na którą składało się 204 posłów (szlachta ziemiańska) oraz 24 plenipotentów reprezentujących miasta królewskie. Oraz Izba Senacka (132 członków), w której mogli zasiadać senatorowie, wojewodowie, kasztelani, ministrowie oraz biskupi. 

Władzę wykonawczą posiadała rada królewska, w skład której wchodzili Król jako przewodniczący, pięciu ministrów, prymas Polski (jako przewodniczący Komisji Edukacji Narodowej), oraz bez prawa głosu następca tronu, marszałek sejmu i dwóch sekretarzy. Ministrowie, choć byli powołani przez Króla, odpowiadali przed sejmem. Konstytucja 3 Maja wprowadzała pięciu ministrów. Utrzymano zasadę mówiącą, że król „nic sam przez się nie czyniący, za nic w odpowiedzi narodowi być nie może”.

Konstytucja 3 Maja przetrwała czternaście miesięcy, prawa, jakie wprowadzała do zdemoralizowanej przez przywileje Rzeczpospolitej, były nie do zaakceptowania przez warstwę magnacką. To oni, obok szlachty zagrodowej, stracili najwięcej. Z dniem, kiedy tzw. gołota została odsunięta od władzy państwowej, magnateria często na zlecenie agentów pruskich czy rosyjskich nie mogła kupczyć ustawami, czy zgłaszać liberum veto ustami przekupionych posłów. W dniu 27 kwietnia 1792 roku w Petersburgu zawiązała się konfederacja, później nazwana targowicką. Należeli do niej Szczęsny Potocki, Ksawery Branicki i Seweryn Rzewuski. Na ich „prośbę” połączone siły targowiczan 20 tysięcy i armii rosyjskiej w liczbie 97 tysięcy wkroczyły do Polski.  Król zdołał wystawić tylko 37 tysięczną armię składającą się z rekrutów. Mimo kilku wygrany bitew, kiedy wojska rosyjskie dotarły pod Warszawę, król zdecydował się na kapitulację i przyłączenie do targowiczan. Armia polska poszła w rozsypkę, a sen o wolności umarł na kolejny wiek.

Adrianna Dokurno

Przystroiły się wiosennym kwieciem
Nasze pola i łąki zielone…
Pieśnią swoją radosną, beztroską
Rozśpiewał się w górze skowronek.

Pachnie ziemia wonią polnych kwiatów,
Cała świeżą zielenią spowita.
Sztandarami biało – czerwonymi
Umaiła się Rzeczpospolita.

Trzeci Maja… wojsko idzie drogą,
Aż ulica od ich kroków drży…
Trzeci Maja… łopoczą sztandary,
Idzie wojsko… raz, dwa, trzy…

Niech żyje Majowa Rocznica!
Woła z dziećmi radośnie Grześ mały.
Sztandar dumnie na wietrze powiewa,
A na nim Orzeł Biały.

“Trzeci Maja”, S. Aleksandrzak

Kategorie: Aktualności

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Biuro Niepodległa już po raz kolejny zaprasza do włączenia się do akcji #mojaflaga, organizowanej z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

Zachęcamy do zapoznania się z miniprzewodnikiem „Biało-Czerwona”, opracowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ciekawą ofertę na „majówkę” przygotowało również Narodowe Centrum Kultury. Świętujmy razem!

Akcja #mojaflaga – włączmy się!

Ambasadorami tej inicjatywy są wszyscy, którzy chcą włączyć się we wspólne świętowanie i wywieszają biało-czerwoną flagę podczas świąt państwowych oraz w ważnych momentach swojego życia. Zachęcamy do sfotografowania swojej flagi i podzielenia się zdjęciem w mediach społecznościowych z oznaczeniem #mojaflaga. Zespół Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie włącza się w akcję.

Flaga Polski w naszych oknach

Aby wziąć udział w akcji wystarczy wywiesić biało-czerwoną flagę przed domem, na balkonie czy w miejscu pracy. Pozostając w domach, aktywnie możemy włączyć się w świętowanie. Wystarczy zrobić zdjęcie wywieszonej flagi i udostępnić je w mediach społecznościowych
z hasztagiem #mojaflaga.

