browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Wiedza kluczem do sukcesu

Informacja dotycząca przetargu nr 3

Zmiany do SIWZ i załącznika nr 1 a (pobierz)  

Kategorie: Aktualności, Projekty, Wiedza kluczem do sukcesu

Harmonogram zajęć

Poniżej zamieszczono szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w ramach projektu pt. „Wiedza kluczem do sukcesu”.  Harmonogram (pobierz)  

Kategorie: Aktualności, Projekty, Wiedza kluczem do sukcesu

Informacje dotyczące przetargu nr 3

Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy  (pobierz) Załącznik Nr 1a  (pobierz) Załącznik Nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  (pobierz) SIWZ – Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych  (pobierz) Załącznik Nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania  (pobierz) Załącznik Nr 3a – Oświadczenie podmiotów i podwykonawców  (pobierz) Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej  (pobierz) Załącznik Nr 5 – Wzór umowy na dostawy (pobierz) Ogłoszenie (pobierz)

Kategorie: Aktualności, Projekty, Wiedza kluczem do sukcesu

Informacja dotycząca przetargu nr 2

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – przetarg nr 2 (pobierz)  

Kategorie: Aktualności, Projekty, Wiedza kluczem do sukcesu

Informacja dotycząca przetargu nr 1

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (pobierz)  

Kategorie: Aktualności, Projekty, Wiedza kluczem do sukcesu

Informacja z otwarcia ofert oraz informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert – odwozy (pobierz) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – odwozy (pobierz)  

Kategorie: Aktualności, Projekty, Wiedza kluczem do sukcesu

Informacja z otwarcia ofert z drugiego przetargu

Zawiadomienie z otwarcia ofert (pobierz)

Kategorie: Aktualności, Projekty, Wiedza kluczem do sukcesu

Zapytanie ofertowe – usługa transportowa

zapytanie ofertowe  (pobierz) formularz ofertowy – załącznik nr 1  (pobierz) oświadczenie – załącznik nr 2  (pobierz) oświadczenie – załącznik nr 3  (pobierz) projekt umowy na przewozy – załącznik nr 4 (pobierz)  

Kategorie: Aktualności, Projekty, Wiedza kluczem do sukcesu

Informacje dotyczące pierwszego przetargu

Informacja w trybie art. 181 Pzp  (pobierz) Decyzja o unieważnieniu – przatarg (pobierz)  

Kategorie: Aktualności, Projekty, Wiedza kluczem do sukcesu

Informacje dotyczące drugiego przetargu

Odpowiedź nr 1 (pobierz) Odpowiedź nr 2 (pobierz) Informacje o zmienianym ogłoszeniu (pobierz)  

Kategorie: Aktualności, Projekty, Wiedza kluczem do sukcesu