Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się w hali Zespołu Szkół Nr 2 03.09.2018 r. o godzinie 9.00. Zapraszamy!

Kategorie: Aktualności

Świadectwa maturalne

Świadectwa maturalne możne odbierać w kancelarii szkolnej w dniu 03.07.2018 r. w godzinach 14.00-15.30, a także w każdy następny dzień w godzinach 7.30-15.30.

Kategorie: Aktualności, Matury

Informacja dla pierwszoklasistów

Spotkanie z wychowawcami klas pierwszych odbędzie się 10 lipca o godz. 9.00. Zapraszamy

Kategorie: Aktualności, Rekrutacja

Oferta edukacyjna 2018/2019

Kategorie: Aktualności, Rekrutacja

Dokumenty rekrutacyjne

Poniżej dostępne są dokumenty rekrutacyjne:

ZASADY REKRUTACJI 2018-2019 (pobierz)

Wniosek o przyjęcie do szkoły 2018-2019 (pobierz)

Umowa wstępna dla pracowników młodocianych  2018-2019 (pobierz)

Kategorie: Aktualności, Rekrutacja

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

22.06. 2018 r. hali Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie odbyło się uroczyste podsumowanie pracowitego roku szkolnego 2017/2018. Żegnano klasy kończące Zasadniczej Szkoły Zawodowej, żegnano odchodzącego Przewodniczącego Rady Rodziców – pana Roberta Garbiaka, dziękowano za pomoc w przygotowaniu Jublieuszu 55-lecia szkoły, nagradzano najlepszych uczniów. Zaszczytną tradycją szkoły stało się honorowanie najlepszych pracowników młodocianych nagrodami pracodawców.

Podczas uroczystości głos zabrali: dyrektor szkoły – pani Barbara Ciecierska, która dziękowała za owocną pracę i życzyła równie owocnych wakacji tym, którzy realizują unijne praktyki zawodowe; Starosta Choszczeński – pani Wioletta Kaszak, która podziękowała uczniom i nauczycielom, ze szczególnym uwzględnieniem tych realizujących działania wspólnie z Powiatem Choszczeńskim; Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego – Natalia Rosłon z IIITH życząca wspaniałych wakacji i Beata Brzozowska z IIIB żegnająca w imieniu absolwentów ZSZ społeczność szkolną.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego jest momentem, kiedy nagradza się najlepszych uczniów. Podczas uroczystości wręczono stypendia i nagrody.

Stypendium Powiatu Choszczeńskiego za rok szkolny 2017/2018 otrzymali:
 • Za osiągnięcia naukowe:
  • Marek Nowak, klasa IIILOa;
  • Oliwia Brzezińska IIITOŚ;
  • Wiktoria Talaga IIITOŚ;
  • Kacper Głuchowski IIB;
  • Krzysztof Skibiński IIB;
 • Za osiągnięcia artystyczne:
  • Jakub Skory, klasa IIITB;
  • Łukasz Sieklucki, klasa IIITB;
 • Za osiągnięcia sportowe:
  • Estera Szeliga, klasa IITB.

Stypendium wręczyły: Starosta Choszczeński – pani Wioletta Kaszak i dyrektor szkoły – pani Barbara Ciecierska.

22 czerwca 2018 r. jest ostatnim dniem zajęć szkolnych dla uczniów kończących naukę w Zasadniczej Szkole Zawodowej. Najlepsi absolwenci oraz ich rodzice zostali uhonorowani nagrodami ufundowanymi przez Powiat Choszczeński.

