Rozumiemy przesłanie

Uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie dnia 8.05.2015 r. wzięli udział w obchodach 70-tej rocznicy zakończenia II wojny światowej. Uroczystość, przygotowana przez władze samorządowe wspólnie z proboszczami choszczeńskich parafii oraz Wojskiem Polskim, miała wymiar szczególny.

Pisząc relację z punktu widzenia szkoły, jej celów i zadań, nie można nie wspomnieć o nie tak odległej przeszłości, kiedy znajomością najbardziej szczegółowych faktów o straszliwej wojnie popisywali się chłopcy z podstawówki. Dzisiaj, nie wiadomo – lepsze to, czy gorsze – II wojna światowa to zestaw kilku dat i nazwisk, które można od biedy pomylić, jak przystało na współczesnego ucznia. Skoro nawet wysocy przedstawiciele zamorskich mocarstw mylą fakty o Polakach, dlaczego nie miałby ich mylić przeciętny uczeń z zapomnianej przez historię osady, wioski, miasteczka. Lecz właśnie nie może mylić, ponieważ wielka historia II wojny światowej przetoczyła się czołgowymi gąsienicami przez te osady, wioski, miasteczka, pozostawiając zgliszcza i ziemię jałową. A ziemię tę zasiedlili przodkowie dzisiejszych uczniów i nazwali naszą. Szanując naszą ziemię, musimy pamiętać o dawnych korzeniach i o trudzie pokoleń, które odnalazły ukojenie właśnie tutaj.

Delegacja społeczności szkolnej Zespołu Szkół Nr 2 stawiła się ze sztandarem na obchody zakończenia wojny, by oddać cześć bohaterom oraz by podkreślić, że dziedzictwo przodków szanuje i będzie kontynuować. Uczniowie przygotowali się należycie. Paulina Kowalczyk z ITH odczytała po niemiecku, a Maja Kmieć z ILOa – po rosyjsku, przygotowany przez organizatorów apel „Nigdy więcej wojny”, natomiast Martyna Żyta z IILOa zaśpiewała okolicznościową pieśń.

Jak każde wydarzenie w historii, również II wojna światowa podlega reinterpretacjom. By zrozumieć charakter tego procesu, przypomnimy, że w roku 2014 uroczyście obchodzono 100-ną rocznicę wybuchu I wojny światowej. Ceremonia z udziałem najwyższych władz stron konfliktu dowiodła, że trudne dziedzictwo nie musi dzielić narodów. Ale może, czego dowodem pomruki, gdy choszczeński apel „Nigdy więcej wojny” odczytywano po rosyjsku. I nie chodzi wcale o drobne błędy językowe, które z powodu stresu wkradły się do tekstu w zapominanym języku.

Dziękujemy za zaproszenie społeczności szkolnej Zespołu Szkół Nr 2 na obchody i zaufanie okazane naszym wychowankom, którzy wiele rozumieją, ale jeszcze nie wszystko. Bądźmy jednak dobrej myśli, ponieważ na naszej ziemi panuje pokój i mamy czas, by pokazać młodym ludziom to, co ważne.

Kategorie: Aktualności, Uroczystości szkolne

Czym chata… Drzwi Otwarte 2015

Zespół Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich to placówka edukacyjna. Z tego prostego faktu wynika, że zajmujemy się przede wszystkim nauczaniem. A z prostego faktu, że świat współczesny nie pozwala nauczać w izolacji, wynika, że placówki edukacyjne funkcjonują jako centra, gdzie  cele i dążenia młodych ludzi oraz ich rodziców splatają z polityką uczelni wyższych, a wreszcie interesami władz czy środowisk pracowniczych. Jesteśmy bowiem szkołą, która wyposaża swoich uczniów w umiejętności potrzebne zarówno na studiach, jak i na rynku pracy. Umiejętności, o których już teraz myślą gospodarze powiatu i gminy, a także przyszli pracodawcy. To właśnie młodzi ludzie, którzy teraz po prostu się uczą, stanowią dla wszystkich łakomy kąsek. A naszym zadaniem jest przygotować ich do aktywnego uczestnictwa w dorosłym życiu. Drodzy Rodzice! Pokazaliśmy podczas Drzwi Otwartych 2015 takie oblicze szkoły, które możemy nazwać prawdziwym. Wasze pociechy mówiły pod nosem, że staramy się pozyskać ich przychylność, a my mówimy, że nic szczególnego nie zrobiliśmy. Zorganizowaliśmy się po to, by uczniowie gimnazjów mieli możliwość obejrzenia naszej szkoły, i by dać im szansę podjęcia świadomej decyzji o dalszych losach.

