browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy

Otwarcie Pracowni Spawania

W piątek 3 listopada 2017r odbyło się uroczyste otwarcie Pracowni Spawania na Warsztatach Szkolnych Zespołu Szkół Nr 2 w Choszcznie. Pracownia została doposażona w sprzęt i akcesoria spawalnicze w ramach projektu “Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy”. Projekt realizuje Powiat Choszczeński. Projekt współfinansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, Działanie 8.6. Wartość całkowita projektu to 865.978,75 zł, w tym wartość dofinansowania … Czytaj dalej »

Kategorie: Aktualności, Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy, Projekty

Rekrutacja na prawo jazdy i kurs spawacza

Zapraszamy uczniów klas II i III Technikum oraz klas II Zasadniczej Szkoły Zawodowej do wzięcia udziału w projekcie „Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020. W ramach projektu możecie wziąć udział w Kursie prawa jazdy kat. B lub Kursie spawacza oraz obowiązkowo w płatnym stażu w okresie wakacji i indywidualnym doradztwie zawodowo-edukacyjnym. Do wtorku 31 października 2017 roku … Czytaj dalej »

Kategorie: Aktualności, Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy, Projekty

Zapytanie ofertowe – kurs spawacza

W związku z realizacją projektu „Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z zapytaniem ofertowym na:   Doposażenie warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Nr 2 w Choszcznie – Kurs spawacza. Ze szczegółami zapytania ofertowego można zapoznać się na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Zapytanie ofertowe dotyczące doposażenia warsztatów szkolnych – kurs spawacza (pobierz)

Kategorie: Aktualności, Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy, Projekty

Zapytanie ofertowe – prawo jazdy

W związku z realizacją projektu „Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z zapytaniem ofertowym na przeprowadzenie Kursu na prawo jazdy kat. B dla 9 uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Choszcznie w terminie od dnia podpisania umowy do 31 marca 2018 roku. Oferty można składać do 6 września 2017 r. do godziny 12:00 w sekretariacie szkoły.   Ze szczegółami zapytania ofertowego można … Czytaj dalej »

Kategorie: Aktualności, Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy, Projekty

Zapytanie ofertowe na zorganizowanie transportu

Zapytanie ofertowe na zorganizowanie transportu uczestników Kursu spawacza: zapytanie ofertowe na tansport (pobierz)

Kategorie: Aktualności, Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy, Projekty

Pół roku realizacji projektu za nami

Pół roku temu otrzymaliśmy ze Starostwa Powiatowego w Choszcznie informację, że od stycznia 2017 roku rozpoczynamy realizację w naszej szkole projektu unijnego „Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy”. W okresie od stycznia do czerwca 2017 roku zrealizowano następujące formy wsparcia dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Choszcznie: 25 uczniów rozpoczęło udział w Kursie prawa jazdy kat. B, 43 osoby uczestniczyły w indywidualnym doradztwie edukacyjno-zawodowym, a 45 osób … Czytaj dalej »

Kategorie: Aktualności, Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy, Projekty

Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy

Kategorie: Aktualności, Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy, Projekty

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu “Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy” zwracamy się z zapytaniem ofertowym na zakup ubrań ochronnych dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 W Choszcznie. Oferty można składać w sekretariacie szkoły: Zespół Szkół Nr 2 ul. Polna 5 73-200 Choszczno lub  na e-mail sekretariatch@vp.pl do dnia 22 maja 2017 r. zapytanie ofertowe na zakup ubrań roboczych (pobierz)

Kategorie: Aktualności, Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy, Projekty

Kurs prawa jazdy kat. B i kurs spawacza

Zapraszamy uczniów Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej do wzięcia udziału w projekcie „Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020. W ramach projektu możesz wziąć udział w Kursie prawa jazdy kat. B lub Kursie spawacza oraz obowiązkowo w płatnym stażu w okresie wakacji i indywidualnym doradztwie zawodowo-edukacyjnym. Do piątku 10 lutego 2017 roku przyjmujemy deklaracje uczestnictwa w projekcie na rok … Czytaj dalej »

Kategorie: Aktualności, Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy, Projekty

Rekrutacja na prawo jazdy

Rozpoczynamy nabór uczestników Kursu na prawo jazdy kat. B w ramach projektu „Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na lokalnym rynku pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 8. Edukacja. Działanie 8.6. Wsparcie Szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu … Czytaj dalej »

Kategorie: Aktualności, Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy, Projekty