„Odkryj swój talent”

EUROPEJSKI TYDZIEŃ UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH
„ODKRYJ SWÓJ TALENT”
w Zespole Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie


„DNI OTWARTYCH DRZWI”

21 – 22 listopada 2017 r., w godzinach od 11.00 do 14.00

 • Prezentacja multimedialna na temat:
  • przebiegu procesu kształcenia w Branżowej Szkole I Stopnia;
  • możliwości dalszej edukacji po ukończeniu Branżowej Szkoły I Stopnia;
  • oferty kształcenia w Branżowej Szkole I Stopnia.
 • Prezentacja zawodów (warsztaty, wystawa produktów rożnych zawodów, pokaz narzędzi, prezentacje multimedialne).
 • Wizyta w kancelarii szkolnej, spotkanie z doradcą zawodowym.

KONKURSY SZKOLNE

 1. KONKURS na prezentację multimedialną pod hasłem „Mój zawód nie zawodzi”.
 2. KONKURS PLASTYCZNY „Mój zawód – moja pasja”.
 • Uczestnikami konkursów są uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia Zespołu Szkół Nr 2
  w Choszcznie.
 • Cele konkursów:
  • Przedstawienie zawodów, w których kształcą się uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia.
  • Promowanie Branżowej Szkoły I Stopnia.
  • Inspirowanie uczniów do planowania własnej kariery zawodowej.
 • Konkursy przeprowadzane są w dwóch kategoriach:
  • Praca grupowa – kategoria przeznaczona dla klas.
  • Praca indywidualna – kategoria przeznaczona dla uczniów. Każdy uczeń może oddać jedną pracę.

WSPÓŁPRACA Z POWIATOWYM SEKTOREM GOSPODARCZYM

KONFERENCJA POD HASŁEM „Prezentacja możliwości włączenia rodzimej przedsiębiorczości w proces praktycznej nauki zawodu”

23 listopada 2017 r., w godzinach od 13.00 do 15.00

Program konferencji:

 • Omówienie dotychczasowej i aktualnej współpracy z rodzimym sektorem przedsiębiorców, biorących aktywny udział w procesie praktycznej nauki zawodu pracowników młodocianych.
 • Zasady zatrudniania pracowników młodocianych, ich funkcjonowanie w oparciu o prawo pracy.
 • Bariery utrudniające włączanie się pracodawców w proces praktycznej nauki zawodu.
 • Oczekiwania pracodawców wobec instytucji wspomagających proces praktycznej nauki zawodu.
 • Podsumowanie i wnioski.
Kategorie: Aktualności, Egzaminy zawodowe, Konkursy, Nasze kontakty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (pobierz)

 

Kategorie: Aktualności, Projekty, Wiedza kluczem do sukcesu

„Upoluj swoją książkę”

Biblioteka szkolna ZS Nr 2 podejmuje różnorodne działania promujące czytelnictwo. Przez cały rok szkolny, na zajęciach z wychowawcą, poszczególne klasy czytają fragmenty „Wesela” St.Wyspiańskiego. Ponadto 29 września 2017 r. promowaliśmy Ogólnopolski Dzień głośnego Czytania w Przedszkolu Nr 5, gdzie uczennice Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Handlowego czytały dzieciom „Lokomotywę” Juliana Tuwima.

W listopadzie natomiast reklamujemy zainicjowaną przez Instytut Książki kampanię czytania pod hasłem „Upoluj swoją książkę”. Aby czytać w ramach tego projektu, wystarczy pobrać aplikację Woblink.com zeskanować kod QR z plakatu reklamującego i czytać za darmo oraz polecać książki innym. Plakaty z tytułami książek do pobrania rozmieszczone są na korytarzach naszej szkoły. Miłego czytania.

Kategorie: Aktualności, Biblioteka Tagi: ,

99-ta rocznica odzyskania niepodległości

11-go listopada 2017 r. minęła 99-ta rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Obchodzone w tym dniu święto jest szczególnie drogie sercu każdego Polaka. Dzień ten upamiętnia dwa istotne wydarzenia: przekazanie Józefowi Piłsudskiemu przez Radę Regencyjną władzy nad polskim wojskiem oraz podpisanie przez Niemcy zawieszenia broni. Zakończyła się I wojna światowa. W nowym porządku powojennym powstały nowe państwa, w tym Polska. Tak ważne wydarzenie zostało uczczone przez społeczność Zespołu Szkół nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie uroczystym apelem, który odbył się 9-go listopada 2017 r. Mottem apelu były słowa Józefa Piłsudskiego:

„Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska”

Zgromadzonych w hali sportowej przywitali prowadzący: Kamil Kowalczyk z klasy IIILO i Magdalena Naskręt z klasy IIITH. Następnie przemówienie wygłosiła dyrektor szkoły pani Barbara Ciecierska, która przypomniała wszystkim, jaką wartością jest niepodległość, suwerenność kraju i wolność jego obywateli. Pani Dyrektor podkreśliła wagę codziennych postaw, bo to właśnie każdego dnia buduje się Ojczyznę. Swoje rozstrzygnięcie na apelu znalazły także konkursy szkolne.

