browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Projekty

Podsumowanie realizacji unijnych projektów

W czwartek 5 kwietnia 2018 roku odbyło się spotkanie, uczestników projektów unijnych realizowanych w naszej szkole z przedstawicielami Starostwa Powiatowego w  Choszcznie. Z uczniami spotkali się Pani Renata Cichowska z Wydziału Edukacji oraz Pani Katarzyna Piekarska – Smus i Pani Aneta Mazurczak z Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych. Tego dnia podsumowano dotychczas zrealizowane zadania w ramach projektu „Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy”. Projekt skierowany … Czytaj dalej »

Kategorie: Aktualności, Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy, Projekty, Wiedza kluczem do sukcesu

Harmonogram zajęć

Harmonogram zajęć w ramach projektu „Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy” Szczegółowy harmonogram udzielanego wsparcia (pobierz)

Kategorie: Aktualności, Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy, Projekty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę cateringową dla uczestników projektu „Wiedza kluczem do sukcesu” Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  (pobierz)

Kategorie: Aktualności, Projekty, Wiedza kluczem do sukcesu

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert dotyczących usługi cateringowej dla uczestników projektu „Wiedza kluczem do sukcesu” realizowanego ze środków UE. Informacja z otwarcia ofert (pobierz)

Kategorie: Aktualności, Projekty, Wiedza kluczem do sukcesu

ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę cateringową

ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę cateringową dla uczestników projektu „Wiedza kluczem do sukcesu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z załącznikami.   WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:  Formularz oferty Wykonawcy – załącznik nr 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2. Wykaz zrealizowanych usług cateringowych – Załącznik nr 3.  Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym – załącznik nr 4.  Projekt umowy- załącznik nr 5.  Załącznik … Czytaj dalej »

Kategorie: Aktualności, Projekty, Wiedza kluczem do sukcesu

Rekrutacja na prawo jazdy i wakacyjne staże

Zapraszamy uczniów Technikum oraz Branżowej Szkoły I Stopnia do wzięcia udziału w projekcie „Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020. W ramach projektu możecie wziąć udział w Kursie prawa jazdy kat.B oraz obowiązkowo w płatnym stażu w okresie wakacji i indywidualnym doradztwie zawodowo-edukacyjnym. Do czwartku 8 lutego 2018 roku przyjmujemy deklaracje uczestnictwa w projekcie w roku 2018 i 2019. W kursie prawa … Czytaj dalej »

Kategorie: Aktualności, Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy, Projekty

Wycieczka do Warszawy

W dniach 2 – 3 stycznia 2018 r. uczniowie klasy II i III Liceum Ogólnokształcącego uczestniczyli w wycieczce do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Wycieczka odbywała się w ramach realizowanego projektu „Wiedza kluczem do sukcesu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, działanie 8.5. Celem wycieczki było rozbudzenie ciekawości uczniów, wspomaganie samodzielnego poznawania świata … Czytaj dalej »

Kategorie: Aktualności, Projekty, Wiedza kluczem do sukcesu, Wycieczki Tagi:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostarczenie i montaż wykładziny PCV w ramach projektu „Wiedza kluczem do sukcesu” Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – wykładzina PCV (pobierz)

Kategorie: Aktualności, Projekty, Wiedza kluczem do sukcesu

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na dostarczenie i montaż wykładziny PCV w ramach projektu „Wiedza kluczem do sukcesu” Zapytanie ofertowe – dostarczenie i montaż wykładziny PCV (pobierz)

Kategorie: Aktualności, Projekty, Wiedza kluczem do sukcesu

Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

  Wycieczka do CNK – rekrutacja (pobierz) Regulamin wycieczki do CNK w Warszawie (pobierz)    

Kategorie: Aktualności, Projekty, Wiedza kluczem do sukcesu, Wycieczki