 • W klasie IIIA:
  • Paweł Wiśniewski (średnia 4,0; zachowanie bardzo dobre) wraz z państwem Renatą i Andrzejem Wiśniewskimi.
 • W klasie IIIB:
  • Katarzyna Roszczyk (średnia 4,63; zachowanie bardzo dobre) wraz z panią Haliną Łubiarz.
  • Beata Brzozowska (średnia 4,1; zachowanie bardzo dobre) wraz z państwem Ewą i Markiem Brzozowskimi.
 • W klasie IIIC:
  • Klaudia Krysztofowicz (średnia 4,38; zachowanie bardzo dobre) wraz z państwem Agnieszką i Grzegorzem Krysztofowiczami;
  • Patryk Kłosak (średnia 4,05; zachowanie bardzo dobre) wraz z państwem Mariolą i Dariuszem Kłosakami;
  • Aleksandra Sycz (średnia 4,0; zachowanie bardzo dobre) wraz z państwem Lidią i Krzysztofem Sycz.

Nagrody wręczyli: Starosta Choszczeński – pani Wioletta Kaszak, dyrektor szkoły – pani Barbara Ciecierska oraz wychowawcy: pan Tomasz Płonka, pani Agnieszka Stankowska i pani Aleksandra Pajor.

Nagrodę specjalną Samorządu Uczniowskiego za aktywną działalność wolontariacką otrzymał:
 • Łukasz Łaziński z klasy IIIB.

Nagrodę ufundowaną przez Powiat Choszczeński wręczyli: Starosta Choszczeński – pani Wioletta Kaszak, dyrektor szkoły – pani Barbara Ciecierska, opiekunki Samorządu Uczniowskiego – pani Edyta Tyburczy-Kujawa i pani Adrianna Dokurno.

Nagrodę za najwyższą frekwencję w szkole otrzymał:
 • Krzysztof Skibiński z klasy IIB – frekwencja 99,81%.

Nagrodę ufundowaną przez Powiat Choszczeński wręczyli: Starosta Choszczeński – pani Wioletta Kaszak i dyrektor szkoły – pani Barbara Ciecierska.

Nagrody za najwyższą frekwencją w poszczególnych typach szkół otrzymali:
 • Paweł Cichowski, klasa ITH – frekwencja 97,64%;
 • Adam Awadziun i Marcel Kilan, klasa IILOa – frekwencja 96,49%;
 • Wiktoria Talaga, klasa IIITOŚ – frekwencja 96,17%;
 • Dominiki Pasek, klasa IIITB – frekwencja 94,66%.

Nagrody ufundowane przez Radę Rodziców wręczyli: Przewodniczący Rady Rodziców – pan Robert Garbiak i dyrektor szkoły – pani Barbara Ciecierska.

Nagrody za aktywny udział w realizacji projektu w ramach Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży otrzymali absolwenci klasy IIIA w zawodzie ślusarz:
 • Eryk Adam;
 • Filip Łassa;
 • Konrad Sawicki;
 • Damian Władyczak.

Nagrody wręczyli: dyrektor szkoły – pani Barbara Ciecierska, koordynator współpracy – pani Teresa Wiśniewska i kierownik warsztatów szkolnych – pan Janusz Solski.

Nagrody Rady Rodziców za wysokie wyniki w nauce otrzymali:
 • W Liceum Ogólnokształcącym:
  • Alicja Tuszyńska, świadectwo z wyróżnieniem, klasa ILOa;
  • Alicja Polak, świadectwo z wyróżnieniem, klasa IILOa;
  • Aleksandra Ignatowicz, klasa ILOa;
  • Weronika Florczak, klasa ILOa;
  • Mateusz Adamek, klasa ILOa;
  • Nikola Kowal, klasa IILOa;
  • Aleksandra Józefiak, klasa IILOa;
  • Adam Awadziun, klasa IILOa;
  • Daria Sawicka, klasa IILOa;
  • Izabela Gabryszak, klasa IILOa.

Nagrody wręczyli: Przewodniczący Rady Rodziców – pan Robert Garbiak i dyrektor szkoły – pani Barbara Ciecierska.

Nagrodę książkową dla najlepszego ucznia Technikum Budowlanego ufundowaną przez Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną w Rzecku otrzymał:
 • Krystian Szandała, świadectwo z wyróżnieniem, klasa IITB.