W tym roku szkolnym realizujemy zadania w ramach ogólnopolskich konkursów: „Uczeń bezpieczny w sieci” i „Szkolny klub ekologów”. Jednym z zadań był konkurs „Ekologia na co dzień”. Po ocenie prac I miejsce wywalczyła klasa IIILOa, II miejsce ILOa, a III miejsce IITB. Znamy również zwycięzców Turnieju Piłki Nożnej. I miejsce zdobyła klasa IIa, II miejsce uczniowie z klasy IIITOŚ, a III miejsce klasa Ia. W dniach 21 – 24 listopada będziemy gospodarzem Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych. Już rozpoczęliśmy działania promujące Branżową Szkołę I Stopnia. Odbyły się dwa konkursy:

 • na prezentację multimedialną pod hasłem „Mój zawód nie zawodzi” – w kategorii praca indywidualna wygrał Kacper Stańczyk z IIa, a w kategorii praca grupowa klasa IIIb;
 • plastyczny „Mój zawód – moja pasja” – w kategorii praca indywidualna wygrała Kinga Wieczorek z Ib, a w kategorii praca grupowa klasa Ib.

Po wręczeniu nagród pani Dyrektor zaprosiła społeczność szkolną na lekcję historii, którą przygotowała razem z uczniami pani Beata Zgorzelska. W związku z tym, że bieżący rok szkolny Minister Edukacji Narodowej, pani Anna Zalewska, ogłosiła „Rokiem dla Niepodległej” w czasie prezentowanej na apelu lekcji historii postanowiono przypomnieć wysiłek zbrojny Polaków w ich walce o Niepodległą w XIX i XX wieku. Narratorzy lekcji, Kaja Ignatowicz i Ewelina Salamon z klasy ILO, zabrały słuchaczy w niezwykłą podróż, która zaczęła się wraz z utratą polskiej państwowości. Przypomniały o walce Legionów Polskich u boku Napoleona, o wysiłku powstańców walczących w powstaniach z 1830 r., 1846 r. i 1863 r. z wojskami zaborcy. Nadzieje Polaków o Niepodległej spełniły się wraz z zakończeniem I wojny światowej. Polakom nie dane jednak było cieszyć się nią długo, wkrótce znowu musieli udowodnić, że cenią niepodległość swojego kraju więcej niż własne życie. Narratorzy przypomnieli o udziale Polaków w bitwach czasie II wojny światowej oraz zawiedzionych nadziejach po wojnie, gdy się okazało, że Polska, o którą walczyli, nie jest taka, jaką sobie wyobrażali – Wolna, Niepodległa, Suwerenna.

Apel wzbogaciła prezentacja multimedialna z fragmentami filmów. Prezentację przygotowali uczniowie klasy IIILO Adam Senska i Kornel Fiłka. Tłem narracji były melodie: mazurki Chopina oraz pieśni Marka Grechuty. Podczas apelu wiersze recytowali: Karolina Kamela z klasy IVTH, Patrycja Kubicka z klasy ITH i Marek Nowak z klasy IIILO.

Apel uświetniły piosenki w wykonaniu wspaniałych szkolnych artystów: Jakuba Skorego z klasy III TB i Michaliny Simińskiej z klasy IIITH. Wykonania były niezwykle wzruszające i niewątpliwie przyczyniły się do powstania podniosłej atmosfery listopadowego apelu. Na długo zapadnie nam w pamięć apel o tych, którzy o Niepodległą walczyli i dzięki którym wolną Polską cieszymy się dzisiaj.

Beata Zgorzelska

Fotografie: Piotr Figas

Kategorie: Aktualności, Uroczystości szkolne

Zebrania z rodzicami

Wszystkich rodziców zapraszamy na zebrania, które odbędą się 30 listopada  o godz. 15.30.

Kategorie: Aktualności

Konkurs ,,Marcin Luter i reformacja”

31 października 1517r. uznawany jest za początek protestantyzmu na świecie. W tym roku minęło 500 lat od dnia, w którym – według tradycji – Marcin Luter przybił listę 95 tez do drzwi kościoła zamkowego w Wittenberdze.

