browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Klasy 2017/2018

 

KLASA
WYCHOWAWCA
REALIZOWANE
JĘZYKI
ROZSZERZENIA
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

I LOa

Agnieszka Kurpiewska

Język angielski

Język niemiecki

Język polski, wiedza o społeczeństwie, biologia

II LOa

Agnieszka Kasperczuk

Język angielski

Język niemiecki

Język polski, wiedza o społeczeństwie, biologia

III LOa

Beata Zgorzelska

Język angielski

Język niemiecki

Język polski, wiedza o społeczeństwie, geografia

TECHNIKUM BUDOWLANE

I TB

Jadwiga Czyż

Język angielski

Język niemiecki

Geografia, matematyka

II TB

Kinga Recka-Matyjasik

Język angielski

Język niemiecki

Geografia, matematyka

III TB

 Mariusz Spychaj

Język angielski

Język niemiecki

Geografia, matematyka

IV TB

 Andrzej Zakrzewski

Język angielski

Język niemiecki

Geografia, matematyka

TECHNIKUM HANDLOWE

I TH

Wiesława Gruszka

Język angielski

Język niemiecki

Język polski, geografia

II TH

Edyta Kondela

Język angielski

Język niemiecki

Język polski, geografia

III TH

 Joanna Korzeniewska

Język angielski

Język niemiecki

 Matematyka, geografia

IV TH

Lilla Rybka

Język angielski

Język niemiecki

Matematyka, geografia

TECHNIKUM OCHRONY ŚRODOWISKA

I TOŚ

 Jadwiga Czyż 

Język angielski

Język niemiecki

Chemia, język polski

II TOŚ

Edyta Kondela

Język angielski

Język niemiecki

Chemia, język polski

III TOŚ

Małgorzata Brzustowicz

Język angielski

Język niemiecki

Chemia, biologia

IV TOŚ

Lidia Michalska

Język angielski

Język niemiecki

Chemia, matematyka

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

I A

Ślusarz, wielozawodowa

Adrianna Dokurno

Język niemiecki

Język angielski

I B Wielozawodowa

Dorota Majchrzak

Język niemiecki

Język angielski

II A

Ślusarz, wielozawodowa

Aneta
Tuszyńska-Parol

Język niemiecki

II B

Wielozawodowa

Teresa Wiśniewska

Język niemiecki

II C

Wielozawodowa

 Irena Kwaśna

Język niemiecki

III A

Ślusarz, wielozawodowa

Tomasz Płonka

Język niemiecki

Język angielski

III B

Wielozawodowa

Agnieszka Stankowska

Język angielski

III C

Wielozawodowa

Aleksandra Pajor

Język niemiecki

Język angielski