Happening profilaktyczny

15 listopada obchodzony Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu. To ważna profilaktyczna inicjatywa mająca na celu zachęcenie do zerwania z nałogiem. I choć od lat 90-tych poziom palenia wśród Polaków spadł o połowę, to jednak nadal pali około 8 milionów Polek i Polaków. Akcja „Światowy Dzień Rzucania Palenia” jest częstym działaniem podejmowanym przez Zespół Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich. Przygotowania do happeningu to nie tylko opracowanie haseł czy plakatów ale lekcje profilaktyczne prowadzone tego dnia na wszystkich przedmiotach i poszukiwanie informacji na temat zgubnych skutków palenia. Przejście wokół szkoły i prezentacja postawy wolnej od nałogów to zwieńczenie antynikotynowej kampanii.

Edyta Tyburczy-Kujawa

Fotografie: Edyta Tyburczy-Kujawa

Kategorie: Aktualności, Aktywność społeczna, Pedagog szkolny

Zebrania z rodzicami

29 listopada 2018r. (czwartek) o godz. 15.30 odbędą się zebrania z rodzicami. Zapraszamy.

Kategorie: Aktualności

Realizacja projektów unijnych w roku szkolnym 2018/2019


Od 18 września 2018 roku w Zespole Szkół Nr 2 w Choszcznie rozpoczęły się zajęcia drugiej edycji projektu pt. „Wiedza kluczem do sukcesu”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.5. Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształce1niu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych.

Beneficjentem projektu jest Powiat Choszczeński, który nadzoruje realizację projektu. Realizatorem projektu jest Zespół Szkół Nr 1 i Zespół Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie.

W roku szkolnym 2018/2019 w Zespole Szkół Nr 2 w Choszcznie w ramach projektu wsparciem zostało objętych 13  uczniów/uczennic z klasy III Liceum Ogólnokształcącego i 11 uczniów/uczennic z klasy II Liceum Ogólnokształcącego.

W ramach projektu odbywają się następujące zajęcia:

 1. zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki – wtorek- sala 218
 2. zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego – wtorek- sala 317
 3. zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego – środa- sala 312
 4. zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka niemieckiego – środa- sala 316
 5. zajęcia rozwijające uzdolnienia oparte na metodzie eksperymentu i TIK: zajęcia z geografii – czwartek- sala 208
 6. zajęcia rozwijające uzdolnienia oparte na metodzie eksperymentu i TIK: warsztaty społeczno-prawne – czwartek- sala 303
 7. indywidualne doradztwo edukacyjno – zawodowe

Celem tych zajęć jest zwiększenie motywacji do nauki, wzrost umiejętności interpersonalnych, samooceny, zapoznanie uczniów/nic z podstawami metodologii eksperymentów naukowych z zakresu geografii, języków obcych, warsztatów społeczno-prawnych. Każdy uczestnik otrzymał materiały szkoleniowe i podręczniki z danego przedmiotu i ma zapewniony odwóz do domu i catering.

Celem indywidualnego wsparcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego jest ocena indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, predyspozycji osobowych do wykonywania poszczególnych zawodów, zyskanie informacji o zawodach, rynku pracy i możliwościach kształcenia, określenie swoich predyspozycji zawodowych.

Pracownie, w których odbywają się zajęcia zostały wyremontowane i doposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne i sprzęt TIK. W efekcie uczniowie mogą rozwijać swoje kompetencje kluczowe a praca metodami praktycznymi wzbogaca i motywuje ich do samodzielnego dochodzenia do wiedzy, co w konsekwencji ułatwi im odnalezienie się na rynku pracy i pozwoli na ukształtowanie ścieżki kariery zawodowej. Zastosowanie TIK otwiera nowe horyzonty, pozwala zapoznać się z nowymi rozwiązaniami z zakresu technologii, wpływa na zmianę stylów pracy na zajęciach. Nowe laboratoria językowe wspomagają naukę języków obcych, umożliwiają swobodny i głośny trening wymowy wszystkich uczniów jednocześnie, co kilkakrotnie zwiększa czas ćwiczeń w stosunku do tradycyjnego nauczania.

Na przełomie lutego i marca 2019 r. uczestnicy projektu pojadą na bezpłatną 2-dniową wycieczkę   do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Pierwszy wyjazd odbył się w dniach 2-3 stycznia 2018 r. Podczas wyjazdu zapewniono nocleg, wyżywienie, dojazd, bilety wstępu, warsztaty oraz opiekę nauczycieli. Wycieczka do CNK zorganizowana jest po to, aby uczestnicy/czki projektu w kilkuosobowych zespołach, pod okiem specjalistów samodzielnie mogli przeprowadzić fascynujące eksperymenty a następnie obejrzeli seans w planetarium.

Zapraszam do obejrzenia zdjęć z zajęć.

Edyta Kondela

Kategorie: Aktualności, Projekty, Wiedza kluczem do sukcesu

Apel „100 lat Niepodległości”

Rok 2018 to rok bardzo ważnej rocznicy dla każdego Polaka. 100 lat temu po ponad wiekowej nieobecności Polski na mapie politycznej Europy, Polska odzyskuje upragnioną niepodległość. Społeczność Zespołu Szkół Nr 2 uczciła tę wyjątkową rocznicę organizując wiele przedsięwzięć „dla Niepodległej”. Wśród nich był uroczysty apel, który odbył się 9 listopada 2018 r.