Na tę rocznicę, Niemcy przygotowywali się już od dekady. Dwa miasta, które do swej nazwy przyjęły miano Lutherstadt – Miasto Lutra, to Eisleben i Wittenberga. Rok jubileuszu ogłoszono rokiem Marcina Lutra. W całych Niemczech są organizowane liczne imprezy i wystawy. 36  miast, w których  Luter zaznaczył swoją obecność, połączono na różne sposoby za pomocą ośmiu tras tematycznych.

Mając na uwadze okrągłą rocznicę wydarzenia, które miało miejsce u naszych sąsiadów i zainteresowanie młodzieży historią Europy, nauczyciele języka niemieckiego zapraszają uczniów do udziału w konkursie ,,Marcin Luter i reformacja”. W załączniku zainteresowane osoby znajdą quiz tematyczny w wersji niemieckiej. Odpowiedzi w formie elektronicznej należy przesłać na adres: tskmn.choszczno@o2.pl do 10 grudnia 2017r. Dla trzech laureatów konkursu zostały przygotowane nagrody rzeczowe, wszyscy uczestnicy otrzymają piątkę z języka niemieckiego. Zapraszamy.

Teresa Wiśniewska

Martin Luther und die Reformation (pobierz)

 

Kategorie: Aktualności, Konkursy

Święto Drzewa po raz 11-ty

Święto Drzewa jest programem edukacji ekologicznej Klubu Gaja realizowanym od 2002 roku. Coroczną inauguracją Święta jest ogólnopolska i międzynarodowa akcja sadzenia drzew w październiku. Od 2007 roku program bierze udział w Kampanii Miliard Drzew dla Planety zainicjowanej przez Program Narodów Zjednoczonych do spraw Ochrony Środowiska (UNEP). Celem programu jest edukacja dla zrównoważonego rozwoju  i podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu na Ziemi. Wspólne sadzenie drzew w ramach programu, przyczynia się do zwiększenia zalesienia i zadrzewienia oraz do zmniejszenia skutków globalnego ocieplenia. Święto Drzewa od 16 lat integruje społeczności wokół inicjatyw lokalnych jak sadzenie drzew, zakładanie ogrodów, otaczanie opieką starych drzew, organizowanie festynów, wycieczek, konkursów i zbiórek makulatury. Ochrona i sadzenie drzew jest uniwersalnym przesłaniem dla każdego człowieka. Od początku partnerem strategicznym programu Święto Drzewa są Lasy Państwowe.

W naszej szkole po raz pierwszy akcja „Święto Drzewa” zaistniała w 2007 roku. Jej inicjatorką była Kinga Recka-Matyjasik, która wraz z Dagmarą Haręźlak z Nadleśnictwa Choszczno i Januszem Matyjasikiem z Nadleśnictwa Bierzwnik wdrożyła działania wspólnego sadzenia drzew. I tak przez 11 lat co roku o tej samej porze uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 w Choszcznie wraz z pracownikami Nadleśnictwa Choszczno i Nadleśnictwa Bierzwnik uczestniczą w akcji. Wielokrotnie towarzyszyły nam władze lokalne jak przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Choszcznie. Do akcji w ciągu tego całego czasu udało nam się zaangażować Spółdzielnię Mieszkaniową w Choszcznie, Przedszkole Publiczne nr 4 oraz lokalną społeczność. Braliśmy udział w sadzeniu drzew na terenie szkoły, warsztatów szkolnych, osiedla mieszkaniowego przy ul. Polnej a także sadziliśmy drzewa w lesie. Naszym spotkaniom towarzyszył dobry humor i bez względu na pogodę wspaniała zabawa.

Mamy tylko nadzieję, że choć działania te mają już 11 lat, to będą nadal przyświecać naszej szkole i dopóki będzie z nami tak wspaniała młodzież klas Technikum Ochrony Środowiska propagująca ideę ekologiczną, będą one kontynuowane przez nią i przyszłe pokolenia.

Kinga Recka-Matyjasik

Kategorie: Aktualności, Aktywność społeczna, Nasze kontakty

Otwarcie Pracowni Spawania


W piątek 3 listopada 2017r odbyło się uroczyste otwarcie Pracowni Spawania na Warsztatach Szkolnych Zespołu Szkół Nr 2 w Choszcznie. Pracownia została doposażona w sprzęt i akcesoria spawalnicze w ramach projektu „Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy”. Projekt realizuje Powiat Choszczeński. Projekt współfinansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, Działanie 8.6. Wartość całkowita projektu to 865.978,75 zł, w tym wartość dofinansowania ze środków unijnych wynosi 736.081,94 zł. Dzięki dofinansowaniu do pracowni zakupiono:

 • 2 spawarki inwerterowe, półautomat spawalniczy, giętarkę do blachy, zgrzewarkę punktową do blachy
 • materiały szkoleniowe (gazy techniczne, reduktory, druty spawalnicze, końcówki prądowe, przyłbice spawalnicze, itp.)

