Obchody 3-go Maja

OJCZYZNA. NAUKA. PRACA – te trzy hasła widnieją na sztandarze szkoły. Zespół Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie kieruje się nimi na co dzień, a w dni podniosłe, takie jak rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja, sztandar przemawia z całą mocą. Rodacy obchodzą święto narodowe uroczyście, ponieważ przypomina ono te tradycje, które trwają pomimo złożonych doświadczeń historycznych. Relacjonując obchody tej ważnej dla naszego narodu rocznicy, ograniczymy się jedynie do opisu wydarzeń z nią związanych, jako że nauczyciele kształtują postawy patriotyczne w swojej zwykłej działalności. Niech i oni w tych dniach chwilę cieszą się radosnym świętem.

Jak co roku, w Zespole Szkół Nr 2 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja poświęcony jest apel, podczas którego przypomina się drogę do uchwalenia naszej pierwszej ustawy zasadniczej oraz jej znaczenie. A ponieważ szkoła kultywuje wartości widniejące na sztandarze, to nie może zabraknąć również bieżących podsumowań kolejnych miesięcy nauki i pracy. Dlatego też podczas apelu wręczane są nagrody wyróżniającym się w nauce i działalności społecznej uczniom.

Apel przygotowała pani Adrianna Dokurno, nauczycielka historii, która skromną scenerię hali gimnastycznej zaplanowała tak, by wykonawcy wierszy i pieśni patriotycznych byli widoczni i wybrzmieli należycie. Tak też się stało. Martyna Żyta z IILOa kolejny raz dowiodła, że gama jej możliwości jest szeroka, ponieważ pieśni patriotyczne z epoki wykonała w sposób, który doprawdy przeniósł nas w ten czas, gdy Polacy cieszyli się, że obóz reformatorów odniósł zwycięstwo, a konstytucja została uchwalona. Z kolei Karolina Kamela z ITH i Weronika Nahorska z ILOa – młode, ale już zdobywające laury recytatorki – zaprezentowały wachlarz tekstów okolicznościowych nostalgicznie i przekonująco.

Po części historycznej wzbogaconej artystycznymi prezentacjami przyszedł czas na przemówienie dyrektor szkoły, pani Barbary Ciecierskiej. Można było odnieść wrażenie, że wzruszenie podczas odczytywania fragmentu wiersza Czesława Miłosza, który wykuto na kamieniu pamiątkowym przed budynkiem szkoły, nie pozwoli pani dyrektor mówić. Przemówienie przywołało doniosłość święta, a słowa do młodego adresata, o którym często się mówi, że żyje on w świecie zniekształconym przez niedobre wzorce, z pewnością zakiełkują. Być może nie od razu, ale przecież praca nauczycieli obliczona jest nie na efekt natychmiastowy, a na oddaloną nieco przyszłość.

W edukacji młodzieży trzeba jednak oznaczać kolejne etapy, stawiać cezury, dokonywać podsumowań. Jednym z rodzajów tego procesu jest promowanie postaw, które w przyszłości zapewnią pożytek zarówno samemu zainteresowanemu, jak i społeczeństwu. Dlatego też podczas apelu wyróżniono sporą grupę uczniów, dzięki którym można sięgnąć po stosowny argument w hipotetycznym sporze o wartość młodego pokolenia.

