Z szacunku dla bohaterów

15.03.2019 r. Oskar Kurpiński i Paweł Korzeniowski z IITOŚ, pod opieką pana Piotra Figasa, udali się do pobliskiego Dobiegniewa, gdzie w muzeum na terenie byłego niemieckiego obozu jenieckiego odbył się XVII Konkurs Poezji Obozowej Oflagu II C Woldenberg.

O poezji tworzonej w obozie jenieckim przewodniczący jury, dr Przemysław Słowiński – Prorektor ds. studenckich Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp., wypowiedział się już po wysłuchaniu wszystkich 47 recytatorów. Stwierdził, że jest to poezja trudna, bo powstawała w szczególnych, tragicznych okolicznościach, i jej zrozumienie wymaga ogromnej wyobraźni oraz pryzmatu nieskłamanych uczuć. Wymowę jego słów wzmocnił pan Andrzej Pazda – Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Woldenberczyków, który zwrócił się do młodzieży z apelem, by pamięć o polskich jeńcach wojennych należycie pielęgnowała. Głos zabrał również pan Jarosław Palicki – z Delegatury IPN w Gorzowie Wlkp., która to instytucja patronowała Konkursowi oraz ufundowała przepiękne nagrody. A, jak zauważyliśmy, kolejny członek jury, pani Ewa Grzankowska – Podharcmistrz Hufca ZHP w Strzelcach Kraj., również miała swój niemały udział w Konkursie, ponieważ, oprócz jurorowania, dostarczyła posiłek. Byliśmy zaskoczeni, że ten odbywający się tak blisko nas konkurs ma tak długą tradycję i może poszczycić się gronem tak zaangażowanych organizatorów.

Dlatego też świadomi, w jakim miejscu się znaleźliśmy, mamy nadzieję, że w sposób godny zaprezentowaliśmy wiersze Edwarda Fiszera i Antoniego Paprockiego. Oskar Kurpiński otrzymał w Konkursie wyróżnienie.

Dziękujemy za zaproszenie organizatorom i władzom Dobiegniewa, szczególnie pani burmistrz Sylwii Łaźniewskiej, która uroczystość rozpoczęła słowami zachęty.

Fotografie: Piotr Figas

Kategorie: Aktualności, Konkursy Tagi:

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia „Operator wózków jezdniowych podnośnikowych z napędem silnikowym w kategorii II WJO z wymianą butli gazowej” dla uczestników projektu pt. „Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy – II edycja”.

Zapytanie ofertowe OWJ (pobierz)

Wzór umowy (pobierz)

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (pobierz)

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o posiadaniu wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych (pobierz)

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (pobierz)

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykłuczenia (pobierz)

Kategorie: Aktualności, Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy - II edycja, Projekty

Warszawa da się lubić…

Nieco senni, ale ciekawi wrażeń, zebraliśmy się 28 lutego 2019 r. o godzinie 3.30 pod budynkiem choszczeńskiego gimnazjum. Właśnie rozpoczynaliśmy wraz z kolegami z Zespołu Szkół Nr 1 wycieczkę do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie  w ramach projektu „Wiedza kluczem do sukcesu”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na miejsce dotarliśmy o godzinie 11.00. Zaraz potem udaliśmy się do centrum, którego celem jest popularyzowanie nauki w bardzo interesujący sposób, współpraca z naukowcami i nauczycielami, a według misji instytucji także „inspirowanie do obserwacji, doświadczania, zadawania pytań i poszukiwania odpowiedzi”. Ilość atrakcji, jakie na nas czekały, sprawiły, że poczuliśmy się jak dzieci, które dostały wymarzoną zabawkę. Kolejnym punktem były zajęcia w laboratoriach: biologicznym, chemicznym, fizycznym i robotyki. W ciągu dwóch godzin uczniowie mogli samodzielnie wyprodukować wodór, wykonać mydło, zaprogramować swojego robota, a także bliżej przyjrzeć się zjawiskom termicznym i akustycznym. To nie koniec atrakcji w tym dniu. Prawdziwym rarytasem okazała się projekcja filmu 3D „Na skrzydłach marzeń”. To niezwykła przygoda z nauką i historią lotnictwa, pozwalająca szybować balonem, sterowcem czy samolotem. No i „odlecieliśmy”.