W ramach Projektu 18 uczniów naszej szkoły weźmie udział w Kursie Spawacza. 6 pierwszych uczestników projektu rozpoczęło udział w Kursie Spawacza 29 września 2017 r. Podczas uroczystości otwarcia Pracowni zaprezentowali oni zaproszonym gościom umiejętności, jakie nabyli podczas pierwszego miesiąca trwania kursu. Każdy uczestnik kursu otrzymał odzież ochronną i podręczniki. Już trzymamy kciuki za chłopaków, którzy 21 grudnia przystąpią do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego nabycie uprawnień spawacza. Koszt egzaminu uczniowie będą mieli sfinansowany także z Funduszy Europejskich. Uczestnicy Kursu nie muszą martwić się o to, jak dostaną się do domu po skończonych zajęciach, bo projektodawca zapewnia im odwóz po piątkowych zajęciach oraz przywóz/odwóz, gdy zajęcia odbywają się w sobotę.

Po feriach zimowych planowane jest rozpoczęcie zajęć na Kursie Spawacza dla kolejnej 6-cio osobowej grupy uczestników projektu.

Wiesława Gruszka

Kategorie: Aktualności, Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy, Projekty

Mickiewicz zwycięża

„Tyżeś to w nocy? To ty, Jasieńku!” – te słowa idealnie wprowadzają nas w październikowy klimat poezji. XI konkurs recytatorski „Jesienne spotkanie z poezją” już za nami. Emocji był ogrom, rywalizacja zacięta, a recytowane wiersze chwytały za serce.

Jak co roku, tak i teraz nie mogło zabraknąć u nas kontynuacji tradycji organizacji tak pięknego wydarzenia, za które możemy podziękować pani Lilli Rybce. Mieliśmy okazję ugościć dziewięciu uzdolnionych miłośników poezji, którzy z ogromnym zaangażowaniem recytowali piękną poezję oraz przekazywali widzom emocje.

W naszych skromnych progach tego wyjątkowego dnia gościliśmy uczestników, którzy swój talent rozwijali od kilku lat, ale także i tych, dla których ten dzień był przełomowy, i którzy zadebiutowali na scenie. Z tego też względu konkurs został podzielony na dwie części, tak, aby debiutanci mogli mierzyć się ze sobą, a gra była fair play. Podczas konkursu debiutowała również nasza nowa prowadząca, Klaudia Pyzik, która poradziła sobie bardzo dobrze w nowej roli.

W tym roku grono jury zasiliły trzy panie, które swoim krytycznym okiem oceniły uczestników. Pani Edyta Tyburczy – Kujawa, pani Dorota Majchrzak oraz dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Choszcznie,pani Anna Lewicka miały nie lada zadanie, jednak po wielu żarliwych dyskusjach jednoznacznie stwierdziły, iż wśród osób, które swój talent rozwijają od kilku lat, miejsce I zajęła Sandra Stolarzz IIITOŚ, tuż za nią była Natalia Rosłon z IIITH, której przypadł zaszczyt zajęci II miejsca oraz Nikolina Mizielińska z IIITOŚ, która dumnie zajęła III miejsce. Wśród debiutantów najlepiej zaprezentowała się Ewelina Hołubowska z ITH, która zajęła miejsce I, a II miejsce przypadło Patrycji Kubickiej z ITH. Wyróżnienie natomiast otrzymali: Patrycja Piwowar z IB, Karolina Szpakowska z IB, Nikola Maldzis z ITH, Mateusz Skory z IB.

Niepodważalnie serca jury podbiła twórczość Adama Mickiewicza. „Niepewność” i „Romantyczność” na długo zapadną nam w pamięć, bowiem to dzięki tym wierszom Sandra i Ewelina zdobyły pierwsze miejsca.

Serdecznie dziękujemy gościom, którzy wspierali uczestników i z zachwytem słuchali pięknej poezji, a Michalinie Simińskiej z IIITH oraz Patrycji Wróbel z IB za wyśpiewanie pięknych piosenek, którymi umiliły nam czas. Recytatorów natomiast zapraszamy do nas za rok i mamy ogromną nadzieję, że będziecie bawić się równie dobrze, jak w tym roku.

Natalia Zaczkiewicz IIITOŚ

Fotografie: Piotr Figas

Kategorie: Aktualności, Biblioteka, Konkursy, Nasze kontakty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (pobierz)

 

Kategorie: Aktualności, Projekty, Wiedza kluczem do sukcesu