 • Daria Domagalska z IILOa i Marek Nowak z ITH zostali laureatami konkursu na młodego Parlamentarzystę w 2015 r. Będą reprezentować województwo zachodniopomorskie podczas obrad XXI Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, która odbędzie się 1 czerwca 2015 r. w Warszawie. 18 maja 2015 r. w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie odbędzie się uroczyste wręczenie aktów nominacji;
 • Natalia Jastrząbek z IITOŚ i Kamil Kłosak IA  w etapie wojewódzkim ogłoszonego przez MEN w ramach zadań związanych z Rokiem Szkoły Zawodowców konkursu „Szkoła zawodowa – mój wybór” otrzymali wyróżnienie za prace plastyczne;
 • Liczna grupa uczniów Technikum Budowlanego otrzymała zaświadczenia udziału w zajęciach „Odnawialne Źródła Energii” i „Termowizja”, prowadzonych w ramach projektu unijnego „PWP Zielona Energia w Szkołach”;
 • Patryk Kwieciarz z IIIA otrzymał list pochwalny od Zarządu „ALUTEC Sp. z o.o.”, za udział w zajęciach realizujących podstawę programową w zawodzie ślusarz w ramach współpracy szkoły z zakładem;
 • Julita Michałowska  z IIITOŚ zajęła I miejsce w szkolnej Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej;
 • Julita Michałowska z IIITOŚ – I miejsce, Sandra Eljasz  z IIITOŚ – II miejsce, otrzymały dyplom za udział w konkursie „Alternatywne źródła energii”, zorganizowanego w szkole w ramach obchodów Dnia Ziemi;
 • Weronika Nahorska z ILOa – I miejsce, Natalia Apanasowicz  z ILOa – II miejsce, otrzymały upominki za udział w XII Konkursie Religijno – Patriotycznym;
 • Weronika Kośmider z ILOa, Anna Sowińska z ILOa, Łukasz Sędak z IA, Paulina Goliszek z IITH), Marcin Stolarek z IIITB to wolontariusze, którzy otrzymali dyplomy z podziękowaniami za udział w XXIII finale WOŚP;
 • Weronika Kośmider z ILOA, Karolina Kamela  z ITH, Krystian Gralla z IB, Szymon Kamiński z IITB, Łukasz Baranowski z IITH, Paweł Szymanek z IIB, Klaudia Czerechowicz z IIITH, Sara Surowa IIITH, otrzymali pochwały Samorządu Uczniowskiego za aktywność, rzetelne wywiązywanie się z podejmowanych zadań i niezawodność.

I tak zakończyły się obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja w szkole. Jednak delegacja Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie wraz ze sztandarem została zaproszona przez proboszcza parafii pw. św. Jadwigi Królowej w Choszcznie, księdza Andrzeja Lemieszkę. Zaproszenie traktujemy jako wyróżnienie i bardzo za nie dziękujemy. Msza poświęcona świętu Konstytucji 3-go Maja miała charakter niezwykle podniosły i mamy nadzieję, że nasz sztandar zaprezentował się godnie.

Kategorie: Aktualności, Aktywność społeczna, Samorząd Uczniowski, Uroczystości szkolne, Zielona Energia

W ojczystym narzeczu

Organizowany przez Akcję Katolicką Diecezjalny Konkurs Recytatorski Poezji Religijno-Patriotycznej poświęcony pamięci księdza prałata Jana Abramskiego to impreza kulturalna, której przesłanie jest czytelne – pokazywać piękno dziedzictwa naszego narodu. Nie jest łatwo z przebogatej skarbnicy historii i literatury wybrać te wątki, które mogą natchnąć, oczarować, nadać nowy sens polskiej tożsamości. Przewodnicząca jury tegorocznego konkursu, który odbył się 25.04.2015 r. w auli Zespołu Szkól Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie, pani Katarzyna Subocz, po burzliwych obradach, podczas których żaden z członków jury nie siedział, ponieważ wszyscy rozemocjonowani stali, w swoim starannie wycyzelowanym słowie końcowym zwróciła uwagę, że trudne dzieje niejako podpowiadają treści w nastroju smutne, a przecież patriotyzm niekoniecznie musi być naznaczony smutkiem. Warto szukać takich utworów, które wniosą lekkość w nasze przeżywanie polskości. To zadanie czeka oczywiście znakomitych instruktorów, którym wypada podziękować za bardzo dobre przygotowanie swoich podopiecznych.

W konkursie wzięło udział 25 młodych recytatorów, którzy zmagali się w czterech kategoriach wiekowych: klas I-III szkół podstawowych, klas IV-VI szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych. Nas najbardziej interesuje ostatnia kategoria, czyli szkoły ponadgimnazjalne.

Do rywalizacji stanęło 5 recytatorów. Zespół Szkół Nr 1 im. Bolesława Krzywoustego reprezentowały: Wiktoria Krzyżaniak z wierszem Wandy Chotomskiej „Preludium deszczowe” oraz Anna Rybka z wierszem Anny Kamieńskiej „Pieta polska””; Zespół Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie reprezentowały: Sandra Eljasz z IIITOŚ z wierszem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego „Kolęda”, Natalia Apanasowicz z ILOa z własnym wierszem zatytułowanym „Modlitwa w okopach” i Weronika Nahorska z ILOa z wierszem Antoniego Paprockiego „Chleb”. O repertuarze warto napisać kilka słów.

