browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Projekty

Harmonogram realizacji projektu

Harmonogram realizacji projektu „Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy” w roku szkolnym 2018/2019 Harmonogram zajęć (pobierz)

Kategorie: Aktualności, Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy, Projekty

Harmonogram zajęć – „Wiedza kluczem do sukcesu”

Harmonogram zajęć w ramach projektu „Wiedza kluczem do sukcesu” w roku szkolnym 2018/2019: Harmonogram zajęć (pobierz)

Kategorie: Aktualności, Projekty, Wiedza kluczem do sukcesu

Rekrutacja do projektu „Wiedza kluczem do sukcesu”

Rozpoczynamy II edycję Projektu „Wiedza kluczem do sukcesu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 8. Edukacja. Działanie 8.5. Upowszechnianie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych.  Beneficjentem projektu jest Powiat Choszczeński, który nadzoruje realizację projektu. Realizatorem projektu jest Zespół Szkół Nr 2 im. Noblistów … Czytaj dalej »

Kategorie: Aktualności, Projekty, Wiedza kluczem do sukcesu

Stypendia dla najlepszych

Wniosek o przyznanie stypendium  (pobierz) Regulamin stypendium  (pobierz) Plan rozwoju ucznia (pobierz)

Kategorie: Aktualności, Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na dostarczenie ubrań roboczych dla uczestników projektu „Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy” Zapytanie ofertowe – ubrania robocze (pobierz)  

Kategorie: Aktualności, Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy, Projekty

Podsumowanie realizacji unijnych projektów

W czwartek 5 kwietnia 2018 roku odbyło się spotkanie, uczestników projektów unijnych realizowanych w naszej szkole z przedstawicielami Starostwa Powiatowego w  Choszcznie. Z uczniami spotkali się Pani Renata Cichowska z Wydziału Edukacji oraz Pani Katarzyna Piekarska – Smus i Pani Aneta Mazurczak z Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych. Tego dnia podsumowano dotychczas zrealizowane zadania w ramach projektu „Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy”. Projekt skierowany … Czytaj dalej »

Kategorie: Aktualności, Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy, Projekty, Wiedza kluczem do sukcesu

Harmonogram zajęć

Harmonogram zajęć w ramach projektu „Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy” Szczegółowy harmonogram udzielanego wsparcia (pobierz)

Kategorie: Aktualności, Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy, Projekty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę cateringową dla uczestników projektu „Wiedza kluczem do sukcesu” Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  (pobierz)

Kategorie: Aktualności, Projekty, Wiedza kluczem do sukcesu

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert dotyczących usługi cateringowej dla uczestników projektu „Wiedza kluczem do sukcesu” realizowanego ze środków UE. Informacja z otwarcia ofert (pobierz)

Kategorie: Aktualności, Projekty, Wiedza kluczem do sukcesu

ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę cateringową

ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę cateringową dla uczestników projektu „Wiedza kluczem do sukcesu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z załącznikami.   WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:  Formularz oferty Wykonawcy – załącznik nr 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2. Wykaz zrealizowanych usług cateringowych – Załącznik nr 3.  Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym – załącznik nr 4.  Projekt umowy- załącznik nr 5.  Załącznik … Czytaj dalej »

Kategorie: Aktualności, Projekty, Wiedza kluczem do sukcesu