Podobnie jak w zeszłym roku, Drzwi Otwarte 2015, które odbyły się 27.04.2015 r., miały formę gry terenowej. Zasadą tej gry było udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich. Gimnazjaliści wędrowali po całej szkole, odwiedzając między innymi nowoczesne pracownie: budowlaną i handlową, uczestnicząc w pokazie doświadczeń chemicznych, rozmawiając w punkcie informacyjnym czy też przy boksie samorządowym. Odpowiedzi na pytania można było poznać uważnie się rozglądając i słuchając nauczycieli ZS Nr 2 oraz naszych uczniów, którzy cieszyli się szkołą i w roli przewodników odnaleźli się znakomicie. W końcu to ich zdanie jest decydujące, co zawsze wykazuje nasza tajemnicza coroczna ankieta. Tak, uczniowie „Polnej” polecają swoją szkołę!

Pod pewnymi względami tegoroczna impreza była wyjątkowa. W auli szkolnej zainstalowali swój kosmiczny sprzęt fachowcy z Gdańska realizujący z  naszymi nauczycielami przedmiotów budowlanych unijny projekt PWP „Zielona Energia w Szkołach”, a pracodawcy, spośród których wymieńmy panów Eugeniusza Nykla i Janusza Bykowskiego, zaprezentowali swoje wyroby, by zachęcić gimnazjalistów do podjęcia kształcenia w zawodzie cukiernika i stolarza. To bardzo dobre zawody.

Nie ma potrzeby dalszego rozpisywania się o Drzwiach Otwartych, wystarczy fotoreportaż. Warto jednak wspomnieć, że w organizacji pomogły nam zaprzyjaźnione firmy, dzięki którym poza ofertą edukacyjną, znalazła się również oferta kulinarna. Dziękujemy panu Kmieciowi za pierogi oraz wzorową współpracę ze szkołą w zakresie kształcenia kucharzy, dziękujemy firmie ROBEN i firmie MALMS pana Mariusza Letkomillera za pyszne kiełbaski.

W roku szkolnym 2015/2016 w planujemy następujące klasy:

 1. Liceum Ogólnokształcące:

  – język polski, wiedza o społeczeństwie, geografia.

 2. Technikum Budowlane

 3. Technikum Handlowe

 4. Technikum Ochrony Środowiska

 5. Zasadnicza Szkoła Zawodowa – ślusarz

 6. Zasadnicza Szkoła Zawodowa – klasa wielozawodowa

Wszystkim zainteresowanym przypominamy, że dokumenty rekrutacyjne można pobrać z menu górnego z zakładki „Rekrutacja” lub poniżej:

Zasady rekrutacji 2015-2016

Podanie o przyjęcie do szkoły 2015-2016

Umowa wstępna 2015-2016 (dotyczy kandydatów do klas wielozawodowych)

Fotografie z Drzwi Otwartych: pan Jan Kowalonek, pani Edyta Kondela, pani Joanna Kozanecka

Czytaj więcej »

Kategorie: Aktualności, Rekrutacja, Zielona Energia

Zebrania z rodzicami

Dnia 21 maja (czwartek) o godz. 15.30 odbędą się zebrania z rodzicami. Zapraszamy.

Kategorie: Aktualności

Lepiej głosować

Podobno lepszego systemu społecznego niż demokracja nie wymyślono. Wiadomo, miewamy wątpliwości i bywamy czasem do demokracji zniechęceni. Dzieje się tak również i teraz. Wielość opinii i poglądów przypominająca chaos, zaskakujące oceny społeczne rzekomo uznanych autorytetów, powolność procesów decyzyjnych  – to tylko niektóre wady demokracji. Kto jednak tęskni do jednomyślności zakrawającej na uniformizm, niepodważalności przekonań na temat sprawujących władzę, wzbudzającej uniżoność i służalczość, czy też nieuchronności i nienaruszalności decyzji przywódców uniemożliwiających obywatelskie uczestnictwo w życiu społecznym, ten jest w pewniej mierze rewolucjonistą idącym na przekór tradycji. Jest bowiem w naszym polskim podejściu do spraw politycznych umiłowanie sejmikowania, pasja krytyki osób ze świecznika, a w zamian zbytnia gotowość ofiarowania najlepszej części siebie samego ojczyźnie. Oczywiście tak ujęte, powyższe cechy zostały niejeden raz uznane za narodowe wady, co więcej – historia niekiedy przyznaje rację tym, którzy doszukują się w Polakach buntowniczości. Historia jednak najnowsza dowodzi, że lepiej tęsknić do demokracji, walczyć o nią tak jak opozycja w PRL-u, i ponosić jej stosunkowo niewielki koszt, niż ulec pokusie władzy zwanej popularnie władzą silnej ręki, by potem z tej ręki jeść. Do tego nie jesteśmy stworzeni. Dlatego też tak ważne są wybory demokratyczne. Dlatego właśnie warto głosować w nadchodzących wyborach prezydenckich.

W Zespole Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie od wielu lat, wspólnie z Centrum Edukacji Obywatelskiej, prowadzone są młodzieżowe symulacje wyborów parlamentarnych i prezydenckich. Akcje pozwalają zachować przekonanie, że za lat kilka nasi wychowankowie aktywnie włączą się w proces demokratyczny.

30.04.2015 r. w świetlicy ZS Nr odbyły się młodzieżowe wybory prezydenckie. Komisję wyborczą stanowili uczniowie, a opiekę sprawowały pani Adrianna Dokurno oraz pani Edyta Tyburczy-Kujawa. Jak się okazało, w naszej szkole można bardzo sprawnie przeprowadzać podobne akcje, ponieważ Sara Surowa z IIITH, Klaudia Czerechowicz z IIITH, Sara Kupska z IIB, Małgorzata Dowlasz z IIB oraz Marcin Stolarek z IIITB poradzili sobie z zadaniami bez najmniejszych problemów, a wybory przebiegały w życzliwej atmosferze.

W wyborach wzięło udział 50,04% uczniów szkoły. Warto podkreślić, że oddano tylko jeden nieważny głos, co dowodzi dojrzałości.

Kategorie: Aktualności, Aktywność społeczna, Samorząd Uczniowski

Obchody 3-go Maja

OJCZYZNA. NAUKA. PRACA – te trzy hasła widnieją na sztandarze szkoły. Zespół Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie kieruje się nimi na co dzień, a w dni podniosłe, takie jak rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja, sztandar przemawia z całą mocą. Rodacy obchodzą święto narodowe uroczyście, ponieważ przypomina ono te tradycje, które trwają pomimo złożonych doświadczeń historycznych. Relacjonując obchody tej ważnej dla naszego narodu rocznicy, ograniczymy się jedynie do opisu wydarzeń z nią związanych, jako że nauczyciele kształtują postawy patriotyczne w swojej zwykłej działalności. Niech i oni w tych dniach chwilę cieszą się radosnym świętem.

Jak co roku, w Zespole Szkół Nr 2 świętu Konstytucji 3-go Maja poświęcony jest apel, podczas którego przypomina się drogę do jej uchwalenia oraz znaczenie współczesne naszej pierwszej ustawy zasadniczej. A ponieważ szkoła kultywuje wartości widniejące na sztandarze, to nie może zabraknąć również bieżących podsumowań kolejnych miesięcy nauki i pracy. Dlatego też podczas apelu wręczane są nagrody wyróżniającym się w nauce i działalności społecznej uczniom.

Apel przygotowała pani Adrianna Dokurno, nauczycielka historii, która skromną scenerię hali gimnastycznej zaplanowała tak, by wykonawcy wierszy i pieśni patriotycznych byli widoczni i wybrzmieli należycie. Tak też się stało. Martyna Żyta z IILOa kolejny raz dowiodła, że gama jej możliwości jest szeroka, ponieważ pieśni patriotyczne z epoki wykonała w sposób, który doprawdy przeniósł nas w ten czas, gdy Polacy cieszyli się, że obóz reformatorów odniósł zwycięstwo, a konstytucja została uchwalona. Z kolei Karolina Kamela z ITH i Weronika Nahorska z ILOa – młode, ale już zdobywające laury recytatorki – zaprezentowały wachlarz tekstów okolicznościowych nostalgicznie i przekonująco.

Po części historycznej wzbogaconej artystycznymi prezentacjami przyszedł czas na przemówienie dyrektor szkoły, pani Barbary Ciecierskiej. Można było odnieść wrażenie, że wzruszenie podczas odczytywania fragmentu wiersza Czesława Miłosza, który wykuto na kamieniu pamiątkowym przed budynkiem szkoły, nie pozwoli pani dyrektor mówić. Przemówienie przywołało doniosłość święta, a słowa do młodego adresata, o którym często się mówi, że żyje on w świecie zniekształconym przez niedobre wzorce, z pewnością zakiełkują. Być może nie od razu, ale przecież praca nauczycieli obliczona jest nie na efekt natychmiastowy, a na oddaloną nieco przyszłość.

W edukacji młodzieży trzeba jednak oznaczać kolejne etapy, stawiać cezury, dokonywać podsumowań. Jednym z rodzajów tego procesu jest promowanie postaw, które w przyszłości zapewnią pożytek zarówno samemu zainteresowanemu, jak i społeczeństwu. Dlatego też podczas apelu wyróżniono sporą grupę uczniów, dzięki którym można sięgnąć po stosowny argument w hipotetycznym sporze o wartość młodego pokolenia.

 • Daria Domagalska z IILOa i Marek Nowak z ITH zostali laureatami konkursu na młodego Parlamentarzystę w 2015 r. Będą reprezentować województwo zachodniopomorskie podczas obrad XXI Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, która odbędzie się 1 czerwca 2015 r. w Warszawie. 18 maja 2015 r. w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie odbędzie się uroczyste wręczenie aktów nominacji;
 • Natalia Jastrząbek z IITOŚ i Kamil Kłosak IA  w etapie wojewódzkim ogłoszonego przez MEN w ramach zadań związanych z Rokiem Szkoły Zawodowców konkursu „Szkoła zawodowa – mój wybór” otrzymali wyróżnienie za prace plastyczne;
 • Liczna grupa uczniów Technikum Budowlanego otrzymała zaświadczenia udziału w zajęciach „Odnawialne Źródła Energii” i „Termowizja”, prowadzonych w ramach projektu unijnego „PWP Zielona Energia w Szkołach”;
 • Patryk Kwieciarz z IIIA otrzymał list pochwalny od Zarządu „ALUTEC Sp. z o.o.”, za udział w zajęciach realizujących podstawę programową w zawodzie ślusarz w ramach współpracy szkoły z zakładem;
 • Julita Michałowska  z IIITOŚ zajęła I miejsce w szkolnej Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej;
 • Julita Michałowska z IIITOŚ – I miejsce, Sandra Eljasz  z IIITOŚ – II miejsce, otrzymały dyplom za udział w konkursie „Alternatywne źródła energii”, zorganizowanego w szkole w ramach obchodów Dnia Ziemi;
 • Weronika Nahorska z ILOa – I miejsce, Natalia Apanasowicz  z ILOa – II miejsce, otrzymały upominki za udział w XII Diecezjalnym Konkursie Poezji Religijno – Patriotycznej;
 • Weronika Kośmider z ILOa, Anna Sowińska z ILOa, Łukasz Sędak z IA, Paulina Goliszek z IITH), Marcin Stolarek z IIITB to wolontariusze, którzy otrzymali dyplomy z podziękowaniami za udział w XXIII finale WOŚP;
 • Weronika Nahorska z ILOA, Karolina Kamela  z ITH, Krystian Gralla z IB, Szymon Kamiński z IITB, Łukasz Baranowski z IITH, Paweł Szymanek z IIB, Klaudia Czerechowicz z IIITH, Sara Surowa IIITH, otrzymali pochwały Samorządu Uczniowskiego za aktywność, rzetelne wywiązywanie się z podejmowanych zadań i niezawodność.

I tak zakończyły się obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja w szkole. Jednak delegacja Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie wraz ze sztandarem została zaproszona przez proboszcza parafii pw. św. Jadwigi Królowej w Choszcznie, księdza Andrzeja Lemieszkę. Zaproszenie traktujemy jako wyróżnienie i bardzo za nie dziękujemy. Msza poświęcona świętu Konstytucji 3-go Maja miała charakter niezwykle podniosły i mamy nadzieję, że nasz sztandar zaprezentował się godnie.

Kategorie: Aktualności, Aktywność społeczna, Samorząd Uczniowski, Uroczystości szkolne, Zielona Energia

W ojczystym narzeczu

Organizowany przez Akcję Katolicką Diecezjalny Konkurs Recytatorski Poezji Religijno-Patriotycznej poświęcony pamięci księdza prałata Jana Abramskiego to impreza kulturalna, której przesłanie jest czytelne – pokazywać piękno dziedzictwa naszego narodu. Nie jest łatwo z przebogatej skarbnicy historii i literatury wybrać te wątki, które mogą natchnąć, oczarować, nadać nowy sens polskiej tożsamości. Przewodnicząca jury tegorocznego konkursu, który odbył się 25.04.2015 r. w auli Zespołu Szkól Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie, pani Katarzyna Subocz, po burzliwych obradach, podczas których żaden z członków jury nie siedział, ponieważ wszyscy rozemocjonowani stali, w swoim starannie wycyzelowanym słowie końcowym zwróciła uwagę, że trudne dzieje niejako podpowiadają treści w nastroju smutne, a przecież patriotyzm niekoniecznie musi być naznaczony smutkiem. Warto szukać takich utworów, które wniosą lekkość w nasze przeżywanie polskości. To zadanie czeka oczywiście znakomitych instruktorów, którym wypada podziękować za bardzo dobre przygotowanie swoich podopiecznych.

W konkursie wzięło udział 25 młodych recytatorów, którzy zmagali się w czterech kategoriach wiekowych: klas I-III szkół podstawowych, klas IV-VI szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych. Nas najbardziej interesuje ostatnia kategoria, czyli szkoły ponadgimnazjalne.

Do rywalizacji stanęło 5 recytatorów. Zespół Szkół Nr 1 im. Bolesława Krzywoustego reprezentowały: Wiktoria Krzyżaniak z wierszem Wandy Chotomskiej „Preludium deszczowe” oraz Anna Rybka z wierszem Anny Kamieńskiej „Pieta polska”; Zespół Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie reprezentowały: Sandra Eljasz z IIITOŚ z wierszem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego „Kolęda”, Natalia Apanasowicz z ILOa z własnym wierszem zatytułowanym „Modlitwa w okopach” i Weronika Nahorska z ILOa z wierszem Antoniego Paprockiego „Chleb”. O repertuarze warto napisać kilka słów.

W kategorii szkół podstawowych można było usłyszeć recytacje wybitne, które swą sceniczną moc czerpały z bardzo ciekawych utworów. W kategorii gimnazjów nie było inaczej, a w kategorii najbardziej nas interesującej repertuar wykonawców odegrał rolę w pewnej mierze decydującą. Oto Natalia Apanasowicz prezentuje swój własny wiersz i zyskuje wyjątkowy aplauz publiczności, oto Weronika Nahorska w przepiękny sposób recytuje prosty, ale wzruszający wiersz jeńca Oflagu IIC Woldenberg (Dobiegniew), oto Ania Rybka, mówiąc o stanie wojennym, wciela się w matkę ofiary i dociera do serc słuchaczy. Te trzy recytacje miały szczególne walory, ale trzeba podkreślić, że wykonania zarówno Wiktorii Krzyżaniak, jak i Sandry Eljasz były bardzo, bardzo dobre. Tym niemniej jury wybrało swoich faworytów, kierując się wieloma względami natury technicznej i artystycznej.

I pierwsze miejsce przyznano Weronice Nahorskiej z ZS Nr 2, II miejsce zdobyła Natalia Apanasowicz, III miejsce wywalczyła Ania Rybka. Nagrodzonym gratulujemy! Nagrodzonych ściskamy i całujemy!

Podczas konkursu publiczność mogła głosować. Najbardziej podobała się Ania Rybka z ZS Nr 1. Gratulujemy serdecznie!

Diecezjalny Konkurs Recytatorski Poezji Religijno-Patriotycznej poświęcony pamięci księdza prałata Jana Abramskiego odbywa się w naszej szkole od wielu lat. Dziękujemy Akcji Katolickiej za zaufanie, a podziękowania dla naszych nauczycieli, którzy pomogli w organizacji: pani Agnieszce Stankowskiej, pani Wiesławie Gruszce i pani Lilli Rybce, przekażemy.