W kategorii szkół podstawowych można było usłyszeć recytacje wybitne, które swą sceniczną moc czerpały z bardzo ciekawych utworów. W kategorii gimnazjów nie było inaczej, a w kategorii najbardziej nas interesującej repertuar wykonawców odegrał rolę w pewnej mierze decydującą. Oto Natalia Apanasowicz prezentuje swój własny wiersz i zyskuje wyjątkowy aplauz publiczności, oto Weronika Nahorska w przepiękny sposób recytuje prosty, ale wzruszający wiersz jeńca Oflagu IIC Woldenberg (Dobiegniew), oto Ania Rybka, mówiąc o stanie wojennym, wciela się w matkę ofiary i dociera do serc słuchaczy. Te trzy recytacje miały szczególne walory, ale trzeba podkreślić, że wykonania zarówno Wiktorii Krzyżaniak, jak i Sandry Eljasz były bardzo, bardzo dobre. Tym niemniej jury wybrało swoich faworytów, kierując się wieloma względami natury technicznej i artystycznej.

I pierwsze miejsce przyznano Weronice Nahorskiej z ZS Nr 2, II miejsce zdobyła Natalia Apanasowicz, III miejsce wywalczyła Ania Rybka. Nagrodzonym gratulujemy! Nagrodzonych ściskamy i całujemy!

Podczas konkursu publiczność mogła głosować. Najbardziej podobała się Ania Rybka z ZS Nr 1. Gratulujemy serdecznie!

Diecezjalny Konkurs Recytatorski Poezji Religijno-Patriotycznej poświęcony pamięci księdza prałata Jana Abramskiego odbywa się w naszej szkole od wielu lat. Dziękujemy Akcji Katolickiej za zaufanie, a podziękowania dla naszych nauczycieli, którzy pomogli w organizacji: pani Agnieszce Stankowskiej, pani Wiesławie Gruszce i pani Lilli Rybce, przekażemy.

Fotografie:

 • recytacje i portrety zbiorowe recytatorów szkół pnadgimnazjalnych: pani Anna Domańska z Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Choszcznie – dziękujmy serdecznie;
 • inne fotografie: Piotr Figas
Kategorie: Aktualności, Konkursy, Nasze kontakty

Zakończenie klas maturalnych 2015

Podsumowanie to najtrudniejsza procedura intelektu. Po tym pierwszym zdaniu, w którym wystąpiło ni przypiął, ni przyłatał nadużywane słowo „procedura”, wszyscy już się domyślą, że kronikarz strony internetowej może być momentami nieco zgryźliwy. To właśnie jemu jednak przypadło w udziale relacjonowanie zakończenia nauki klas maturalnych. Nieznajomy czytelnik mógłby ulec złudzeniu, że dysonans treści i narracji jest obciążający, ale Wy, Drodzy Maturzyści, znający swojego kronikarza od podszewki, zapewne wybaczycie mu ton, jak zresztą wybaczaliście mu przez cały czas swojego pobytu w szkole. Dlaczego pozwalam sobie na ten ton? Z prostego powodu – mam przesłanie.