Nagrodę wręczyli: członek Rady Nadzorczej Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Rzecku – pani Ewa Sadowska i dyrektor szkoły – pani Barbara Ciecierska.

Nagrody Rady Rodziców za wysokie wyniki w nauce otrzymali:
 • W Technikum Budowlanym
  • Alicja Borowska, klasa ITB;
  • Damian Walkowiak, klasa ITB;
  • Paweł Korzeniowski, klasa ITB;
  • Jakub Skory, klasa IIITB;
  • Łukasz Sieklucki, klasa IIITB;
  • Nikola Staszczyk, klasa IIITB.

Nagrody wręczyli: Przewodniczący Rady Rodziców – pan Robert Garbiak i dyrektor szkoły – pani Barbara Ciecierska.

 • W Technikum Handlowym:
  • Natalia Rosłon, świadectwo z wyróżnieniem, klasa IIITH;
  • Nikola Hłasko, klasa ITH;
  • Justyna Wojcieszko, klasa ITH;
  • Paula Zaczek, klasa ITH;
  • Paweł Cichowski, klasa ITH
  • Magdalena Małowicka, klasa IITH;
  • Karolina Demska, klasa IITH;
  • Daria Juszczyk, klasa IIITH;
  • Monika Lorencka, klasa IIITH;
  • Michalina Simińska, klasa IIITH;
  • Aleksandra Piasecka, klasa IIITH.

Nagrody wręczyli: przewodniczący Rady Rodziców – pan Robert Garbiak i dyrektor szkoły – pani Barbara Ciecierska.

 • W Technikum Ochrony Środowiska otrzymali:
  • Oliwia Brzezińska, świadectwo z wyróżnieniem, klasa IIITOŚ;
  • Wiktoria Talaga, świadectwo z wyróżnieniem, klasa IIITOŚ;
  • Sandra Stolarz, świadectwo z wyróżnieniem, klasa IIITOŚ;
  • Natalia Michniewicz, świadectwo z wyróżnieniem, klasa ITOŚ;
  • Mateusz Subocz, świadectwo z wyróżnieniem, klasa ITOŚ;
  • Oskar Kurpiński, świadectwo z wyróżnieniem klasa ITOŚ;
  • Magdalena Jaszkiewicz, klasa ITOŚ;
  • Katarzyna Górska, klasa ITOŚ;
  • Oskar Glegoła, klasa ITOŚ;
  • Wiktoria Lech, klasa ITOŚ;
  • Marta Talaga, klasa IITOŚ;
  • Milena Skwara, klasa IITOŚ;
  • Patrycja Musiałek, klasa IITOŚ;
  • Nikolina Mizielińska, klasa IIITOŚ;
  • Marta Lewicka, klasa IIITOŚ;
  • Nikolina Duda, klasa IIITOŚ;
  • Gabriela Lech, klasa IIITOŚ.

Nagrody wręczyli: Przewodniczący Rady Rodziców – pan Robert Garbiak i dyrektor szkoły – pani Barbara Ciecierska.

 • W Branżowej Szkole I Stopnia:
  • Patrycja Kaźmierczak, świadectwo z wyróżnieniem, klasa IB;
  • Kinga Wieczorek, klasa IB;
  • Kinga Grzelczak, klasa IB;
  • Nikola Krysztofowicz, klasa IB;
  • Dominika Potaczek, klasa IB.

Nagrody wręczyli: Przewodniczący Rady Rodziców – pan Robert Garbiak i dyrektor szkoły – pani Barbara Ciecierska.

 • W Zasadniczej Szkole Zawodowej:
  • Krzysztof Skibiński, świadectwo z wyróżnieniem, klasa IIB;
  • Kacper Głuchowski, świadectwo z wyróżnieniem, klasa IIB.

Nagrody ufundowane przez Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną w Rzecku wręczyli: członek Rady Nadzorczej Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Rzecku – pani Ewa Sadowska i dyrektor szkoły – pani Barbara Ciecierska.