Pokażmy, jak świętujemy razem!

Biuro Programu „Niepodległa” zaprasza wszystkich Polaków i przyjaciół Polski do wywieszania flagi nie tylko 2 maja, ale przez cały weekend majowy oraz dla uczczenia ważnych rocznic.

Miniprzewodnik „Biało-Czerwona”

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji od lat propaguje zasady prezentowania flagi zgodnie z tradycją i honorem. Zachęcamy do zapoznania się z miniprzewodnikiem MSWiA, dzięki któremu możemy m.in. przypomnieć najważniejsze różnice między flagą a barwami narodowymi.

Flaga Rzeczypospolitej Polskiej składa się z dwóch poziomych pasów równej szerokości, białego  u  góry i czerwonego u dołu, w proporcjach 5:8. Powszechny zwyczaj umieszczania napisów i rysunków przez kibiców obserwujących zawody sportowe jest dopuszczalny wyłącznie na barwach narodowych. Te ostatnie nie mają określonych proporcji. Istnieje wiele form eksponowania barw narodowych np. przez noszenie ich w postaci biało-czerwonej kokardy narodowej w klapie płaszcza, marynarki lub żakietu.

Miniprzewodnik przypomina, że na terenie RP flaga państwowa ma zawsze pierwszeństwo przed innymi flagami. Te oraz inne ciekawostki związane z polskimi barwami narodowymi można znaleźć w miniprzewodniku.

Dzień Flagi został ustanowiony przez Sejm w 2004 roku. To święto, które ma wyrażać szacunek do flagi i propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych.

Majówka z #BarwamiWspólnymi

W tym roku, ze względów bezpieczeństwa majowe święta będziemy celebrować w domach. Specjalne propozycje na ten czas przygotowało Narodowe Centrum Kultury.

#KokardaNarodowa

#AkcjaKokarda to zaproszenie do wspólnego świętowania dla całej rodziny. W mediach NCK 30 kwietnia został zamieszczony film instruktażowy: jak wykonać własnoręcznie kokardę narodową. Wykonajcie i podzielcie się filmami lub zdjęciami, publikując ją na Facebooku i Instagramie podpisując: #AkcjaKokarda #KokardaNarodowa #BarwyWspólne.

Kategorie: Aktualności, Uroczystości szkolne

Wspomnienie Drzwi Otwartych 2019

Poniżej zapraszamy do obejrzenia relacji z Drzwi Otwartych 2019:

Kategorie: Aktualności, Rekrutacja

Zdalne Drzwi Otwarte 2020

W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego w kraju i wprowadzeniem kształcenia na odległość, w dniu 27 kwietnia br. odbędą się zdalne Drzwi Otwarte Szkoły. Ta ważna impreza, skierowana do naszych przyszłych uczniów, była zawsze świętem szkoły. Nie rezygnujemy z naszego święta i mimo zaistniałej sytuacji podejmujemy działania promujące naukę w Zespole Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich.  Zostały przygotowane plakat i ulotka, które prześlemy do szkół podstawowych Powiatu Choszczeńskiego. Wszystkie informacje będą umieszczane na stronie internetowej szkoły.

Najprawdopodobniej w tym roku szkolnym nie będzie możliwe oficjalne otwarcie Centrum Edukacji Technicznej Haas HTEC, które było zaplanowane na 2 kwietnia 2020 r. Uroczystość otwarcia Centrum jest doniosłym wydarzeniem, ponieważ w znaczący sposób może pomóc promocji warsztatów szkolnych, które w wyniku przebudowy i modernizacji zostały doposażone w najnowocześniejszy sprzęt, pozwalający kształcić w zawodach deficytowych na rynku pracy tj. operator obrabiarek skrawających, mechanik-monter maszyn i urządzeń, ślusarz.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie.

Kategorie: Aktualności, Rekrutacja