Współczesna szkoła, a Wy innej nie znacie w odróżnieniu od Waszych nauczycieli, nacechowana jest anonimowością. Ustawy o ochronie danych osobowych oraz innych wrażliwych sprawach nakazują posługiwanie się wieloma dziwacznymi sposobami opisu rzeczywistości. To nie jest złe – jesteście chronieni, macie poczucie bezpieczeństwa, nikt nie może Was skrzywdzić, kierując się względami pozamerytorycznymi. Anonimowość nakłada jednak ciężary. Weźmy dla przykładu choćby maturę. Wchodzisz na salę i z miejsca stajesz się PESELEM, PESEL jest tym, co widzą opatrzeni swoim własnym numerem egzaminatorzy. Czy myślisz, że ktoś, czytając Twój PESEL, zastanawia się, kim jesteś, jakie masz ambicje czy marzenia? Nie, w żadnym wypadku. Głośna stała się sprawa, gdy ambitna maturzystka zgłosiła protest w sprawie oceny swojej pracy maturalnej. Mógłbym powiedzieć, oczywiście zgryźliwie – niezły numer. Ciekawe, czy oba numery: maturzystka i egzaminator, spotkały się w sądzie i czy gdyby się spotkały, co mówiłby ich wzrok. Ale tak właśnie będzie, opuściliście mury szkoły i od tej chwili przed Wami tylko numery popisowe, z których być może najważniejsza jest matura. Podczas egzaminów czekają Was czasem dwie, czasem trzy godziny stresu – przynajmniej tak się maturę postrzega. Moje przesłanie jest jednak inne – te dwie lub trzy godziny niech staną się rzeczywistym hołdem złożonym kilku latom Waszej – i naszej – wytężonej pracy. Szanujcie czas egzaminu, w głębokim skupieniu zróbcie, co do Was należy, i pokażcie, na co Was stać, bo w ten sposób uszanujecie samych siebie, a przy okazji – niech i oni mają – okażecie szacunek swoim nauczycielom, bo nikt w naszej szkole nie był anonimowy. I by nigdy nie był.

Długo myślałem, długo pisałem, ale teraz już przejdźmy do sedna. Sedno jest proste. Klasy maturalne 24.04.2015 r. pożegnały się ze szkołą. Uroczyste zakończenie jest zawsze ważnym świętem szkoły, a w tym roku, za sprawą dostojnych gości oraz obecności mediów, zyskało splendor należny przyszłości, a przecież młode pokolenie jest jej znakiem.

Uroczystość swoją obecnością uświetnili przedstawiciele władz samorządowych, instytucji, pracodawcy naszych uczniów oraz Przyjaciele Szkoły. Dziękujemy im bardzo serdecznie. Sama obecność to nie wszystko. Samorządowcy, jak co roku, uhonorowali najlepszych uczniów nagrodami.

Nagrodę Starosty Choszczeńskiego, pana Adama Andriaszkiewicza, otrzymali:

 • Patrycja Kmetyk z klasy III Liceum Ogólnokształcącego;
 • Vita Kozhempa z klasy IV Technikum Ochrony Środowiska;
 • Dariusz Talaga z klasy IV Technikum Geodezyjnego.

Nagrodę Przewodniczącego Rady Powiatu, pana Stanisława Dychy, otrzymali:

 • Agata Bednarczyk z klasy IV Technikum Handlowego;
 • Kinga Paprota z klasy IV Technikum Ochrony Środowiska.

Nagrodę Burmistrza Choszczna, pana Roberta Adamczyka, otrzymali:

 • Julita Nitecka z klasy III Liceum Ogólnokształcącego;
 • Sara Sitek z klasy III Liceum Ogólnokształcącego;
 • Jędrzej Skrzypek z klasy IV Technikum Geodezyjnego;
 • Patryk Stolarz z klasy IV Technikum Ochrony Środowiska.

Nagrodę Burmistrza Drawna, pana Andrzeja Chmielewskiego, otrzymali:

 • Hanna Stanik z klasy IV Technikum Geodezyjnego;
 • Marek Brycki z klasy IV Technikum Geodezyjnego.

Nagrodę Burmistrza Recza, pana Wiesława Łońskiego, otrzymali:

 • Karolina Wolniak z klasy III Liceum Ogólnokształcącego;
 • Kamila Ćwiek z klasy IV Technikum Handlowego;
 • Mateusz Nowogrodzki z klasy IV Technikum Budowlanego;

Nagrodę Burmistrza Pełczyc, pana Mirosława Kluka, otrzymała:

 • Joanna Słowik z klasy III Liceum Ogólnokształcącego.

Nagrodę Burmistrza Dobiegniewa, pana Leszka Stefana Walocha, otrzymała:

 • Sara Lamkanni z klasy IV Technikum Ochrony Środowiska.

Nagrodę Wójta Bierzwnika, pana Adama Błaszczyka, otrzymali:

 • Ewelina Dynkwald z klasy III Liceum Ogólnokształcącego;
 • Paulina Pietrzak z klasy IV Technikum Handlowego;
 • Marcin Jagiełło z klasy IV Technikum Geodezyjnego.

