browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Fotografie

Zdjęcia w artykułach są w większych rozmiarach i w wyższej rozdzielczości.

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2013/2014.Czytaj

Absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej żegnają się ze szkołą.Czytaj

Szkolni radni Młodzieżowej Rady Miasta Choszczna na sesji w Kołobrzegu.Czytaj

Tradycyjna impreza w rocznicę otrzymania imienia.Czytaj

Tomasz Płonka przedstawia uczniom swoje ulubione książki.Czytaj

Uczniowie szkoły zwiedzają stolicę Niemiec.Czytaj

Pomiary właściwości rzeki wykonane przez uczniów.Czytaj

Apel z okazji Święta 3-go Maja.Czytaj

Uczniowie zwiedzają wystawę Przyjaciela Szkoły, pana Jerzego Białacha.Czytaj

Absolwenci klas maturalnych żegnają szkołę.Czytaj

Konferencja z okazji 10-lecia Polski w strukturach Unii Europejskiej.Czytaj

Specjalistyczny projekt uczniów Technikum Budowlanego.Czytaj

Uczniowie prezentują wiersze w konkursie Akcji Katolickiej.Czytaj

Zmagania z uczniami Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie.Czytaj

Kolejna lekcja przygotowana przez uczniów.Czytaj

Przedstawiciele szkół wyższych prezentują ofertę dalszego kształcenia.Czytaj

Lekcja z obsługi portali społecznościowych przygotowana przez uczniów.Czytaj

Impreza sportowa z okazji pierwszego dnia wiosny.Czytaj

Tradycyjny konkurs recytatorski w języku polskim i angielskim.Czytaj

Przedstawiciele szkół wyższych doskonalą umiejętności uczniów szkoły.Czytaj

Studniówka z motywem "Black&White".Czytaj

Przygotowane przez Samorząd Uczniowski spotkanie opłatkowe.Czytaj

Prestiżowe wyróżnienie dla uczennic szkoły.Czytaj

Spotkanie pokoleń z okazji 50-lecia szkoły.Czytaj

Impreza sportowa dla dzieci z okazji 50-lecia szkoły.Czytaj

Uroczysta gala z okazji obchodów 50-lecia szkoły.Czytaj

Tradycyjny konkurs poświęcony patronom szkoły.Czytaj

Impreza zorganizowana wspólnie z władzami samorządowymi.Czytaj

Montaż historyczny z okazji 11-tego Listopada.Czytaj

Konkurs recytatorski w języku polskim i angielskim.Czytaj

Samorząd Szkolny składa życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.Czytaj

Aspirant Stanisław Rydz uczy bezpiecznych zachowań.Czytaj

Tradycyjna impreza dla uczniów klas pierwszych.Czytaj

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2013/2014.Czytaj