Zapraszamy

Kategorie: Aktualności

Zapraszamy

Kategorie: Aktualności, Aktywność społeczna, Nasze kontakty

Narodowe Czytanie w MBP

W tym roku nasi rodacy do akcji Narodowego Czytania wybrali powieść niezwykłą, jaką jest „Przedwiosnie” Stefana Żeromskiego. Tytuł utworu ma aż trzy znaczenia. Jedno dosłowne — określenie pory roku, kiedy Cezary Baryka, główny bohater, wkracza na polską ziemię („Był pierwszy dzień przedwiośnia…”), a także, gdy widzimy go po raz ostatni, biorącego udział w manifestacji robotniczej. I dwa znaczenia metaforyczne — jest to nazwa etapu wstępnego w budowaniu niepodległej Polski („To dopiero przedwiośnie nasze” – deklaruje Szymon Gajowiec będący wysokim urzędnikiem państwowym); jest to także okres w życiu jednostki poprzedzający dojrzałość i charakteryzujący się wybuchem nieposkromionych sił witalnych pchających ku miłości (miłosne zbliżenie powieściowych kochanków to „najistotniejszy, najzdrowszy, najtęższy obraz przedwiośnia” – stwierdza sam autor w przypisie do sceny miłosnej). Bohater jest młodym człowiekiem poszukującym dla siebie drogi i swojego miejsca w odrodzonej Polsce. Cezary Baryka jest obcy w kraju i wyraźnie widzi trudną sytuację i rozbieżność między idealnym wyobrażeniem o wolnej ojczyźnie a rzeczywistością.

Kiedy więc i słuchacze, i czytający powieść zebrali się 8 września o godzinie 20 00 na placu przy Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Choszcznie nastrój wieczoru i zapalonych świec sprawił, że zapowiadało się wydarzenie niecodzienne bowiem słuchanie fragmentów „Przedwiośnia” było prawdziwą ucztą, a sami czytający  swoją interpretacją dzieła uwypuklili nowe elementy powieści.

Zespół Szkół Nr 2 reprezentowali uczniowie klas czwartych technikum, którzy wcielili się w role Karoliny Szarłatowiczówny – tu Natalia Rosłon z IVTH, i Cezarego Baryki – tu Łukasz Sieklucki z IVTB.

Gratulujemy organizatorom  spotkania i  dziękujemy za zaproszenie.
Lilla Rybka
 
Fotografie: Roman Kozłowski, archiwum MBP w Choszcznie
Kategorie: Aktualności, Nasze kontakty

Rozpoczęcie 2018/2019

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 w Zespole Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie odbyło się 03.09.2018 r. w hali sportowej.

Uroczystość zaszczycili przedstawiciele władz samorządowych, instytucji i służb oraz rodzice uczniów. Dziękujemy za przybycie.

Rok szkolny jest zawsze okazją do przypomnienia wydarzeń związanych z 1-szym września 1939 r. Dlatego też usłyszeliśmy rys historyczny poświęcony polskim bohaterom II wojny światowej. Prowadzący: Nikolina Mizielińska z IVTOŚ i Łukasz Sieklucki z IVTB, wprowadzili zgromadzonych w klimat okresu wojny, usłyszeliśmy również piosenkę Sławy Przybylskiej „Gdzie są kwiaty z tamtych lat” w wykonaniu Michaliny Simińskiej z IVTH. W narracji zaznaczono również 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę.

W dalszej części głos zabrała dyrektor szkoły, pani Barbara Ciecierska, która przypomniała priorytety polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2018/2019, serdecznie przywitała pierwszoklasistów, a wszystkim życzyła owocnej pracy.

O pracy mówiła również Starosta Choszczeński, pani Wioletta Kaszak. Gratulując wyboru szkoły, zwróciła uwagę, jak wiele zależy od zaangażowania i wytrwałości uczniów w dążeniu do celu.

Jak co roku, wychowawcy klas pierwszych wraz z reprezentantami klas wystąpili na środek, by odebrać z rąk pani dyrektor notatniki klasowe. Ten symboliczny akt oznacza przejęcie opieki nad młodymi ludźmi. Wychowawcami klas pierwszych zostali:

 • klasy I Liceum Ogólnokształcącego – pani Beata Zgorzelska;
 • klasy I Technikum Handlowego – pan Piotr Figas;
 • klasy IA Branżowej Szkoły I Stopnia – pan Robert Mańkowski;
 • klasy IB Branżowej Szkoły I Stopnia – pani Lidia Michalska.

W czasie uroczystości podsumowano również zeszłoroczny konkurs „Gospodarz Szkoły”. W konkursie poszczególne klasy gromadzą punkty za różnorodne zadania przez cały rok szkolny, analizuje się frekwencję klas i czytelnictwo. Zwycięską klasa okazała się aktualna klasa IITOŚ, której wręczono dyplom i bon pieniężny przeznaczony na potrzeby klasy. Gratulujemy!

Uroczystość zakończyła się czytaniem fragmentów „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego – lektury wybranej przez Polaków do Narodowego Czytania, a na sam koniec Jakub Skory z IVTB wykonał balladę Marka Grechuty „Ojczyzna”.

Życzymy wszystkim pracowitego i udanego roku szkolnego.

Fotografie: Edyta Tyburczy-Kujawa

Kategorie: Aktualności, Uroczystości szkolne

Rekrutacja do projektu „Wiedza kluczem do sukcesu”


Rozpoczynamy II edycję Projektu „Wiedza kluczem do sukcesu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 8. Edukacja. Działanie 8.5. Upowszechnianie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych. 

Beneficjentem projektu jest Powiat Choszczeński, który nadzoruje realizację projektu.

Realizatorem projektu jest Zespół Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie.

Projekt realizowany jest w okresie 08.05.2017 – 31.03.2020 r.

W roku szkolnym 2017/2018 w ramach projektu wsparciem zostało objętych 24  uczniów/uczennic Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół Nr 2 w Choszcznie.

W tym roku szkolnym tj. 2018/2019 projekt zakłada udzielenie wsparcia dla 24  uczniów/uczennic Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół Nr 2 w Choszcznie.

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy 48 uczniów/uczennic Zespołu Szkół Nr 2 w Choszcznie poprzez rozwój kompetencji kluczowych m.in. w zakresie języków obcych oraz nauk matematyczno – przyrodniczych, kreatywności i pracy zespołowej oraz uczestnictwie w indywidualnym doradztwie zawodowym.

Wsparcie w ramach projektu, jest następujące:

 1. zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki
 2. zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego
 3. zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego
 4. zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka niemieckiego
 5. zajęcia rozwijające uzdolnienia oparte na metodzie eksperymentu i TIK: zajęcia z geografii
 6. zajęcia rozwijające uzdolnienia oparte na metodzie eksperymentu i TIK: warsztaty społeczno-prawne
 7. indywidualne doradztwo edukacyjno – zawodowe
 8. wszystkim uczestnikom/uczestniczkom zajęć wyrównawczych oraz zajęć rozwijających uzdolnienia zapewniony jest obiad.
 9. uczestnikom/uczestniczkom projektu spoza Choszczna zapewniony jest odwóz do domu.

Formularze zgłoszeniowe do projektu należy złożyć do 10 września 2018 r. do Pani Edyty Kondeli sala 306

Załącznik:

Regulamin rekrutacji uczestników w projekcie „Wiedza kluczem do sukcesu” (pobierz)

Kategorie: Aktualności, Projekty, Wiedza kluczem do sukcesu

Zebrania z rodzicami

13 września 2018r. (czwartek) o godz. 15.30 odbędą się zebrania z rodzicami. Zapraszamy.

Kategorie: Aktualności

Kiermasz podręczników

7 września br. (piątek) odbędzie się kiermasz podręczników. Jego organizatorem jest biblioteka szkolna. Zapraszamy wszystkie zinteresowane osoby. 

Kategorie: Aktualności, Biblioteka

Zapraszamy!

Kategorie: Aktualności

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się w hali Zespołu Szkół Nr 2 03.09.2018 r. o godzinie 9.00. Zapraszamy!

Kategorie: Aktualności

Świadectwa maturalne

Świadectwa maturalne możne odbierać w kancelarii szkolnej w dniu 03.07.2018 r. w godzinach 14.00-15.30, a także w każdy następny dzień w godzinach 7.30-15.30.

Kategorie: Aktualności, Matury