Nagrodę Wójta Krzęcina, pana Bogdana Wojciecha Brzustowicza, otrzymała:

 • Magda Kowalska z klasy IV Technikum Ochrony Środowiska.

Osobną nagrodę przyznał prezes Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej z Rzecka, pan Kazimierz Czapiewski. Otrzymały ją:

 • Klaudia Polenc z klasy III Liceum Ogólnokształcącego;
 • Ewa Salamon z klasy IV Technikum Geodezyjnego.

Wszyscy nagrodzeni zostali uhonorowani przez fundatorów w obecności swoich rodziców, którym dyrektor szkoły, pani Barbara Ciecierska, wręczyła list gratulacyjny odczytany uroczyście przez wicedyrektor szkoły, panią Jolantę Plutę. Szczególnym momentem było przemówienie reprezentanta rodziców, mamy Patrycji Kmetyk. Patrycja z klasy III Liceum uzyskała w klasie III średnią ocen 5,0, a w całym cyklu kształcenia – 4,88.

Poza nagrodami samorządowymi Zespół Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie przyznaje nagrody tym uczniom, których imię zapisało się w kronikach szkolnych.

Opiekun pocztu sztandarowego, pan Tomasz Jabłoński, nagrodził kończącego służbę chorążego, Marcina Jagiełłę z klasy IV Technikum Geodezyjnego. Opiekunki Samorządu Uczniowskiego, panie Edyta Tyburczy-Kujawa i Agnieszka Kurpiewska nagrodziły Hannę Stanik z klasy IV Technikum Geodezyjengo, Kamilę Ćwiek z klasy IV Technikum Handlowego i Jędrzeja Skrzypka z klasy IV Technikum Gedodezyjnego. Nauczyciele wuefiści, reprezentowani przez panią Anetę Tuszyńską-Parol, nagrodzili sportowców: Kacpra Kowalskiego z klasy III Liceum Ogólnokształcącego, Hannę Stanik z klasy IV Technikum Geodezyjnego i Marka Bryckiego z klasy IV Technikum Geodezyjnego.

W czasie uroczystości nie zabrakło przemówień. Dziękujemy panu Staroście za życzliwe słowa, dziękujemy pani Dyrektor, że maturzystom dała do zrozumienia, jak trudno rozstać się z nimi, dziękujemy przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego, Sandrze Eljasz, za pożegnanie rocznika 2015. Joasi Słowik, która wygłosiła kilka słów w imieniu absolwentów życzymy, by droga, o której mówiła, wiodła prosto do celu.

Do celu zbliżamy się również i my, którzy relację sporządzamy. Podziękujmy pani Lilli Rybce za przygotowanie uroczystości, Martynie Życie z IILOa za pieśni, Łukaszowi Baranowskiemu z IITH, Pawłowi Szymankowi z IIB i Krystianowi Gralli z IB za muzyczne tło. Na koniec wypada powiedzieć Absolwentom 2015, że innego pożegnania nie będzie. To, co przeżyliście, pozostanie na zawsze. I chociaż te klika łez szybko wyschło, nikt nie da Wam gwarancji, że ludzie, których pożegnaliście, ich nie widzieli. Wręcz odwrotnie – widzieli, widzieli. I będą pamiętać. Właśnie te niemerytoryczne łzy, co do których jednak nikt nie może mieć wątpliwości.

PS Tym razem zdjęć niewiele, za to już niedługo relacje filmowe.

Fotografie: Piotr Figas

Kategorie: Aktualności, Uroczystości szkolne

Dzień Ziemi 2015

W dniu 20.04.2015 r. Zespół Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie włączył się w obchody „Światowego Dnia Ziemi” pod hasłem „Z energią zmieńmy źródła”. Współorganizatorami akcji na terenie szkoły był Zespół Przedmiotowy Przyrodniczy i Przedmiotów Zawodowych Ochrony Środowiska razem z uczniami technikum ochrony środowiska.