 • W Zasadniczej Szkole Zawodowej:
  • Kacper Migdalski, świadectwo z wyróżnieniem, klasa IIC;
  • Dominika Czaja, klasa IIC;
  • Marcin Kałużny, klasa IIC.

Nagrody ufundowane przez Radę Rodziców wręczyli: Przewodniczący Rady Rodziców – pan Robert Garbiak i dyrektor szkoły – pani Barbara Ciecierska.

Nagrody za działalność w Samorządzie Uczniowskim ufundowane przez Organizację Międzyzakładową NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania, otrzymali:
 • Natalia Rosłon, klasa IIITH;
 • Aleksandra Piasecka, klasa IIITH;
 • Oliwia Brzezińska, klasa IIITOŚ;
 • Wiktoria Talaga, klasa IIITOŚ;
 • Alicja Polak, klasa IILOa;
 • Oliwia Zawiła, klasa IILOa;
 • Krystian Kroczak, klasa IITB;
 • Damian Wietrzycki, klasa IITB.

Nagrody wręczyli: przedstawicielka prezydium OM NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania – pani Barbara Zaniewska , dyrektor szkoły – pani Barbara Ciecierska oraz opiekunki Samorządu Uczniowskiego – pani. Edyta Tyburczy – Kujawa i pani Adrianna Dokurno.

Nagrody za osiągnięcia sportowe ufundowane przez Organizację Międzyzakładową NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania, otrzymali:
 • Rafał Jabłoński, klasa IA;
 • Konrad Nakiela, klasa IB;
 • Jacek Kobus, klasa IIA;
 • Kacper Migdalski, klasa IIC.

Nagrody wręczyli: przedstawicielka prezydium OM NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania – pani Barbara Zaniewska , dyrektor szkoły – pani Barbara Ciecierska oraz nauczyciele wychowania fizycznego.

Nagrody również przygotowali pracodawcy dla absolwentów, którzy uzyskali najlepsze wyniki na zajęciach praktycznych. Nagrody wręczyli fundatorzy oraz Starszy Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Choszcznie – pan Eugeniusz Nykiel .

Nagrody pana Pawła Kmiecia, właściciel firmy Usługi Gastronomiczne, otrzymali:
 • Daria Gonia;
 • Michał Kozieł.
Nagrodę pana Mariusza Kamińskiego, właściciela firmy MAXAN, otrzymały:
 • Katarzyna Roszczyk;
 • Karolina Owczarek.
Nagrodę pani Krystyny Follendorf, właścicielki firmy Foll-Trans, otrzymali:
 • Adrian Krzykaczewski;
  Przemysław Strzałkowski.
Nagrodę pana Krzysztofa Kunowskiego, właściciela firmy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Bakers”, otrzymał:
 • Kacper Śmigiel.
Nagrodę pana Jacka Ochmańskiego, właściciela firmy Posesor Nieruchomości, otrzymał:
 • Dawid Margol.
Nagrodę pana Eugeniusza Nykla, właściciel firmy Sprzedaż Hurtowa i Detaliczna Artykułów Spożywczych i Przemysłowych, otrzymała:
 • Jolanta Węcławek.
Nagrodę pani Doroty Florczyk, Prezes Zarządu ARBA Spółka zo.o w Choszcznie, otrzymała:
 • Żaneta Kolańska.
Nagrodę pani Haliny Biłyk, właścicielki studium fryzjerskiego w Choszcznie, otrzymała:
 • Dominika Czaja.

Szkołą prowadzi również zajęcia, współpracując z zakładami pracy w ramach klas patronackich. Pan Arkadiusz Bylina właściciel firmy „Metalik” nagrodził Kamila Wasilewskiego ucznia klasy IIA kształcącego się w zawodzie ślusarz. Nagrodę wręczyli: pan Arkadiusz Bylina i kierownik warsztatów szkolnych – pan Janusz Solski.

