browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Projekty

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na dostarczenie i montaż wykładziny PCV w ramach projektu „Wiedza kluczem do sukcesu” Zapytanie ofertowe – dostarczenie i montaż wykładziny PCV (pobierz)

Kategorie: Aktualności, Projekty, Wiedza kluczem do sukcesu

Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

  Wycieczka do CNK – rekrutacja (pobierz) Regulamin wycieczki do CNK w Warszawie (pobierz)    

Kategorie: Aktualności, Projekty, Wiedza kluczem do sukcesu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (pobierz)  

Kategorie: Aktualności, Projekty, Wiedza kluczem do sukcesu

Otwarcie Pracowni Spawania

W piątek 3 listopada 2017r odbyło się uroczyste otwarcie Pracowni Spawania na Warsztatach Szkolnych Zespołu Szkół Nr 2 w Choszcznie. Pracownia została doposażona w sprzęt i akcesoria spawalnicze w ramach projektu „Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy”. Projekt realizuje Powiat Choszczeński. Projekt współfinansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, Działanie 8.6. Wartość całkowita projektu to 865.978,75 zł, w tym wartość dofinansowania … Czytaj dalej »

Kategorie: Aktualności, Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy, Projekty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (pobierz)  

Kategorie: Aktualności, Projekty, Wiedza kluczem do sukcesu

Rekrutacja na prawo jazdy i kurs spawacza

Zapraszamy uczniów klas II i III Technikum oraz klas II Zasadniczej Szkoły Zawodowej do wzięcia udziału w projekcie „Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020. W ramach projektu możecie wziąć udział w Kursie prawa jazdy kat. B lub Kursie spawacza oraz obowiązkowo w płatnym stażu w okresie wakacji i indywidualnym doradztwie zawodowo-edukacyjnym. Do wtorku 31 października 2017 roku … Czytaj dalej »

Kategorie: Aktualności, Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy, Projekty

Informacja dotycząca przetargu nr 3

Zawiadomienie o treści złożonych ofert (pobierz)  

Kategorie: Aktualności, Projekty, Wiedza kluczem do sukcesu

Informacja dotycząca przetargu nr 3

Zmiany do SIWZ i załącznika nr 1 a (pobierz)  

Kategorie: Aktualności, Projekty, Wiedza kluczem do sukcesu

Harmonogram zajęć

Poniżej zamieszczono szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w ramach projektu pt. „Wiedza kluczem do sukcesu”.  Harmonogram (pobierz)  

Kategorie: Aktualności, Projekty, Wiedza kluczem do sukcesu

Informacje dotyczące przetargu nr 3

Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy  (pobierz) Załącznik Nr 1a  (pobierz) Załącznik Nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  (pobierz) SIWZ – Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych  (pobierz) Załącznik Nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania  (pobierz) Załącznik Nr 3a – Oświadczenie podmiotów i podwykonawców  (pobierz) Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej  (pobierz) Załącznik Nr 5 – Wzór umowy na dostawy (pobierz) Ogłoszenie (pobierz)

Kategorie: Aktualności, Projekty, Wiedza kluczem do sukcesu