W czasie imprezy został rozstrzygnięty konkurs na plakat lub makietę pod hasłem „Alternatywne źródła energii”. Na konkurs wpłynęło 10 plakatów i jedna makieta. Wszystkie prace wymagały dużego zaangażowania i pracy uczniów. Podane zagadnienia przedstawione zostały w różnorodny sposób. Jury miało naprawdę trudny wybór. Uczniowie, którzy zwyciężyli w konkursie to:

 • I miejsce Julita Michałowska III TOŚ;
 • II miejsce Sandra Eljasz III TOŚ;
 • III miejsce Michał Maślak IV TOŚ.

Laureatom konkursu i wszystkim uczestnikom gratulujemy!

Oprócz wystawy prac, które wpłynęły na konkurs, prezentowano plakaty pod hasłem „Formy ochrony przyrody”. Plakaty przedstawiały m.in. Parki Narodowe w Polsce, a także objęte ochroną różne gatunki roślin i zwierząt. Uczniowie technikum ochrony środowiska dla wszystkich odwiedzających przygotowywali zdrowe wiosenne kanapki. Pieniądze uzyskane z ich sprzedaży zostaną przeznaczone na zakup odczynników chemicznych używanych na zajęciach w pracowni ochrony środowiska.

Jednocześnie na terenie Choszczna odbyła się akcja „Sprzątanie Świata”. Uczniowie naszej szkoły zbierali śmieci na terenach przylegających do szkoły. Chcieli w ten sposób zwrócić uwagę na bezmyślne zanieczyszczanie środowiska naturalnego. W ramach akcji obchody „Światowego Dnia Ziemi” w maju bieżącego roku przeprowadzone będzie również badanie cieku wodnego, a także konkurs geograficzny dla klas pierwszych.

Akcja ta wpisana jest już na stałe w wydarzenia naszej szkoły. Jest to dzień, w którym uczniowie zwracają uwagę na problemy ekologii i ochrony środowiska.

Dziękujemy wszystkim uczniom i nauczycielom, którzy włączyli się w naszą akcję.

Zespół Przedmiotowy Przyrodniczy
i Przedmiotów Zawodowych
Ochrony Środowiska

Fotografie: Dorota Majchrzak

Kategorie: Aktualności, Konkursy, Uroczystości szkolne Tagi:

Niedługo Drzwi Otwarte 2015

Serdecznie zapraszamy na kolejne Drzwi Otwarte Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie, które odbędą się już w przyszły poniedziałek tj. 27.04.2015 r.

Witamy Was w godzinach 8.00-14.00

Drzwi Otwarte 2015

Prezentujemy oficjalną ulotkę o szkole, którą będzie można otrzymać podczas Drzwi Otwartych, a także podczas odwiedzin gimnazjów przez naszych nauczycieli.

Ulotka 2015-1

Ulotka 2015-2

Kategorie: Aktualności, Rekrutacja

Dokumenty rekrutacyjne 2015/2016

W zakładce u góry zatytułowanej „Rekrutacja” można pobrać aktualne dokumenty potrzebne przy rekrutacji: zasady rekrutacji, podanie o przyjęcie do szkoły oraz dla kandydatów do klasy zasadniczej wielozawodowej – umowę wstępną z pracodawcą. Dokumenty te można też pobrać, klikając w linki poniżej:

Zasady rekrutacji 2015-2016

Podanie o przyjęcie do szkoły 2015-2016

Umowa wstępna 2015-2016

Kategorie: Aktualności, Rekrutacja

Zakończenie nauki w klasach maturalnych

Uroczystość zakończenia nauki w klasach maturalnych odbędzie się 24 kwietnia o godz. 10.00 w hali sportowej szkoły.

Zapraszamy

Kategorie: Aktualności

KONKURS „AKTYWNA SZKOŁA – AKTYWNY UCZEŃ”

Informujemy, że nasza szkoła w okresie od 8 września 2014 do 31 stycznia 2015 roku wykonywała zadania przewidziane regulaminem konkursu Aktywna Szkoła – Aktywny Uczeń. W realizację konkursu włączyli się wszyscy członkowie społeczności szkolnej. Dzięki współpracy z nauczycielami i uczniami zrealizowano zamierzone cele. Zróżnicowany program konkursu wymagał wykonywania zadań, do których konieczne było należyte przygotowanie merytoryczne uczniów. Podczas organizowanych debat, przeprowadzanych dyskusji i spotkań uczniowie, do których skierowany jest konkurs, nie byli biernymi odbiorcami, ale aktywnymi współorganizatorami i uczestnikami przedsięwzięć. Wspólne planowanie i wykonywanie zadań konkursowych nauczyło odpowiedzialności za realizację tych zadań i dało satysfakcję z osiągniętych efektów między innymi w postaci otrzymanego przez szkołę certyfikatu.

