Zakończenie 2018/2019

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2018/2019 połączona z pożegnaniem absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej odbędzie się 19.06.2019 r. o godzinie 8.00 w hali sportowej Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie.

Kategorie: Aktualności, Uroczystości szkolne

Mamy jeszcze miejsca

Informujemy, że dokumenty rekrutacyjne można składać w kancelarii szkoły jeszcze do 18 czerwca 2019 r.

Oferujemy miejsca w liceum, ale także w atrakcyjnych klasach Technikum Handlowego oraz Technikum Ochrony Środowiska.

W Branżowej Szkole I Stopnia również są jeszcze miejsca. Zapraszamy do klas: mechanik-monter maszyn i urządzeń oraz operator obrabiarek skrawających, a także do klasy ślusarskiej. To bardzo atrakcyjne i przyszłościowe zawody, a wyposażenie naszych warsztatów jest na najwyższym poziomie.

Wszystkie szkoły przyjmują absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych.

Czekamy na chętnych!

Kategorie: Aktualności, Rekrutacja

Dokumenty rekrutacyjne

Poniżej dostępne są dokumenty rekrutacyjne:

ZASADY REKRUTACJI 2019-2020 (pobierz)

Wniosek o przyjęcie do szkoły – 2019-2020 (pobierz)

Umowa wstępna z pracodawcą (pobierz)

 

Kategorie: Aktualności, Rekrutacja

Oferta kształcenia na rok szkolny 2019/2020

 

Kategorie: Aktualności, Rekrutacja

„Jak nie czytam, jak czytam 2019”

Czytać to bardziej żyć, to żyć intensywniej.

Carlos Ruiz Zafón

Akcja „JAK NIE CZYTAM, JAK CZYTAM” odbyła się 7 czerwca 2019 r. w całej Polsce i w Zespole Szkół Nr 2 w Choszcznie.

Głównym celem akcji jest budowanie pozytywnego wizerunku książki tak, by czytanie kojarzyło się z czymś przyjemnym, z relaksem, wolnym czasem i rozrywką. Bowiem kto w młodości nie odnajdzie radości z czytania, ten bardzo rzadko staje się aktywnym czytelnikiem w dorosłym życiu.

Symbolem akcji jest bicie rekordu liczby uczniów czytających w jednym momencie, ale tak naprawdę chodzi o budowanie pozytywnego wizerunku książki i promocję czytelnictwa.

W naszej szkole czytali uczniowie, nauczyciele, pracownicy obsługi i oczywiście dyrekcja szkoły. Wszyscy uczestnicy akcji byli w dobrych humorach, a dodatkowe atrakcje i konkurs urozmaiciły nasze spotkanie na dziedzińcu szkolnym. W przyszłym roku też będziemy aktywni z książką.

Lilla Rybka
Samorząd Uczniowski ZS Nr2

Kategorie: Aktualności, Aktywność społeczna, Biblioteka

Darz Bór!

27 maja 2019 roku uczniowie klas ILOA, IITOŚ i IIITOŚ ZS Nr 2 w Choszcznie wybrali się na zajęcia z leśnikami i myśliwymi do Sławęcina. O godzinie 10:00 byliśmy już w domku myśliwskim.

Leśnicy przywitali nas wspólnym ogniskiem i opowiedzieli krótką historię swojego zawodu. Niestety, pogoda nam nie dopisała i musieliśmy zrezygnować z interesujących pogadanek przy ognisku. Dlatego też przenieśliśmy się do domku myśliwskiego. Wystrój pomieszczeń wywarł on na nas ogromne wrażenie, ponieważ w jednej z sal na ścianach wisiały imponujące poroża. Wtedy też usłyszeliśmy wiele ciekawych informacji o tradycjach łowieckich, hodowli psów myśliwskich i warunkach, jakie trzeba spełnić, aby zostać myśliwym. Wykład, w którym mieliśmy przyjemność uczestniczyć, ukazał nam nie zawód, a hobby. Ponadto dowiedzieliśmy się, że polowania to przede wszystkim tradycja i obyczaje, a jedną z nich jest gra na rogu na cześć upolowanej zwierzyny. Niektóre z tych sygnałów mieliśmy okazję usłyszeć. Wszyscy byli zafascynowani kulturą i historiami opowiadanymi przez leśników. Nasze spotkanie zakończyliśmy kiełbaskami pieczonymi na ognisku.

Nasza wycieczka była udana i bardzo interesująca, a leśnicy i myśliwi przeprowadzili z nami lekcje na medal. Bardzo dziękujemy za zaproszenie.

Jadwiga Czyż

Kategorie: Aktualności, Nasze kontakty, Wycieczki

Lekcja historii: 30. rocznica obrad Okrągłego Stołu.

W 1989 r. miały miejsce w Polsce przełomowe wydarzenia, które zmieniły bieg naszej najnowszej historii. 4. czerwca 2019 r. minęła 30. rocznica wyborów parlamentarnych w Polsce, będących konsekwencją postanowień obrad Okrągłego Stołu.

Z tej okazji została przeprowadzona lekcja historii poświęcona tym wydarzeniom. Była to lekcja otwarta, na którą mogli przybyć także nauczyciele. Wyjątkowa lekcja historii odbyła się w klasie II Technikum Handlowego.

Elementem wprowadzającym do tematu było odczytanie przez nauczyciela preambuły, czyli uroczystego wstępu do konstytucji z 1997 r., w której zawarto informacje o wydarzeniach z 1989 r. Nauczyciel, po przeczytaniu preambuły, pytał uczniów o wydarzenie tak znaczące w naszej historii, że zostało uwzględnione w preambule najważniejszego aktu prawnego w Polsce. Uczniowie wskazywali na Okrągły Stół. Następnie przedstawiali genezę obrad Okrągłego Stołu, zwracając uwagę na uwarunkowania zewnętrzne w bloku wschodnim w II połowie lat 80-tych oraz sytuację polityczną, gospodarczą i społeczną w Polsce po stanie wojennym. Nauczyciel podzielił uczniów na 3 grupy, reprezentujące 3 zespoły powołane podczas obrad do prac nad zmianami. Były to zespoły:

  1. ds. gospodarki i polityki społecznej;
  2. ds. reform politycznych;
  3. ds. pluralizmu związkowego.

Każda grupa uczniów, której odpowiadał dany zespół, korzystając z e-podręcznika oraz ze stron internetowych podanych przez nauczyciela, poszukiwała odpowiedzi na pytania: kto wówczas przewodniczył zespołowi i jakie decyzje zostały wypracowane przez ten zespół. Uczniowie przedstawiali wyniki swojej pracy. Pracując nadal w grupach, dokonywali oceny postanowień obrad Okrągłego Stołu, prezentując argumenty zwolenników i przeciwników tego wydarzenia, na podstawie tekstów publicystycznych historyków, takich jak Andrzej Friszke, Antoni Dudek, czy naocznych świadków tamtych wydarzeń, jak Tadeusz Mazowiecki czy Anna Walentynowicz. Przedstawiali także swoją opinię.

Druga część lekcji poświęcona była wyborom czerwcowym jako konsekwencji decyzji politycznych podjętych podczas obrad. Uczniowie zapoznali się z okolicznościami kampanii wyborczej i wynikiem wyborów z 4. czerwca 1989 r.. Wspólnie zastanawiali się nad znaczeniem wygranej opozycji, wyjaśniając w ten sposób utratę legitymizacji władzy przez obóz rządzący ówczesną Polską i otwarciem drogi do transformacji w różnorodnych obszarach kraju.

Lekcja zakończyła się ponownie analizą preambuły, ale w kontekście zawartych w niej wartości demokratycznych, jako tych wartości, które przyświecały autorom konstytucji z 1997 r. , a wcześniej architektom zmian w Polsce w 1989 r.

Uczniowie poznali znaczenie zmian w Polsce 1989 r., a przede wszystkim wpływu Obrad Okrągłego Stołu oraz wyborów czerwcowych 1989 r. na wybuch Jesieni Ludów, zburzenie muru berlińskiego i upadek żelaznej kurtyny.

Beata Zgorzelska

Kategorie: Aktualności

„Młodzi głosują” – wybory do PE

23 maja 2019 r. w Zespole Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie zostały przeprowadzone młodzieżowe wybory do Parlamentu Europejskiego. Od wielu lat Zespół Szkół Nr 2 bierze udział w symulacji w wyborów, które są organizowane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Celem akcji „Młodzi głosują” jest zwiększenie uczestnictwa młodych ludzi, także niepełnoletnich, w życiu publicznym, w tym zachęcanie ich do świadomego udziału w wyborach poprzez dostarczanie informacji na temat procedur demokratycznych i znaczenia wyborów.

Młodzież również ma swoje zdanie i poglądy. Udział szkoły w programie „Młodzi głosują” daje jej możliwość wypowiedzenia się w ważnych sprawach dla kraju i wspólnoty obywatelskiej.

Adrianna Dokurno

Kategorie: Aktualności, Aktywność społeczna

OPERACJA LUBRZA 2019

W dniu 24 maja 2019 r. uczniowie z klas  ILOA, IITH, IITOŚ, IIIB ZSZ wraz  z opiekunami: p.Bronisławem Mielczarkiem i p.Teresą Wiśniewską  pojechali na wycieczkę szkolną. podczas której mogli poznać historię współczesną jak i historię z czasów średniowiecza.

Pierwszym punktem wyprawy edukacyjno-krajoznawczej  ,,Operacja  Lubrza 2019” było zwiedzanie  zamku w Łagowie. Zamek stanowi wspaniały przykład architektury gotyckiej, został wzniesiony przez zakon Joannitów w II połowie XIV wieku. Jego dobudówki i zdobienia pochodzą także z renesansu i baroku. Podczas pobytu w zamku uczestnicy wycieczki mieli okazję podziwiać panoramę  miasta z tarasu widokowego umieszczonego na wieży zamkowej.

Kolejnym punktem zwiedzania była kopalnia węgla brunatnego w Sieniawie. Podczas wizyty w siedzibie firmy Kopalnia Węgla Brunatnego ,,Sieniawa sp. z o.o.” cała grupa uczestniczyła w wykładzie prowadzonym przez geologów, którzy przedstawili proces powstawania złóż oraz wyjaśnili w jaki sposób jest prowadzone wydobycie węgla brunatnego. Po wykładzie uczestnicy wycieczki wraz z opiekunami udali się do  kopalni odkrywkowej, gdzie mogli zobaczyć proces wydobycia węgla brunatnego. Niemałą frajdę mieli  uczniowie, którzy byli pasażerami   maszyn transportujących węgiel na powierzchnię odkrywki.

Punktem kulminacyjnym wyprawy był spacer w podziemnym kompleksie bunkrów w Boryszynie stanowiącym element Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego. Jest to kompleks podziemnych i powierzchniowych umocnień, który został wybudowany przez III Rzeszę Niemiecką jako system ochrony wschodniej granicy państwa. Uczestnicy wycieczki wraz przewodnikiem podziwiali system tuneli łączących magazyny amunicji wraz z poszczególnymi elementami uzbrojenia kompleksu. Ponadto podczas zwiedzania podziemi, grupa poznała historię kompleksu oraz  spotkała nietoperze czyli stałych mieszkańców. Po atrakcjach zwiedzania przyszedł czas na obiad w ośrodku ,,Martinez” w Lubrzy. Wycieczka była bardzo udana, a nowym roku szkolnym zaplanujemy kolejną wyprawę edukacyjną.

 

Oskar Kurpiński II TOŚ

Operacja Lubrza 2019  – część I (pobierz)

Operacja Lubrza 2019 – część II (pobierz)

 

Kategorie: Aktualności, Wycieczki

Lekcja historii: Ludzie wolności

30. rocznica obrad Okrągłego Stołu i wyborów czerwcowych skłania do poznania bliżej wydarzeń, które stały się przełomowymi w historii najnowszej Polski. Skomplikowane losy powojennej historii PRL zakończone zostały negocjacjami i w konsekwencji podjętymi decyzjami wprowadzającymi Polskę w nowy etap dziejów naszego państwa.

Uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich 22.05.2019 r. uczestniczyli w niezwykłej lekcji muzealnej. Na zaproszenie Muzeum Narodowego w Szczecinie uczniowie klasy ILO, ITH, IILO i IITH uczestniczyli w zajęciach prowadzonych w szczecińskim Centrum Dialogu „Przełomy”. Uczniowie zapoznawali się z najnowszą historią Polski, wysłuchując prelekcji oraz oglądając wystawy w kolejnych 13 przestrzeniach muzealnych poświęconych każdemu etapowi naszych dziejów po 1945 r.

Ostatni etap ukazanej historii to Obrady Okrągłego Stołu i skutki tego wydarzenia. Tu na uczniów czekała niespodzianka, a mianowicie spotkanie ze świadkiem historii, posłem na Sejm I, II i III kadencji i zarazem uczestnikiem wielu wydarzeń w powojennej historii; rozpoczynając od 1968 r., poprzez tworzenie ruchu solidarnościowego w Polsce od 1980 r., aż po uczestnictwo w budowie społeczeństwa obywatelskiego w byłych republikach radzieckich. Pan Włodzimierz Puzyna – bohater spotkania i świadek historycznych przemian, nie tylko opowiedział o wydarzeniach, w których uczestniczył, ale także odpowiadał na pytania słuchaczy.

Lekcja była interesująca i z pewnością przybliżyła słuchaczom drogę Polski do wolności. Po zakończeniu lekcji muzealnej uczniowie mogli zobaczyć replikę okrągłego stołu umieszczoną na Placu Solidarności oraz zapoznać się z informacjami o uczestnikach negocjacji z 1989 r., których biogramy zostały zaprezentowane na blacie stołu.

Zdobyta wiedza pozwala na zrozumienie sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej naszego kraju w 2019 r. oraz utrwala pamięć o wartościach, które zadecydowały o pokojowej, przełomowej i całkowitej transformacji państwa, w którym obecnie żyjemy.

Beata Zgorzelska

Kategorie: Aktualności, Wycieczki Tagi: ,