browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu „Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy” zwracamy się z zapytaniem ofertowym na przeprowadzenie badań lekarskich dla kandydatów na kierowców kat. B oraz badań wstępnych przed stażem dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Choszcznie uczestniczących w ww. projekcie. Oferty można składać w sekretariacie szkoły: Zespół Szkół Nr 2 ul. Polna 5 73-200 Choszczno lub na e-mail sekretariatch@vp.pl do dnia 12 stycznia 2017r.  

Kategorie: Aktualności, Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy, Projekty

Zapytanie ofertowe – prawo jazdy kat. B

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B dla 60 uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Choszcznie w okresie styczeń 2017-czerwiec 2019 w ramach projektu „Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Ze szczegółami zapytania ofertowego można zapoznać się na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ zapytanie-ofertowe (pobierz) Wiesława Gruszka

Kategorie: Aktualności, Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy, Projekty

Rozpoczynamy realizację nowego projektu

Od stycznia 2017 roku do 30 września 2019 roku w Zespole Szkół Nr 2 w Choszcznie będzie realizowany projekt pt. „Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.6. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego. W ramach projektu 90 uczniów … Czytaj dalej »

Kategorie: Aktualności, Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy, Projekty