browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Wiedza kluczem do sukcesu

Informacja z otwarcia ofert z drugiego przetargu

Zawiadomienie z otwarcia ofert (pobierz)

Kategorie: Aktualności, Projekty, Wiedza kluczem do sukcesu

Zapytanie ofertowe – usługa transportowa

zapytanie ofertowe  (pobierz) formularz ofertowy – załącznik nr 1  (pobierz) oświadczenie – załącznik nr 2  (pobierz) oświadczenie – załącznik nr 3  (pobierz) projekt umowy na przewozy – załącznik nr 4 (pobierz)  

Kategorie: Aktualności, Projekty, Wiedza kluczem do sukcesu

Informacje dotyczące pierwszego przetargu

Informacja w trybie art. 181 Pzp  (pobierz) Decyzja o unieważnieniu – przatarg (pobierz)  

Kategorie: Aktualności, Projekty, Wiedza kluczem do sukcesu

Informacje dotyczące drugiego przetargu

Odpowiedź nr 1 (pobierz) Odpowiedź nr 2 (pobierz) Informacje o zmienianym ogłoszeniu (pobierz)  

Kategorie: Aktualności, Projekty, Wiedza kluczem do sukcesu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (pobierz)

Kategorie: Aktualności, Projekty, Wiedza kluczem do sukcesu

Drugi przetarg na pomoce dydaktyczne

Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy (pobierz) Załączniki Nr 1a, 1b, 1c, 1d (pobierz) Załącznik Nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (pobierz) Załącznik Nr 3a – Oświadczenie podmiotów i podwykonawców (pobierz) Załącznik Nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (pobierz) SIWZ – Dostawa sprzętu dydaktycznego (pobierz) Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (pobierz) Załącznik Nr 5 – Wzór umowy na dostawy (pobierz) Link do ogłoszenia (pobierz)

Kategorie: Aktualności, Projekty, Wiedza kluczem do sukcesu

Informacja z otwarcia ofert oraz informacja o wyborze oferty

Wykładziny – informacja z otwarcia ofert oraz informacja o wyborze najkorzystniejszej  oferty (pobierz)  

Kategorie: Aktualności, Projekty, Wiedza kluczem do sukcesu

Zmiany w ogłoszeniu do przetargu

Zmiana ogłoszenia w BZP Odpowiedzi i zmiana SIWZ

Kategorie: Aktualności, Projekty, Wiedza kluczem do sukcesu

Przetarg nieograniczony

W ramach Projektu „Wiedza kluczem do sukcesu” realizowanego w Zespole Szkół Nr 2 w Choszcznie ogłaszono przetarg nieograniczony na „Dostawę wyposażenia i pomocy dydaktycznych”. Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy (pobierz) Załączniki Nr 1a, 1b, 1c, 1d (pobierz) Załącznik Nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (pobierz) Załącznik Nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (pobierz) Załącznik Nr 3a – Oświadczenie podmiotów i podwykonawców (pobierz) Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o przynależności do grupy  kapitałowej  (pobierz) … Czytaj dalej »

Kategorie: Aktualności, Projekty, Wiedza kluczem do sukcesu

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu „Wiedza kluczem do sukcesu” zwracamy się z zapytaniem ofertowym na  zakup artykułów elektrycznych oraz farb i akcesoriów malarskich. Oferty można składać w sekretariacie szkoły: Zespół Szkół Nr 2 ul. Polna 5, 73-200 Choszczno  lub drogą elektroniczną: sekretariatach@vp.pl Zapytanie ofertowe na zakup artykułów elektrycznych (pobierz) Zapytanie ofertowe na zakup farb i akcesoriów malarskich (pobierz)

Kategorie: Aktualności, Projekty, Wiedza kluczem do sukcesu