Fotografie:

 • recytacje i portrety zbiorowe recytatorów szkół pnadgimnazjalnych: pani Anna Domańska z Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Choszcznie – dziękujmy serdecznie;
 • inne fotografie: Piotr Figas
Kategorie: Aktualności, Konkursy, Nasze kontakty

Zakończenie klas maturalnych 2015

Podsumowanie to najtrudniejsza procedura intelektu. Po tym pierwszym zdaniu, w którym wystąpiło ni przypiął, ni przyłatał nadużywane słowo „procedura”, wszyscy już się domyślą, że kronikarz strony internetowej może być momentami nieco zgryźliwy. To właśnie jemu jednak przypadło w udziale relacjonowanie zakończenia nauki klas maturalnych. Nieznajomy czytelnik mógłby ulec złudzeniu, że dysonans treści i narracji jest obciążający, ale Wy, Drodzy Maturzyści, znający swojego kronikarza od podszewki, zapewne wybaczycie mu ton, jak zresztą wybaczaliście mu przez cały czas swojego pobytu w szkole. Dlaczego pozwalam sobie na ten ton? Z prostego powodu – mam przesłanie.

Współczesna szkoła, a Wy innej nie znacie w odróżnieniu od Waszych nauczycieli, nacechowana jest anonimowością. Ustawy o ochronie danych osobowych oraz innych wrażliwych sprawach nakazują posługiwanie się wieloma dziwacznymi sposobami opisu rzeczywistości. To nie jest złe – jesteście chronieni, macie poczucie bezpieczeństwa, nikt nie może Was skrzywdzić, kierując się względami pozamerytorycznymi. Anonimowość nakłada jednak ciężary. Weźmy dla przykładu choćby maturę. Wchodzisz na salę i z miejsca stajesz się PESELEM, PESEL jest tym, co widzą opatrzeni swoim własnym numerem egzaminatorzy. Czy myślisz, że ktoś, czytając Twój PESEL, zastanawia się, kim jesteś, jakie masz ambicje czy marzenia? Nie, w żadnym wypadku. Głośna stała się sprawa, gdy ambitna maturzystka zgłosiła protest w sprawie oceny swojej pracy maturalnej. Mógłbym powiedzieć, oczywiście zgryźliwie – niezły numer. Ciekawe, czy oba numery: maturzystka i egzaminator, spotkały się w sądzie i czy gdyby się spotkały, co mówiłby ich wzrok. Ale tak właśnie będzie, opuściliście mury szkoły i od tej chwili przed Wami tylko numery popisowe, z których być może najważniejsza jest matura. Podczas egzaminów czekają Was czasem dwie, czasem trzy godziny stresu – przynajmniej tak się maturę postrzega. Moje przesłanie jest jednak inne – te dwie lub trzy godziny niech staną się rzeczywistym hołdem złożonym kilku latom Waszej – i naszej – wytężonej pracy. Szanujcie czas egzaminu, w głębokim skupieniu zróbcie, co do Was należy, i pokażcie, na co Was stać, bo w ten sposób uszanujecie samych siebie, a przy okazji – niech i oni mają – okażecie szacunek swoim nauczycielom, bo nikt w naszej szkole nie był anonimowy. I by nigdy nie był.

Długo myślałem, długo pisałem, ale teraz już przejdźmy do sedna. Sedno jest proste. Klasy maturalne 24.04.2015 r. pożegnały się ze szkołą. Uroczyste zakończenie jest zawsze ważnym świętem szkoły, a w tym roku, za sprawą dostojnych gości oraz obecności mediów, zyskało splendor należny przyszłości, a przecież młode pokolenie jest jej znakiem.

Uroczystość swoją obecnością uświetnili przedstawiciele władz samorządowych, instytucji, pracodawcy naszych uczniów oraz Przyjaciele Szkoły. Dziękujemy im bardzo serdecznie. Sama obecność to nie wszystko. Samorządowcy, jak co roku, uhonorowali najlepszych uczniów nagrodami.

Nagrodę Starosty Choszczeńskiego, pana Adama Andriaszkiewicza, otrzymali:

 • Patrycja Kmetyk z klasy III Liceum Ogólnokształcącego;
 • Vita Kozhempa z klasy IV Technikum Ochrony Środowiska;
 • Dariusz Talaga z klasy IV Technikum Geodezyjnego.

Nagrodę Przewodniczącego Rady Powiatu, pana Stanisława Dychy, otrzymali:

 • Agata Bednarczyk z klasy IV Technikum Handlowego;
 • Kinga Paprota z klasy IV Technikum Ochrony Środowiska.

Nagrodę Burmistrza Choszczna, pana Roberta Adamczyka, otrzymali:

 • Julita Nitecka z klasy III Liceum Ogólnokształcącego;
 • Sara Sitek z klasy III Liceum Ogólnokształcącego;
 • Jędrzej Skrzypek z klasy IV Technikum Geodezyjnego;
 • Patryk Stolarz z klasy IV Technikum Ochrony Środowiska.

Nagrodę Burmistrza Drawna, pana Andrzeja Chmielewskiego, otrzymali:

 • Hanna Stanik z klasy IV Technikum Geodezyjnego;
 • Marek Brycki z klasy IV Technikum Geodezyjnego.

Nagrodę Burmistrza Recza, pana Wiesława Łońskiego, otrzymali:

 • Karolina Wolniak z klasy III Liceum Ogólnokształcącego;
 • Kamila Ćwiek z klasy IV Technikum Handlowego;
 • Mateusz Nowogrodzki z klasy IV Technikum Budowlanego;

Nagrodę Burmistrza Pełczyc, pana Mirosława Kluka, otrzymała:

 • Joanna Słowik z klasy III Liceum Ogólnokształcącego.

Nagrodę Burmistrza Dobiegniewa, pana Leszka Stefana Walocha, otrzymała:

 • Sara Lamkanni z klasy IV Technikum Ochrony Środowiska.

Nagrodę Wójta Bierzwnika, pana Adama Błaszczyka, otrzymali:

 • Ewelina Dynkwald z klasy III Liceum Ogólnokształcącego;
 • Paulina Pietrzak z klasy IV Technikum Handlowego;
 • Marcin Jagiełło z klasy IV Technikum Geodezyjnego.

Nagrodę Wójta Krzęcina, pana Bogdana Wojciecha Brzustowicza, otrzymała:

 • Magda Kowalska z klasy IV Technikum Ochrony Środowiska.

Osobną nagrodę przyznał prezes Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej z Rzecka, pan Kazimierz Czapiewski. Otrzymały ją:

 • Klaudia Polenc z klasy III Liceum Ogólnokształcącego;
 • Ewa Salamon z klasy IV Technikum Geodezyjnego.

Wszyscy nagrodzeni zostali uhonorowani przez fundatorów w obecności swoich rodziców, którym dyrektor szkoły, pani Barbara Ciecierska, wręczyła list gratulacyjny odczytany uroczyście przez wicedyrektor szkoły, panią Jolantę Plutę. Szczególnym momentem było przemówienie reprezentanta rodziców, mamy Patrycji Kmetyk. Patrycja z klasy III Liceum uzyskała w klasie III średnią ocen 5,0, a w całym cyklu kształcenia – 4,88.

Poza nagrodami samorządowymi Zespół Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie przyznaje nagrody tym uczniom, których imię zapisało się w kronikach szkolnych.

Opiekun pocztu sztandarowego, pan Tomasz Jabłoński, nagrodził kończącego służbę chorążego, Marcina Jagiełłę z klasy IV Technikum Geodezyjnego. Opiekunki Samorządu Uczniowskiego, panie Edyta Tyburczy-Kujawa i Agnieszka Kurpiewska nagrodziły Hannę Stanik z klasy IV Technikum Geodezyjengo, Kamilę Ćwiek z klasy IV Technikum Handlowego i Jędrzeja Skrzypka z klasy IV Technikum Gedodezyjnego. Nauczyciele wuefiści, reprezentowani przez panią Anetę Tuszyńską-Parol, nagrodzili sportowców: Kacpra Kowalskiego z klasy III Liceum Ogólnokształcącego, Hannę Stanik z klasy IV Technikum Geodezyjnego i Marka Bryckiego z klasy IV Technikum Geodezyjnego.

W czasie uroczystości nie zabrakło przemówień. Dziękujemy panu Staroście za życzliwe słowa, dziękujemy pani Dyrektor, że maturzystom dała do zrozumienia, jak trudno rozstać się z nimi, dziękujemy przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego, Sandrze Eljasz, za pożegnanie rocznika 2015. Joasi Słowik, która wygłosiła kilka słów w imieniu absolwentów życzymy, by droga, o której mówiła, wiodła prosto do celu.

Do celu zbliżamy się również i my, którzy relację sporządzamy. Podziękujmy pani Lilli Rybce za przygotowanie uroczystości, Martynie Życie z IILOa za pieśni, Łukaszowi Baranowskiemu z IITH, Pawłowi Szymankowi z IIB i Krystianowi Gralli z IB za muzyczne tło. Na koniec wypada powiedzieć Absolwentom 2015, że innego pożegnania nie będzie. To, co przeżyliście, pozostanie na zawsze. I chociaż te klika łez szybko wyschło, nikt nie da Wam gwarancji, że ludzie, których pożegnaliście, ich nie widzieli. Wręcz odwrotnie – widzieli, widzieli. I będą pamiętać. Właśnie te niemerytoryczne łzy, co do których jednak nikt nie może mieć wątpliwości.

PS Tym razem zdjęć niewiele, za to już niedługo relacje filmowe.

Fotografie: Piotr Figas

Kategorie: Aktualności, Uroczystości szkolne

Dzień Ziemi 2015

W dniu 20.04.2015 r. Zespół Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie włączył się w obchody „Światowego Dnia Ziemi” pod hasłem „Z energią zmieńmy źródła”. Współorganizatorami akcji na terenie szkoły był Zespół Przedmiotowy Przyrodniczy i Przedmiotów Zawodowych Ochrony Środowiska razem z uczniami technikum ochrony środowiska.

W czasie imprezy został rozstrzygnięty konkurs na plakat lub makietę pod hasłem „Alternatywne źródła energii”. Na konkurs wpłynęło 10 plakatów i jedna makieta. Wszystkie prace wymagały dużego zaangażowania i pracy uczniów. Podane zagadnienia przedstawione zostały w różnorodny sposób. Jury miało naprawdę trudny wybór. Uczniowie, którzy zwyciężyli w konkursie to:

 • I miejsce Julita Michałowska III TOŚ;
 • II miejsce Sandra Eljasz III TOŚ;
 • III miejsce Michał Maślak IV TOŚ.

Laureatom konkursu i wszystkim uczestnikom gratulujemy!

Oprócz wystawy prac, które wpłynęły na konkurs, prezentowano plakaty pod hasłem „Formy ochrony przyrody”. Plakaty przedstawiały m.in. Parki Narodowe w Polsce, a także objęte ochroną różne gatunki roślin i zwierząt. Uczniowie technikum ochrony środowiska dla wszystkich odwiedzających przygotowywali zdrowe wiosenne kanapki. Pieniądze uzyskane z ich sprzedaży zostaną przeznaczone na zakup odczynników chemicznych używanych na zajęciach w pracowni ochrony środowiska.

Jednocześnie na terenie Choszczna odbyła się akcja „Sprzątanie Świata”. Uczniowie naszej szkoły zbierali śmieci na terenach przylegających do szkoły. Chcieli w ten sposób zwrócić uwagę na bezmyślne zanieczyszczanie środowiska naturalnego. W ramach akcji obchody „Światowego Dnia Ziemi” w maju bieżącego roku przeprowadzone będzie również badanie cieku wodnego, a także konkurs geograficzny dla klas pierwszych.

Akcja ta wpisana jest już na stałe w wydarzenia naszej szkoły. Jest to dzień, w którym uczniowie zwracają uwagę na problemy ekologii i ochrony środowiska.

Dziękujemy wszystkim uczniom i nauczycielom, którzy włączyli się w naszą akcję.

Zespół Przedmiotowy Przyrodniczy
i Przedmiotów Zawodowych
Ochrony Środowiska

Fotografie: Dorota Majchrzak

Kategorie: Aktualności, Konkursy, Uroczystości szkolne Tagi:

Niedługo Drzwi Otwarte 2015

Serdecznie zapraszamy na kolejne Drzwi Otwarte Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie, które odbędą się już w przyszły poniedziałek tj. 27.04.2015 r.

Witamy Was w godzinach 8.00-14.00

Drzwi Otwarte 2015

Prezentujemy oficjalną ulotkę o szkole, którą będzie można otrzymać podczas Drzwi Otwartych, a także podczas odwiedzin gimnazjów przez naszych nauczycieli.

Ulotka 2015-1

Ulotka 2015-2

Kategorie: Aktualności, Rekrutacja

Dokumenty rekrutacyjne 2015/2016

W zakładce u góry zatytułowanej „Rekrutacja” można pobrać aktualne dokumenty potrzebne przy rekrutacji: zasady rekrutacji, podanie o przyjęcie do szkoły oraz dla kandydatów do klasy zasadniczej wielozawodowej – umowę wstępną z pracodawcą. Dokumenty te można też pobrać, klikając w linki poniżej:

Zasady rekrutacji 2015-2016

Podanie o przyjęcie do szkoły 2015-2016

Umowa wstępna 2015-2016

Kategorie: Aktualności, Rekrutacja