Uczeń klasy I A Mateusz Skory otrzymuje nagrodę za najlepsze wyniki na warsztatach szkolnych w zawodzie ślusarz. Nagrodę ufundował Pan Piotr Masłowski, nauczyciel zajęć praktycznych. Nagrodę wręczyli: pan Piotr Masłowski, dyrektor szkoły – pani Barbara Ciecierska i kierownik warsztatów szkolnych – pan Janusz Solski.

W kończącym się roku szkolnym we współpracy ze Stowarzyszeniem „Wabar” z Barlinka, uczennice klasy III Technikum Handlowego odbyły praktyki zawodowe w Niemczech. Otrzymały zaświadczenia i upominki:

 • Patrycja Kiełbik;
 • Magdalena Naskręt;
 • Aleksandra Piasecka;
 • Natalia Rosłon;
 • Aleksandra Simińska.

Zaświadczenia wręczyli: dyrektor szkoły – pani Barbara Ciecierska oraz koordynatorzy współpracy ze Stowarzyszeniem „Wabar” – pani Teresa Wiśniewska i pan Janusz Solski.

Uroczystość przygotowana przez uczniów szkoły pod kierunkiem pani Agnieszki Kurpiewskiej miała podniosły charakter, ale nie zabrakło momentów lżejszych tzn. oprawy artystycznej. Śpiewali Magdalena Juszkiewicz z ITOŚ i Jakub Skory z IIITB.

Fotografie: Edyta Tyburczy-Kujawa, Tomasz Płonka i Piotr Figas

Kategorie: Aktualności, Uroczystości szkolne

ALOHA WAKACJE

ALOHA WAKACJE – pod takim hasłem 22 czerwca 2018r Powiat Choszczeński przygotował festyn dla dzieci z okazji rozpoczynających się wakacji. W organizację tej imprezy jako wolontariusze włączyli się uczniowie naszej szkoły: Bartek L. i Paweł C. z klasy I Technikum Handlowego oraz  Oskar K. i Oskar G. z klasy I Technikum Ochrony Środowiska. Nasi uczniowie po odebraniu świadectw zamiast na zasłużony wypoczynek udali się na plac koło fontanny, gdzie pomagali w obsłudze uczestników spotkania: dmuchali i rozdawali balony i kwiatowe naszyjniki oraz słodkości dla dzieci.

Wiesława Gruszka

 

Kategorie: Aktualności, Aktywność społeczna Tagi: ,

Projekt metalowców w firmie ,,STAMA”

W dniach 4-9 czerwca 2018r. grupa uczniów z klasy IIIA w składzie: Eryk Adam, Filip Łassa, Konrad Sawicki, Damian  Władyczak wraz z  opiekunem p.Januszem Solskim oraz  koordynatorem wymiany p.Teresą Wiśniewską uczestniczyła w projekcie ,,Praktyka w branży metalowej w firmie metalowej ,,STAMA” w Fürstemwalde / Bad Saarow.

Organizatorami projektu byli: Zespół Szkół Nr 2 w Choszcznie oraz niemiecki partner Oberstufenzentrum Oder-Spree w Fürstemwalde.  Stronę niemiecką reprezentowali uczniowie:  Florian Stechbarth, Florian Stecker, Erik Wenk, Paul Koss wraz z opiekunem p.Ralfem Umbreitem. Program pobytu obejmował zajęcia praktyczne w firmie ,,STAMA” w Bad Saarow. Podczas oficjalnego spotkania cała grupa miała okazję poznać  szefa firmy – pana Franka Schoppe. Właściciel firmy opowiedział o swojej działalności, przeprowadził szkolenie bhp, a następnie osobiście oprowadził gości po terenie zakładu. Po wstępnym instruktażu pracownika firmy, nasza grupa miała do wykonania stojak na telefon komórkowy. Z tym zadaniem uczniowie poradzili sobie bez problemu, co świadczy o dobrym przygotowaniu zawodowym.

