browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Projekty

Pół roku realizacji projektu za nami

Pół roku temu otrzymaliśmy ze Starostwa Powiatowego w Choszcznie informację, że od stycznia 2017 roku rozpoczynamy realizację w naszej szkole projektu unijnego „Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy”. W okresie od stycznia do czerwca 2017 roku zrealizowano następujące formy wsparcia dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Choszcznie: 25 uczniów rozpoczęło udział w Kursie prawa jazdy kat. B, 43 osoby uczestniczyły w indywidualnym doradztwie edukacyjno-zawodowym, a 45 … Czytaj dalej »

Kategorie: Aktualności, Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy, Projekty

Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy

Kategorie: Aktualności, Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy, Projekty

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu „Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy” zwracamy się z zapytaniem ofertowym na zakup ubrań ochronnych dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 W Choszcznie. Oferty można składać w sekretariacie szkoły: Zespół Szkół Nr 2 ul. Polna 5 73-200 Choszczno lub  na e-mail sekretariatch@vp.pl do dnia 22 maja 2017 r. zapytanie ofertowe na zakup ubrań roboczych (pobierz)

Kategorie: Aktualności, Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy, Projekty

Kurs prawa jazdy kat. B i kurs spawacza

Zapraszamy uczniów Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej do wzięcia udziału w projekcie „Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020. W ramach projektu możesz wziąć udział w Kursie prawa jazdy kat. B lub Kursie spawacza oraz obowiązkowo w płatnym stażu w okresie wakacji i indywidualnym doradztwie zawodowo-edukacyjnym. Do piątku 10 lutego 2017 roku przyjmujemy deklaracje uczestnictwa w projekcie na rok … Czytaj dalej »

Kategorie: Aktualności, Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy, Projekty

Rekrutacja na prawo jazdy

Rozpoczynamy nabór uczestników Kursu na prawo jazdy kat. B w ramach projektu „Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na lokalnym rynku pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 8. Edukacja. Działanie 8.6. Wsparcie Szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu … Czytaj dalej »

Kategorie: Aktualności, Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy, Projekty

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu „Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy” zwracamy się z zapytaniem ofertowym na przeprowadzenie badań lekarskich dla kandydatów na kierowców kat. B oraz badań wstępnych przed stażem dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Choszcznie uczestniczących w ww. projekcie. Oferty można składać w sekretariacie szkoły: Zespół Szkół Nr 2 ul. Polna 5 73-200 Choszczno lub na e-mail sekretariatch@vp.pl do dnia 12 stycznia 2017r.  

Kategorie: Aktualności, Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy, Projekty

Zapytanie ofertowe – prawo jazdy kat. B

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B dla 60 uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Choszcznie w okresie styczeń 2017-czerwiec 2019 w ramach projektu „Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Ze szczegółami zapytania ofertowego można zapoznać się na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ zapytanie-ofertowe (pobierz) Wiesława Gruszka

Kategorie: Aktualności, Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy, Projekty

Rozpoczynamy realizację nowego projektu

Od stycznia 2017 roku do 30 września 2019 roku w Zespole Szkół Nr 2 w Choszcznie będzie realizowany projekt pt. „Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.6. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego. W ramach projektu 90 uczniów … Czytaj dalej »

Kategorie: Aktualności, Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy, Projekty

Kierunek Poznań

Program Bezpieczna +, w którym uczestniczyli uczniowie naszej szkoły szkoląc się na wykwalifikowanych strażników naszego życia i zdrowia zakończył się w Poznaniu. Wizyta na Miejskim Stadionie INEA była nagrodą dla 10 osób, które wykazały się najwyższym stopniem wiedzy podczas egzaminu końcowego wieńczącego działanie programu. 14 grudnia 2016 równo o godzinie 13 00 nasza ekipa w osobach 10 członków Młodzieżowego Szkolnego Sztabu Kryzysowego stawiła … Czytaj dalej »

Kategorie: "Bezpieczna Szkoła", Aktualności, Projekty

Mamy jeszcze gaz

W dniach 18-19 marca 2016 r. nasz team w składzie: Patryk Gilewski, Kamil Michalak, Dominik Rusiecki z ITB i Michał Bartkowiak z IITB pod opieką wicedyrektor szkoły, pani Jolanty Pluty, pana Tomasza Jabłońskiego oraz pana Jana Kowalonka, wyruszył do Goleniowa, gdzie odbyły się pierwsze Szkolne Mistrzostwa Polski Modeli Samochodów EKO RC Tamiya. W zawodach wzięły udział ekipy z 16 szkół. Organizatorami Szkolnych Mistrzostw Polski Modeli Samochodów … Czytaj dalej »

Kategorie: Aktualności, Konkursy, Projekty, Zielona Energia Tagi: