Żegnamy klasy maturalne 2016

29 kwietnia 2016 r. pożegnaliśmy absolwentów Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie z następujących klas:

 • Liceum Ogólnokształcące – wychowawczyni, pani Agnieszka Kasperczuk;
 • Technikum Geodezyjne – wychowawczyni, pani Teresa Wiśniewska;
 • Technikum Handlowe – wychowawczyni, pani Edyta Kondela;
 • Technikum Ochrony Środowiska – wychowawczyni, pani Kinga Recka-Matyjasik;
 • Technikum Budowlane – wychowawca, pan Jan Kowalonek.

Uroczystość rozpoczął wytęp taneczny zespołu REVERS. Dziewczyny pokazały znakomitą choreografię i porwały prawie do tańca. Piszemy „prawie”, gdyż zaraz na płytę boiska weszła Weronika Nahorska z klasy IILOa, która wyrecytowała fragmenty wiersza Zbigniewa Herberta „Podróż”. Tak więc tańczyć tak jak dziewczyny z REVERSU nie można, kiedy się nie ma wewnętrznego ognia, i po prostu nie da się nie wzruszyć, kiedy się słucha takiego wiersza w takim wykonaniu. A Weronika później pokazała się raz jeszcze, gdy jako przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego wygłosiła do absolwentów słowo pożegnania.

Ukończenie szkoły to moment wielkiej nadziei. Przed absolwentami świat stoi otworem, marzą, by dalej się rozwijać i nic na razie ich marzeń nie jest w stanie zniszczyć. Ale ukończenie szkoły to mimo wszystko czas obaw, ponieważ przed absolwentami trudne egzaminy maturalne. W imieniu licznie przybyłych dostojnych gości nawiązał do tego Starosta Choszczeński, pan Adam Andriaszkiewicz. Starosta wspomniał, jak podczas studniówki życzył wszystkim szampańskiej zabawy, ale przypomniał również, że już wtedy troszczył się o naszych przyszłych absolwentów. Teraz, po ukończeniu szkoły, wielu będzie myślało o podjęciu pracy, w czym pomogą im na pewno dyplomy zawodowe, lecz zawsze warto dalej się kształcić – podkreślił pan Starosta.

O kształceniu i o dumie, która towarzyszy pożegnaniu kolejnego rocznika, mówiła dyrektor Zespołu Szkół Nr 2, pani Barbara Ciecierska. Na początek podziękowała ona przewodniczącemu Rady Rodziców, panu Arturowi Konopelskiemu, za trzyletnią, rzetelną, udaną współpracę i za przemówienie wygłoszone w imieniu wszystkich rodziców. Jeśli nawet można było się spodziewać, co pani dyrektor powie dalej – że trudno jej pożegnać swoich uczniów, którzy niejednokrotnie dawali nam powody do radości, to i tak skupiona społeczność szkolna – na co dzień nieco może rozbrykana – pojęła, jak ważny moment przyszło nam wszystkim przeżywać. Tak, jesteśmy związani ze swoimi wychowankami, a mamy nadzieję, że oni z nauczycielami także.

Pani dyrektor wspomniała o osiągnięciach uczniów i przekazała głos wicedyrektor szkoły, pani Jolancie Plucie, której przypadł zaszczyt odczytania treści listu gratulacyjnego dla rodziców wyróżniających się uczniów oraz wymienienia wszystkich nagrodzonych.

Nagrody Starosty Choszczeńskiego, Pana Adama Andriaszkiewicza, otrzymali:
 • Daria Domagalska IIILOa;
 • Patrycja Kacprzak IVTOŚ;
 • Marcin Fidosz IVTH.
Nagrody Przewodniczącego Rady Powiatu w Choszcznie, Pana Stanisława Dychy, otrzymali:
 • Sandra Eljasz IVTOŚ;
 • Olimpia Świtaj IIILOa;
 • Jacek Paczkowski IVTG.
Nagrody Burmistrza Choszczna, Pana Roberta Adamczyka, otrzymali:
 • Julita Michałowska IVTOŚ;
 • Wojciech Szymanek IVTG;
 • Marta Wawszczyk IVTOŚ;
 • Mateusz Wszędybył IVTOŚ;
 • Katarzyna Zawadzka IVTOŚ.
Nagrodę Burmistrza Pełczyc, Pana Mirosława Kluka, otrzymała:
 • Klaudia Stępnikowska IIILOa.
Nagrody Burmistrza Recza, Pana Wiesława Łońskiego, otrzymali:
 • Sara Surowa IVTH;
 • Klaudia Czerechowicz IVTH;
 • Marta Niewlaczyn IVTH;
 • Karolina Czerwińska IIILOa.
Nagrodę Wójta Bierzwnika, Pana Adama Błaszczyka, otrzymała:
 • Monika Adamek IV TH, Monika została również wyróżniona nagrodą od Pani Anety Kołudy, członka Zarządu Powiatu w Choszcznie.
Nagrodę Wójta Krzęcina, Pana Bogdana Wojciecha Brzustowicza, otrzymała:
 • Oliwia Pierożkiewicz IVTG.
Nagrodę od Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Rzecku za godne reprezentowanie Szkoły w Poczcie Sztandarowym Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie otrzymały:
 • Klaudia Czerechowicz z klasy IVTH;
 • Sara Surowa z klasy IVTH.
Nagrodę od Związku Nauczycielstwa Polskiego za działalność w Samorządzie Uczniowskim otrzymała pełniąca funkcję przewodniczącej:
 • Sandra Eljasz z klasy IVTOŚ.
Nagrodę od Młodzieżowej Rady Miasta Choszczno za aktywną działalność otrzymała:
 • Agata Sugier z klasy IV TOŚ.
Nagrody Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie za działalność w Samorządzie Uczniowskim otrzymały:
 • Klaudia Czerechowicz z klasy IV TH;
 • Jagoda Kaczor z klasy IV TH;
 • Sara Surowa Z klasy IV TH.
Nagrody Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie za osiągnięcia sportowe otrzymali:
 • Tomasz Gajowski z klasy IV TG;
 • Jakub Lorencki z klasy IV TH.

Bardzo ważnym i pięknym punktem programu uroczystości był moment, kiedy przedstawiciele poszczególnych klas mieli szansę wypowiedzieć w ciągu 30 sekund swoje przesłanie dla wszystkich. Wydawałoby się, że 30 sekund to bardzo niewiele, jednak delegaci klas znaleźli sposób, żeby wyrazić swoje obawy, nadzieje. Żeby wyrazić dumę oraz pokazać, że swoich nauczycieli szanują. Dziękujemy Wam, Absolwenci, potraficie kruszyć nasze kamienne serca!

Potem były jeszcze kwiaty i drobne upominki. W czasie ich wręczania Jakub Skory śpiewał nastrojową pieśń pożegnalną. Na koniec Łukasz Baranowski i Krystian Gralla wykonali inną piosenkę w ciekawej, oryginalnej aranżacji, po czym wszyscy rozeszli się do klas, gdzie wychowawcy wręczyli swoim podopiecznym świadectwa.

Uroczystość przygotowała pani Lilla Rybka, znakomicie ją poprowadzili: Marlena Sadowska i Kamil Kowalczyk z ILOa.

Relacje na stronach:

Kilka fotografii: Piotr Figas

Kategorie: Aktualności, Uroczystości szkolne

Historia kontaktów ZS Nr 2 z Niemcami

Zespół Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie rozpoczął współpracę zagraniczną z Niemcami od podpisania umowy o partnerstwie w dniu 8 maja 2004 r. Stronę polską reprezentował dyrektor Stefan Szemlij, zaś stronę niemiecką Volker Kanitz – dyrektor Oberstufenzentrum Palmnicken w Fürstenwalde.

W roku szkolnym 2003/2004 nastąpiła realizacja pierwszego projektu „Ekologia – realia i wizje w nowym wieku”. Celem projektu było nabycie umiejętności badawczych, które pozwoliły na określenie wpływu powietrza i wody na organizmy żywe oraz ocenę zagrożeń i możliwości zapobiegania degradacji przyrody. Pierwsza część projektu została zrealizowana  w Choszcznie, Drawnie, Reczu oraz w okolicach Choszczna w dniach 24.05-28.05.2004 r. Bliższemu poznaniu polskiej i  niemieckiej grupy posłużyły badania ekologiczne, gry  i zabawy sportowe, spływ kajakowy, nauka tańca, warsztaty malarskie i rzeźbiarskie. W dniach 27.09.–1.10.2004 r. nastąpiła realizacja drugiej części ww. projektu. Uczniowie mieli okazję poznać przemysłowe tereny Berlina i okolic. W praktyce dokonano badania gleby w zakładzie oczyszczającym, zapoznano się z florą i fauną Berlina oraz warunkami funkcjonowania uzdrowiska Bad Saarow. Nie zabrakło czasu na rekreację. Odbyły się zawody sportowe, wycieczka do Berlina, wizyta na basenie w Bad Saarow.

W roku szkolnym 2005/2006 zrealizowano projekt pod hasłem „Miasta Euroregionu i ich perspektywy rozwojowe” w dniach 12.06-16.06.2006 r. Głównym obszarem zainteresowania było poznanie walorów regionu, który stał się miejscem intensywnego przepływu obywateli sąsiadujących krajów. Celem wizyty strony niemieckiej były miasta portowe oraz miasta o charakterze turystyczno – wypoczynkowym. Zwiedzono Choszczno, Świnoujście, Szczecin, Drawno.

W roku szkolnym 2006/2007 odbył się drugi etap projektu „Miasta Euroregionu i ich perspektywy rozwojowe”. W dniach 11.09-15.09.2006 r. miała miejsce kontynuacja projektu rozpoczętego w Polsce. Tym razem uwzględniono tematykę dotyczącą możliwości spędzania czasu wolnego, poziomu życia mieszkańców, komunikacji w regionie, rozwoju miast, ochrony zabytków. Zorganizowano wyjazdy do Beeskow, Frankfurtu nad Odrą i Berlina.

W roku szkolnym 2006/2007 odbył się pierwszy etap projektu „Nobliści niemieccy i nobliści polscy w służbie ludzkości”. W dniach 29.05-07.06.2007 r. uczestnicy projektu poznali historię, tradycje i symbole Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie. Brali udział w zajęciach lekcyjnych, na których dowiedzieli się o polskich laureatach Nagrody Nobla. Mieli okazję poznać polskie obyczaje oraz pieśni i tańce podczas „Biesiady Reymontowskiej”. Ponadto wysłuchali wierszy Wisławy Szymborskiej i Czesława Miłosza na wieczorku poetyckim. W ramach rekreacji zorganizowano wyjazd na biwak do Dominikowa oraz na festyn z okazji Dnia Dziecka w Barnimiu. Dalszą część projektu realizowano w Gdańsku, w mieście związanym z noblistami: Güntherem Grassem i Lechem Wałęsą. Zwiedzono Stocznię Gdańską, dom rodzinny G.Grassa, Westerplatte oraz gdańską starówkę.

W roku szkolnym 2007/2008 drugi etap projektu „Nobliści niemieccy i nobliści polscy w służbie ludzkości” nie został zrealizowany z braku środków finansowych niemieckiego partnera.

Wszystkie wymienione projekty były finansowane ze środków programu  Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania oraz wkładu własnego.

W roku szkolnym 2008/2009 został zrealizowany projekt wspólnie z Zespołem Szkół Nr 1 w Choszcznie oraz szkołą partnerską OSZ Palmnicken w Fürstenwalde. Polsko-niemieckie seminarium odbyło się w dniach 9.03-13.03.2009 r. pod hasłem „Życie jako sztuka poznawania”. Celem projektu było przekazanie młodym ludziom wiedzy na temat życia po obu stronach Odry oraz pogłębienie znajomości języka sąsiadów. Młodzież w ramach wymiany uczestniczyła w seminariach, które odbywały się w ośrodku „Caritas” w Bad Saarow. Podczas wyjazdów do Berlina, Słubic, Frankfurtu nad Odrą i Fürstenwalde była możliwość poznania realiów życia w Niemczech i w Polsce.

Materiały ze wszystkich zrealizowanych projektów tworzą stałą ekspozycję na korytarzu szkolnym. W bibliotece szkolnej znajdują się płyty będące dokumentem ze spotkań partnerów.

Teresa Wiśniewska

Kategorie: Aktualności, Nasze kontakty, Współpraca zagraniczna

Szekspir i my

Pytani o spektakl Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim, uczniowie odpowiadają, że wszystko zrozumieli dopiero pod koniec, a wcześniej nic nie rozumieli. Ale zrozumieli! Jednak gdy pociągnięci za język i zachęceni informacją, że nie mamy oceniać Szekspira, tylko inscenizację teatralną, zaczęli wymieniać to, co spodobało im się najbardziej, lekcja minęła niezauważenie. Tak więc wyjazd do teatru 26.04.2016 r. można uznać za udany.

Niech sobie Szekspir będzie ponadczasowy, a jego „Wesołe kumoszki z Windsoru” będą dziełem obfitującym w perypetie. Nic nam do tego. My jesteśmy zadowoleni, że zobaczyliśmy widowisko na bardzo wysokim poziomie. Wszystko w nim było dopracowane, począwszy od scenografii, poprzez kostiumy, fenomenalny ruch sceniczny, a skończywszy na grze, w której aktorzy nawet postarali się stylizować język postaci. Brawo!

Kategorie: Aktualności

Uroczystości majowe 2016

26.04.2016 r. pani Beata Zgorzelska przygotowała apel upamiętniający ważne rocznice przypadające na początek maja. W apelu wzięli udział przedstawiciele klas ILOa, ITOŚ, ITH i ITB. Uczniowie przedstawili społeczności szkolnej Zespołu Szkół Nr 2 aranżowane teksty historyczne, wiersze oraz pieśni.

1-szy maja jest dniem Święta Pracy obchodzonym od 1890 roku na świecie, a w Polsce jest świętem państwowym od 1950 roku. Został on ustanowiony na pamiątkę strajku chicagowskich robotników walczących o podstawowe prawa każdego pracownika do godnej pracy. 1-szy Maja to także ważna rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Tego właśnie dnia w roku 2004 Polska stała się członkiem tej europejskiej organizacji o charakterze polityczno – gospodarczym. Państwa tworzące Unię Europejską pielęgnują wartości przyświecające idei integracji, jakimi są: prawa człowieka, demokracja i praworządność. 12 lat naszej obecności w strukturach unijnych odmieniło polską rzeczywistość. Fundusze unijne wykorzystywane są zarówno w sferze polityki gospodarczej, jak i społecznej. Niewątpliwie z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej związany jest Dzień Europy, który obchodzimy 9-go maja, na pamiątkę ogłoszenia Deklaracji Roberta Schumana – dokumentu, który zapoczątkował proces jednoczenia Europy. Hasłem Unii Europejskiej są słowa greckiego filozofa Arystotelesa: „Jedność w różnorodności”. To hasło odzwierciedla naszą, a także innych narodów obecność i uświadamia sens integracji i wspólnoty – wartości uniwersalnych, a przez to ponadczasowych.

Symboliczną datą jest 2-gi maja. Jest to Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzony na mocy ustawy z 20 lutego 2004. Już od 12 lat świętujemy dzień poświęcony naszym barwom narodowym. Flaga polska jest symbolem naszej tożsamości, gdzie biel oznacza czystość, a czerwień krew przelaną przez Polaków w obronie Ojczyzny. Flaga jest jednym z polskich symboli narodowych jednoczących wszystkich Polaków w chwilach radości oraz smutku. Nasz Stadion Narodowy jest rozświetlony w polskich barwach, a podczas wszelkich uroczystości, w tym także na naszych szkolnych apelach, nie może zabraknąć symbolu naszej historii i tożsamości.

8-go maja obchodzimy Narodowy Dzień Zwycięstwa. To ważny dzień w dziejach nie tylko każdego Polaka, ale w ogóle ludzi na świecie. Tego dnia w roku 1945 nazistowskie Niemcy podpisały bezwarunkową kapitulację przed przedstawicielami koalicji antyhitlerowskiej. Zakończyła się trwająca 6 lat wojna, która pochłonęła miliony ofiar, zaangażowała państwa ze wszystkich kontynentów, doprowadziła do kryzysu fundamentalnych dla ludzkości wartości i odmieniła bezpowrotnie świat. To dzień zwycięstwa nad nazizmem. W tym roku obchodzimy 71. rocznicę jej zakończenia. Cały czas aktualne pozostaje hasło: „NIGDY WIĘCEJ WOJNY”.

Najwięcej czasu poświęcono Świętu Konstytucji 3-go Maja. To dzień uchwalenia pierwszej w Europie i drugiej na świecie ustawy zasadniczej. W 2016 roku mija 225 lat od tego ważnego dla nas Polaków wydarzenia. Biorący udział w apelu uczniowie wcielili się w postacie historyczne z epoki, ukazali gorący klimat, w jakim konstytucja się  rodziła, przypomnieli haniebną Targowicę. Dowiedli, że dziedzictwo Konstytucji 3-go Maja nadal obowiązuje.

Podczas apelu dyrektor szkoły, pani Barbara Ciecierska, wręczyła wychowawcom klas wydaną z okazji Międzyszkolnego Konkursu „Nobliści Polscy” publikację o naszych patronach. Posłuży ona jako źródło pytań do quizu, który odbędzie się podczas Święta Szkoły.

Beata Zgorzelska

Fotografie: Edyta Tyburczy-Kujawa

Kategorie: Aktualności, Uroczystości szkolne Tagi: , , ,

Zapraszamy!

plakat majowka N

Kategorie: Aktualności

Noc Filmowa 2016

Jest! Mamy Noc Filmową!

Właśnie o tej porze, a jest dobrze po północy, odbywa się kolejny seans Nocy Filmowej w Zespole Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie. Leci kolejne już dzieło, które zapewne będzie omówione, ocenione, przenicowane na odwyrtkę z koleżankami i kolegami. Czyli zupełnie inaczej, niż gdyby oglądać jakiś hicior w domu na najbardziej nawet płaskim telewizorze czy na monitorze o wyśrubowanych parametrach. W domu najlepiej, ale samemu? Nie.

Noc Filmowa w Zespole Szkół Nr 2 dnia (nieco niezręcznie napisać „dnia”, skoro noc ciemna) 21.04.2016 r., to pomysł Samorządu Uczniowskiego. Postulat jej organizacji zgłaszali kandydaci do władz SU w wyborach we wrześniu 2015 roku. Stało się tak, że pomysł znalazł poparcie i nauczycieli, i dyrekcji. Jedyny warunek – Noc Filmowa ma być zorganizowana profesjonalnie. Uczniowie zrozumieli, że mają zielone światło, i zabrali się do rzeczy. Przygotowania trwały długo, ale wszystko udało się znakomicie. Zadbali o bezpieczeństwo, zyskali przychylność rodziców, i, co najważniejsze, zaproponowali repertuar, który zapewni niezapomniane przeżycia.

Jeszcze nie wiemy, czy film, który właśnie oglądamy, będzie tym najlepszym, lecz na ten moment jest cudownie. Ważne jest przede wszystkim to, że Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Nr 2 ma pomysły i je realizuje.

Kategorie: Aktualności, Samorząd Uczniowski

Serdecznie polecamy!

drukowalnia - makieta A6 pion

Kategorie: Aktualności, Nasze kontakty

Istota jest w głosie

Kiedy bierzemy do ręki tekst poetycki, zdarza się często, że bardzo nam się podoba, lecz ważniejsze sprawy nakazują stwierdzić filozoficznie: „kiedyś do niego wrócę”, by nie wrócić. Nie ganimy tej postawy, broń Boże! Życie wymaga od nas wiele, ono nie może czekać. Na szczęście zdarza się również, że magia poezji pozostawia jakiś życiodajny osad. I zdarza się, że kiedy ktoś gdzieś zorganizuje spotkanie podobne do XVII. Konkursu Poezji Religijno-Patriotycznej, i my na nim będziemy, to może się okazać, że poezja wymaga od nas jeszcze więcej niż życie. Wymaga od nas głębokiej pokory, ponieważ kiedy jakiś młody człowiek wypowie prawie wszystko, co w poezji wielkich jest ukryte, zrozumiemy, ile pominęliśmy, nie słysząc wcześniej tego głosu pokoleń, który jest tak ważny, żebyśmy stanowili wspólnotę. To dobrze, że wypowiedzieć można nie wszystko, bowiem reszta należy do słuchacza. Niech i on usłyszy nakaz uczestnictwa i kontynuacji. A kiedy i wykonawca, i słuchacz nawiążą kontakt za sprawą poezji, to wtedy zapowiadany powrót nastąpi. Czujemy się bezpiecznie wśród swoich.

Piszemy to po to, by podkreślić wielkie emocje towarzyszące zorganizowanemu przez Akcję Katolicką XVII. Konkursowi Poezji Religijno-Patriotycznej, który odbył się 16.04.2016 r. w pięknie przez panią Lillę Rybkę przystrojonej auli Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie. Były to dobre emocje, była to prawdziwa więź. Być może rywalizacja sama w sobie emocje wyzwala, lecz tak naprawdę liczy się tylko te kilka godzin spędzonych razem. Podczas konkursu zaprezentowali się młodzi recytatorzy z całego powiatu choszczeńskiego i jury miało rzeczywiście problem, jak ocenić wykonawców. Wielu zaprezentowało bardzo wysoki poziom, więc dyskusje były żywe. A ponieważ ocena artystów zawsze jest do pewnego stopnia subiektywna, nie pozostawało nic innego, jak zdać się na racjonalnie wyważone, poddane próbie fachowości, intuicje. Wygrali ci, którzy wzbudzili największe emocje, którym ich własny głos podpowiedział, jak wypowiedzieć istotę wiersza.

Oto nagrodzeni:

I. Kategoria szkół podstawowych, klasy I-III:

1. miejsce – Zuzanna Kowalska ze Szkoły Podstawowej w Krzęcinie, filia Granowo;
2. miejsce – Maria Siwek ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie;
3. miejsce – Amelia Szyszka ze Szkoły Podstawowej w Sławęcinie.

II. Kategoria szkół podstawowych, klasy IV-VI:

1. miejsce – Aleksandra Dziedzic ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie;
2. miejsce – Ada Kłos ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie;
3. miejsce – Kinga Gębarska ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie;
Wyróżnienie – Chandi Singh ze Szkoły Podstawowej w Sławęcinie.

III. Kategoria gimnazjów:

1. miejsce – Zofia Kucharska z Publicznego Gimnazjum w Choszcznie;
2. miejsce – Justyna Gwoździk z Publicznego Gimnazjum w Choszcznie;
3. miejsce – Julia Budynek z z Publicznego Gimnazjum w Choszcznie;
Wyróżnienie – Konrad Miszkiewicz z Publicznego Gimnazjum w Choszcznie.

IV. Kategoria szkół ponadgimnazjalnych:

1. miejsce – Łukasz Baranowski z Zespołu Szkół Nr 2;
2. miejsce – Anna Rybka z Zespołu Szkół Nr 1;
3. miejsce – Natalia Apanasowicz z Zespołu Szkół Nr 2;
Wyróżnienie – Karolina Kamela z Zespołu Szkół Nr 2.

V. Nagroda Publiczności:

Karolina Kamela z Zespołu Szkół Nr 2, która recytowała wiersze swojego dziadka.

VI. Nagroda Akcji Katolickiej:

Antonina Resiak ze Szkoły Podstawowej w Zamęcinie.

VII. Nagroda specjalna księdza Sebastiana Kubińskiego:

Hanna Marciniak ze Szkoły Podstawowej w Lubianie.

Na koniec przytaczamy słowa przewodniczącego jury, księdza Marka Gajowieckiego:

Tradycja corocznego Konkursu Poezji Patriotyczno-Religijnej im. ks. prałata Jana Abramskiego w Zespole Szkół Nr 2 w Choszcznie jest doskonałą okazją, by promować wartości człowieka w czasach, kiedy prawda jest tak często relatywizowana. Podobnie jak statek tonie nie dlatego, że jest woda wokół niego, lecz ponieważ zalewa go od środka – tak konieczne jest, by dzisiaj uwrażliwiać młode pokolenie na piękno słowa. To właśnie w poezji ukryte są odwieczne dążenia człowieka, prawda o człowieczeństwie, która może chronić młodych ludzi przed przejawami hedonistycznego nihilizmu. Dlatego komisja cieszy się, że tak wielu młodych ludzi poszukuje w poezji ludzkich wartości, które skutecznie inspirują do pięknego życia.

Poziom deklamacji był bardzo wyrównany. Zwróciliśmy uwagę nie tylko na dykcję poszczególnych uczestników, ale nade wszystko poszukiwaliśmy prawdy w interpretacji tekstu. Docenialiśmy wkład i wielką rolę opiekunów w merytorycznym przygotowaniu uczniów. Zwróciliśmy uwagę na trafny, coraz lepszy dobór utworów poetyckich. Wszyscy byliśmy zgodni co do tego, że poziom konkursu z roku na rok jest coraz wyższy. Po burzliwych, długich naradach wyłoniliśmy laureatów. Jednak uważamy, że każdy uczestnik odniósł osobiste zwycięstwo, albowiem nic tak nie odkrywa prawdy o ludzkim życiu jak poezja.

ks. Marek Gajowiecki

Mamy nadzieję spotkać się w przyszłym roku.

Fotografie: Piotr Figas (ze względów organizacyjnych nie posiadamy zdjęć indywidualnych recytatorów, warto zajrzeć na stronę Starostwa Powiatowego w Choszcznie oraz Urzędu Miejskiego w Choszcznie)

Kategorie: Aktualności, Konkursy, Nasze kontakty

Z szacunku dla bohaterów

Karolina Kamela i Natalia Rosłon – uczennice klas II i I Technikum Handlowego, startują w rekrutacji do udziału w XXII. sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Tegorocznym tematem projektu będącego podstawowym kryterium rekrutacyjnym jest: „Miejsca pamięci — materialne świadectwo wydarzeń szczególnych dla lokalnej i narodowej tożsamości”.

Dziewczyny zainteresowały się miejscem o doniosłym znaczeniu – to Kwatera Żołnierzy Wojska Polskiego, Jeńców Oflagu IIB, Ofiar Wojny Obronnej z 1939, która znajduje się na Cmentarzu Komunalnym w Choszcznie. Z wywiadu przeprowadzonego ze Sławomirem Gizińskim, współautorem książki „Oflag II B Arnswalde. Jenieckie losy”, dowiedziały się o błędnych inskrypcjach znajdujących się na tabliczkach nagrobkowych. Postanowiły zweryfikować wszystkie błędy w danych osobowych i sprostować najbardziej oczywiste z nich. W tym celu w Zespole Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie umieściły gazetkę informacyjną.

Ze swoją inicjatywą wyszły również poza szkołę. Analizując wyniki przeprowadzonej akcji ankietowej wśród mieszkańców Choszczna i okolic, wyciągnęły wnioski, ze najmniej informacji o Kwaterze Wojennej posiadają młodzi ludzie. Aby temu zaradzić, przeprowadziły w szkole poświęcone tematowi lekcje, wspomagając się prezentacją na temat Cmentarza Jeńców Wojennych.

O dalszych krokach będziemy informowali. Dziękujmy mediom za zainteresowanie, ponieważ już ukazują się artykuły na temat inicjatywy dziewczyn. Warto zajrzeć na stronę Urzędu Miejskiego w Choszcznie, gdzie temat został obszernie omówiony.

Tomasz Płonka i Piotr Figas na podstawie informacji bohaterek wpisu

Kategorie: Aktualności, Aktywność społeczna, Konkursy Tagi:

Ważna lekcja historii Polski

W całej Polsce obchodzona jest 1050. rocznica chrztu Polski. To przełomowe dla naszego państwa i narodu wydarzenie miało miejsce za panowania Mieszka I. I choć legendarne początki państwa polskiego sięgają dalej w głąb historii, to ze względu na to, że Mieszko zdecydował się porzucić pogaństwo i przyjąć chrzest, jako pierwszy pojawił się w źródłach pisanych. Stąd właśnie przyznajemy mu rolę pierwszego władcy potwierdzonego w źródłach historycznych.

W Gnieźnie i Poznaniu w dniach od 14-16. kwietnia 2016 r. trwały uroczystości związane z tym niezwykłym wydarzeniem. My także postanowiliśmy skromnie o nim przypomnieć, zapraszając społeczność szkolną na otwartą lekcję historii poświęconą tej ważnej rocznicy. Lekcję przygotowali nauczyciele historii: pani Beata Zgorzelska i pani Adrianna Dokurno oraz nauczyciele religii: ks. Sebastian Kubiński i ks. Marek Gajowiecki. Scenografia autorstwa pani Lilli Rybki budowała świetną atmosferę. Spotkanie dowiodło, że można z powodzeniem wykorzystać cały potencjał  środków pozostających w dyspozycji szkoły, by w sposób atrakcyjny uczyć. Na co dzień wzbogacamy lekcje multimediami czy też materiałem źródłowym i dokumentalnym, tym razem jednak stanęliśmy przed zadaniem zaciekawienia licznie zgromadzonej w auli szkolnej młodzieży, która, jak wiadomo, chce wykorzystać dobrą okazję do zabawy. Było jednak inaczej – „reakcji pogańskiej” podobnej do tej wspomnianej w wykładzie, nie zanotowaliśmy. Dziękujemy Wam, Uczniowie, za postawę skupienia podczas prelekcji oraz gromkie brawa w części rozrywkowej.

Sami musicie przyznać, że lekcja była udana. Wykorzystano prezentację multimedialną i fragmenty kronik Galla Anonima oraz Jana Długosza. Następnie okazało się, że nasze dobro narodowe w postaci pięknych niewiast ma się znakomicie, ponieważ Żaneta Wzorek oraz Iza Zawadowska z ILOa cudownie się spierały, podając rzeczowe argumenty, czy warto było przyjąć chrześcijaństwo. Jednak najbardziej spodobała się scenka, w której  Mieszka I, borykającego się z porzuceniem dotychczasowego pogańskiego życia, wspaniale zagrał Łukasz Sieklucki z ITB, a mądrą, niezwykle pobożną i wymowną (mówiła à la po czesku!) Dobrawę zagrała Karolina Kamela z IITH. Zasłużony aplauz widowni zebrał na koniec ks. Marek, który rapująco podsumował panowanie naszego pierwszego chrześcijańskiego władcy. Mieszko I – nasz pierwszy ziom! Dla wytchnienia zaprezentowano fragmenty kroniki filmowej z 1966 roku poświęcone obchodom 1000 – lecia chrztu Polski. Można dyskutować, na ile PRL miał prawo obchodzić tę rocznicę, jednak materiał dokumentalny, wzbogacony stosownym komentarzem, był pouczający.

Lekcję sprawnie poprowadzili: Marlena Sadowska z ILOa i Marek Nowak z IITH. Słuchało się ich z przyjemnością.

Beata Zgorzelska

Fotografie: Piotr Figas

Kategorie: Aktualności, Uroczystości szkolne Tagi: , ,