Ale nie samą pracą żyje człowiek, szczególnie podczas wymiany szkolnej. Dlatego nasi gospodarze zadbali o to, aby młodzież mogła poznać Fürstemwalde  i siedzibę szkoły partnerskiej – OSZ Oder-Spree, zintegrować się z mieszkańcami internatu podczas wspólnego grillowania, popływać w jeziorze  Scharmützelsee w Bad Saarow. Wyjątkową atrakcję stanowiła  wizyta w Oldtimerclub ,,Die Legende e.V.” w Fürstemwalde.   Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Eksponaty – pojazdy samochodowe, motocykle, motorowery, rowery, maszyny rolnicze, urządzenia gospodarstwa domowego itp. z lat 50-80 minionego wieku stanowiły  ciekawą ekspozycję. Wspomnieć należy, że jeden dzień został poświęcony na wycieczkę do Berlina. Podczas spaceru po stolicy Niemiec uczestnicy projektu zwiedzili Muzeum Topografii Terroru, Muzeum Komunikacji, zobaczyli Pomnik Pomordowanych Żydów Europy, Pomnik Sinti i Roma, oraz podziwiali Reichstag, Bramę Brandenburską, Katedrę Berlińską, Uniwersytet Humboldta. Ale największe emocje wzbudziła wizyta w salonie  Mercedesa, w którym znajdowały się  auta marzeń. W ostatnim dniu pobytu nastąpiło podsumowanie  projektu przez grupę polsko-niemiecką z udziałem dyrektora OSZ Oder-Spree p.Joachima Schenka. Nasi uczniowie byli zadowoleni z wyjazdu do szkoły partnerskiej. Był to ich pierwszy dłuższy wyjazd za granicę a jednocześnie możliwość poznania realiów życia w Niemczech.

Projekt został współfinansowany ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz Starostwa Powiatowego w Choszcznie.  Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z naszego projektu, bo w życiu są ważne tylko chwile.

Teresa Wiśniewska

Kategorie: Aktualności, Współpraca zagraniczna Tagi:

Stypendia dla najlepszych

Wniosek o przyznanie stypendium  (pobierz)

Regulamin stypendium  (pobierz)

Plan rozwoju ucznia (pobierz)

Kategorie: Aktualności, Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy

Wystawa „Ojcowie Niepodległości”

15 czerwca 2018 roku uczniowie klas II Liceum Ogólnokształcącego, I Technikum Budowlanego oraz I Technikum Ochrony Środowiska uczestniczyli w wystawie „Ojcowie Niepodległości”, zorganizowanej z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Odbyła się ona w Klubie Garnizonowym 12 Brygady Zmechanizowanej w Choszcznie, a jej organizatorami było koło choszczeńskie stowarzyszenia „Koliber”, we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej.

„Ojcowie Niepodległości” to wystawa plenerowa IPN. Na poszczególnych planszach przedstawiono proces kształtowania się polskich granic, najważniejsze wydarzenia procesu odbudowy państwowości, a także przedruki pierwszych stron „Monitora Polskiego” z pierwszych dni niepodległości. Główną częścią wystawy były jednak postacie Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego oraz Ignacego Daszyńskiego. Oprócz zdjęć prezentujących tytułowych „Ojców Niepodległości”, plansze zawierały również krótkie biogramy postaci, a także interesujący wybór fotografii archiwalnych.

Wśród bohaterów wystawy jest artysta, są dyplomaci, żołnierze i politycy, a także działacze społeczni. Reprezentowali różne poglądy polityczne, różnili się przynależnością społeczną i religią, urodzili się pod różnymi zaborami. Mimo to potrafili zjednoczyć się wokół jednego, nadrzędnego celu: NIEPODLEGŁOŚCI. Nie oznaczało to, że we wszystkim byli zgodni i we wszystkim wzorowo współdziałali. Pozostali wierni własnym poglądom, ale wykorzystując sprzyjające warunki zewnętrzne, poprowadzili Polaków ku WOLNOŚCI.

Adrianna Dokurno

Kategorie: Aktualności, Nasze kontakty