Kategorie: Aktualności, Konkursy

Wspólnie dla Recza

Dnia 10 kwietnia 2015 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Recz odbyło się spotkanie z Posłem na Sejm RP Stanisławem Wziątkiem. Udział w rozmowach wziął również Burmistrz Recza Wiesław Łoński, Przewodniczący Rady Miasta Piotr Pawłowski, Prezes Zarządu Związków Ochotniczych Straży Pożarnych RP Zarządu Oddziału Powiatowego w Choszcznie oraz prezes zarządu OSP w Reczu Eugenisz Nykiel oraz pochodzący z Recza uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich: Karolina Wolniak i Patrycja Kmetyk z IIILOa oraz Marek Nowak z ITH.

Rozmowy dotyczyły projektu, który jest realizowany w naszej szkole. Nosi on tytuł: „Recz oczami lokalnej wspólnoty”. Podczas spotkania omawiano sposoby rozwoju gminy, młodzież mogła przedstawić swoje pomysły oraz plany działania. Wspólnie rozważano, jakie inwestycje należy zrealizować, aby mieszkańcy mogli aktywnie spędzać czas na terenie miasteczka. Przedstawione zostały również miejsca, które już obecnie cieszą się dużym zainteresowaniem nie tylko młodzieży, ale również osób starszych. W Reczu wiele osób wybiera aktywny sposób spędzania wolnego czasu, dlatego boisko Orlik, hala widowiskowo-sportowa, siłownia oraz sala fitness to miejsca zrzeszające społeczność.

W trakcie spotkania ustalono, jakie działania zostaną podjęte, by pomysły młodzieży mogły zostać zrealizowane. Wspólnie z panem Burmistrzem Wiesławem Łońskim uczniowie zdecydowali o podjęciu współpracy. Na terenie gminy Recz w najbliższym czasie ma powstać Młodzieżowa Rada Miasta, która będzie reprezentowała młode pokolenie i jego bieżące potrzeby we władzach lokalnych.

Inicjatywą, z jaką wyszedł Poseł na Sejm RP Stanisław Wziątek, jest kolejne spotkanie, które może się odbyć w naszej szkole. Uczniowie będą mogli poruszyć ciekawe tematy dotyczące polityki bezpieczeństwa narodowego RP.

Marek Nowak ITH

Kategorie: Aktualności, Aktywność społeczna, Nasze kontakty Tagi: ,

Życzenia Wielkanocne 2015

Czym mogą być te nasze krótkie życzenia świąteczne, kiedy pomyśli się, że wszyscy chrześcijanie przeżywają mękę Chrystusa? Lecz Chrystus zmartwychwstał. Łączymy się w tych dniach ze wszystkimi ludźmi, obecnymi i minionymi, ponieważ każdy pragnie posiadać moc odrzucenia kamienia tarasującego powrót do życia. Kamień zawsze jest na swoim miejscu, chcemy go odrzucić, a jeżeli nie można – chcemy go oswoić. Za to odrzucić nie wolno nadziei. Czytamy naszą patronkę, Wisławę Szymborską, czytamy ją na nowo i wciąż na nowo.

Wisława Szymborska

Rozmowa z kamieniem (fragment)

Pukam do drzwi kamienia.
– To ja, wpuść mnie.
Nie szukam w tobie przytułku na wieczność.
Nie jestem nieszczęśliwa.
Nie jestem bezdomna.
Mój świat jest wart powrotu.
Wejdę i wyjdę z pustymi rękami.
A na dowód, że byłam prawdziwie obecna,
nie przedstawię niczego prócz słów,
którym nikt nie da wiary.

Życzymy wszystkim, by Święta Wielkanocne miały moc dawania nadziei, którą czerpiemy z bliskości drugiego człowieka.

Społeczność Szkolna
Zespołu Szkół Nr 2
im. Noblistów Polskich
w Choszcznie

Kategorie: Aktualności