Drugi dzień naszej eskapady rozpoczęliśmy od pysznego śniadania w hotelu Aramis, w którym nocowaliśmy, a następnie kontynuowaliśmy przygodę z nauką w Centrum Nauki Kopernik. Po zajęciach laboratoryjnych udaliśmy się na spacer po Warszawskiej Starówce.

Szkoda, że czas minął, bo apetyt rośnie w miarę jedzenia. Pora wracać do domu. Wyjechaliśmy tuż po godzinie 15.00, omijając na szczęście wielkomiejskie korki, bo przecież zaczynał się weekend. Podziwialiśmy jeszcze zza szyby piękną panoramę stolicy. No cóż, żegnamy się, ale mamy nadzieję na kolejne spotkania.

Agnieszka Kurpiewska

Kategorie: Aktualności, Projekty, Wiedza kluczem do sukcesu, Wycieczki

Zebrania z rodzicami

21 marca o godz. 15.30 odbędą się zebrania z rodzicami. Zapraszamy

Kategorie: Aktualności

Rekrutacja do projektu

Uczniów Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia zapraszamy do udziału w Kursie  obsługi wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych (20 miejsc) oraz Kursie obsługi programu sprzedażowo – magazynowego Subiekt GT wraz z elementami obsługi kas fiskalnych (12 miejsc). Formularze rekrutacyjne są do pobrania w sali 123 (gabinet doradcy zawodowego). Wypełnione formularze rekrutacyjne należy dostarczyć do sali 123 do dnia 13 marca 2019 r. Ogłoszenie wyników rekrutacji – 18.03. 2019 r.

Formularz zgłoszeniowy  (pobierz)

Oświadczenie o ocenach, frekwencji i ocenie z zachowania (pobierz)

Oświadczenie uczestnika projektu (pobierz)

Kategorie: Aktualności, Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy - II edycja, Projekty

Zapytanie ofertowe

Poniżej dostępne jest zapytanie ofertowe na dostarczenie wyżywienia dla uczestników projektu „Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy – II edycja”.

Zapytanie ofertowe (pobierz)

Kategorie: Aktualności, Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy - II edycja, Projekty

Laury w Szczecinie

Zespół Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie 7 marca 2019 r. zaprosił recytatorów z naszej szkoły na XI Wojewódzki Konkurs i Poezji i Prozy Religijnej oraz Religijnej Poezji Śpiewanej pod honorowym patronatem Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi oraz Prezydenta Miasta Szczecina i Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

Wśród 39 uczestników konkursu obecna była młodzież z Koszalina, Lipian, Stargardu, Goleniowa, Szczecina i Choszczna. Wykonawcy prezentowali wysoki warsztat recytatorski i wokalny, a wśród nich obecni byli prawdziwi artyści sceny.

W konkursie recytatorskim Zespół Szkół Nr 2 reprezentował Łukasz Sieklucki z IVTB, który przygotował utwór Romana Brandstaettera, nagrodzony II miejscem i tytułem Laureata. Ciekawą interpretację wiersza Tadeusza Różewicza zaprezentowała Natalia Rosłon z IVTH, którą Jury nagrodziło wyróżnieniem.

Jury jednogłośnie oceniło występ Jakuba Skorego z IVTB i przyznało naszemu tegorocznemu maturzyście I miejsce i tytuł Laureata w kategorii Religijnej Poezji Śpiewanej za wykonanie pieśni z repertuaru Piotra Cugowskiego.

Przed zespołem recytatorów naszej szkoły kolejne zmagania konkursowe, do których się przygotowujemy, zgłębiając tajemnice poezji i piękna języka polskiego.

Lilla Rybka

Kategorie: Aktualności, Konkursy, Nasze kontakty Tagi: ,

Wartościowe doświadczenie

W dniu 7 marca 2019 r. Kacper Głuchowski i Krzysztof Skibiński z klasy IIIB, reprezentowali szkołę w konkursie wojewódzkim Państwowej Inspekcji Pracy „Poznaj swoje prawa w pracy”. Chłopcy zaprezentowali się bardzo dobrze, utrzymując się w czołówce stawki. Poziom konkursu był bardzo wysoki, co podkreślali organizatorzy. Wszystkim uczestnikom gratulowano dużej wiedzy z zakresu BHP i prawa pracy. Nie udało nam się znaleźć w pierwszej trójce i pojechać do Warszawy na etap ogólnopolski, niemniej jednak chłopcy zasłużyli na ogromne brawa. Za przygotowanie uczniów odpowiedzialna była pani Aneta Tuszyńska-Parol.

Aneta Tuszyńska-Parol

Kategorie: Aktualności, Konkursy Tagi: ,

Zapytanie ofertowe na zakup ubrań roboczych

Poniżej dostępne jest zapytanie ofertowe na zakup ubrań roboczych dla uczestników kursu spawacza:

Zapytanie ofertowe na zakup ubrań roboczych (pobierz)

Kategorie: Aktualności, Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy, Projekty

„Teatr mój widzę ogromny…”

25 lutego 2019 r. w auli Zespołu Szkół Nr 2 gościliśmy zaprzyjaźnionych aktorów Teatru Polskiego w Szczecinie, panów Mirosława Kupca i Jacka Piotrowskiego. Tematem zajęć był teatr Wyspiańskiego.

Z bardzo ciekawego wykładu dowiedzieliśmy się, że artysta był człowiekiem wszechstronnie uzdolnionym. Pisał dramaty, malował, tworzył witraże i scenografie do swoich sztuk. To dzięki niemu polska scena teatralna przeżywała w okresie modernizmu swoją drugą młodość. Pan Mirosław Kupiec podkreślił, że koncepcja Wyspiańskiego nazywana jest powszechnie „teatrem ogromnym”, ponieważ miał on nawiązywać do tradycji antycznej i jednocześnie przełamywać tradycyjne ograniczenia związane z przestrzenią i czasem. Celem nowej sztuki miało być ukazanie dramatu jednostki i dramatu narodu w całym bogactwie i niezwykłości. Artysta uważał, że twórca powinien wykorzystać szerokie spektrum środków wyrazu: literaturę, muzykę, malarstwo, taniec, scenografię, a także pantomimę. Dążył do syntezy sztuk.

Goście odegrali kilka scen z wybranych dramatów Stanisława Wyspiańskiego. Nie zabrakło oczywiście dobrze znanej interpretacji obowiązkowej lektury, czyli „Wesela”. Panowie zagrali fragment drugiego aktu dramatu, który przenosi nas z realnego wesela w świat fantazji wypełniony sennymi widzeniami, omanami, halucynacjami uczestników zabawy.

Do udziału w przedsięwzięciu aktorzy tradycyjnie zachęcali także uczestników zajęć. Uczniowie klas: IVTB – Kamil Michalak, Paweł Goliszek, Dominik Rusek, IVTH – Daria Juszczyk, IILOa – Weronika Florczak, pięknie odegrali powierzone im role, za co zostali nagrodzeni oklaskami przez swoich kolegów z widowni.

Zajęcia teatralne stanowią ważną część w edukacji kulturalnej naszych wychowanków. Uczniowie chętnie korzystają z proponowanych przez Teatr Polski scenariuszy takich lekcji wiedząc, że teatr uczy , bawi i wychowuje.

Agnieszka Kurpiewska

Kategorie: Aktualności, Nasze kontakty