Podczas apelu odśpiewany został w całości hymn państwowy. Następnie odbyła się lekcja historii, którą poprowadzili: Patrycja Eljasz z klasy I Liceum Ogólnokształcącego i Łukasz Sieklucki z klasy IV Technikum Budowlanego. Przypomniane zostały uczestnikom apelu drogi do wolności i okoliczności odzyskania niepodległości w 1918 r. Zaprezentowane zostały sylwetki Ojców Niepodległości, a ich słowa dotyczące Polski i roli Polaków w odzyskaniu i utrzymaniu przez nią suwerenności przytoczył Kacper Gwoździk z klasy II Liceum Ogólnokształcącego.

Lekcja przeplatana była występami szkolnych artystów: Jakuba Skorego z klasy IV Technikum Budowlanego, Michaliny Simińskiej i Natalii Rosłon z klasy IV Technikum Handlowego.

Podczas uroczystości zapalony został znicz jako symbol pamięci o tych, którzy stracili życie w obronie Ojczyzny.
Następnie głos zabrała dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie pani Barbara Ciecierska. Przypomniała o wszystkich przedsięwzięciach zrealizowanych w ramach obchodów 100 – lecia odzyskania niepodległości w naszej szkole. Podkreślała znaczenie tego wyjątkowego dnia i zapraszała na uroczystości organizowane w naszym powiecie. W związku z odbywającymi się szkolnymi konkursami „dla Niepodległej” wręczone zostały zwycięzcom nagrody. Dyplomy i nagrody rzeczowe wręczali:Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Choszcznie,  pani Renata Cichowska; dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Choszcznie, pani Barbara Ciecierska; wicedyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Choszcznie, pani Jolanta Pluta; nauczyciel historii, pani Beata Zgorzelska.

Laureaci konkursu „Józef Piłsudski – mąż stanu, patriota, polityk”:

 • I miejsce – klasa II Liceum Ogólnokształcącego w składzie: Alicja Tuszyńska, Aleksandra Ignatowicz, Oliwer Jakubowicz;
 • II miejsce – klasa II Technikum Ochrony Środowiska w składzie: Oskar Kurpiński, Paweł Korzeniowski, Damian Walkowiak;
 • III miejsce – klasa III Technikum Budowlanego w składzie: Krystian Szandała, Grzegorz Łukowski.

Laureaci konkursu „100 lat praw wyborczych kobiet”:

 • I miejsce – Wiktoria Talaga z klasy IV Technikum Ochrony Środowiska;
 • II miejsce – Alicja Polak z klasy III Liceum Ogólnokształcącego;
 • III miejsce – ex aequo: Marta Talaga z klasy III Technikum Ochrony Środowiska i Adrianna Dziemian z klasy II Technikum Handlowego.

Apel zakończyły życzenia dla Polski od społeczności Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie z okazji 100 – rocznicy odzyskania niepodległości:

Kochana Polsko,

Życzymy Tobie, by nigdy już nie powtórzyła się historia zaborów, wojen, okupacji,

byś nie cierpiała, byś była wolna i bezpieczna w swych granicach.

Życzymy Tobie, aby obywatele szanowali i chronili piękno ojczystej ziemi i otaczającej przyrody,

pielęgnowali tradycje i rozwijali kulturę.

Polsko, pragniemy byś była domem dla wszystkich Polaków,

dla kolejnych pokoleń, wierzących w wartości,

w jakie wierzyli Polacy, gdy oddawali za Ciebie swoje życie.

Życzymy tego, byś była z nas dumna,

aby Polacy, pamiętając o historii,

budowali swój kraj nowoczesnym i otwartym.

A przede wszystkim życzymy, byś była NIEPODLEGŁA.

Apel przygotowali nauczyciele historii: pani Beata Zgorzelska i pani Adrianna Dokurno.

Beata Zgorzelska

Fotografie: Edyta Tyburczy-Kujawa i Piotr Figas

Kategorie: Aktualności, Konkursy, Uroczystości szkolne

Konkursy historyczne

Okrągła rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości jest okazją do sprawdzenia wiedzy o wydarzeniach, które miały miejsce 100 lat temu. W naszej szkole odbyły się dwa konkursy „dla Niepodległej” nawiązujące do historycznych wydarzeń.

6 listopada 2018 r. odbył się konkurs: „Józef Piłsudski – mąż stanu, patriota, polityk”. Do jury tego konkursu zaproszeni zostali emerytowani nauczyciele historii: pani Maria Gruca i pan Stefan Szemlij. Zaproszenie nauczycieli jest kolejnym z przedsięwzięć mających na celu uczczenie obchodów 55 – lecia Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich. Klasy reprezentowane były przez 3–osobowe zespoły, które zmagały się z wiedzą na temat bogatej biografii jednego z Ojców Niepodległości. W części pisemnej 15 zespołów rozwiązywało test. Do części ustnej przeszły te zespoły, które otrzymały najwięcej punktów z testu. Finalistami zostały zespoły z klas: IV Technikum Ochrony Środowiska, II Liceum Ogólnokształcącego, II Technikum Ochrony Środowiska i III Technikum Budowlanego. Uczestnicy odpowiadali na pytania nie tylko związane z działalnością polityczną Piłsudskiego i życiem prywatnym Naczelnika Państwa, musieli także wykazać się znajomością słynnych cytatów Piłsudskiego i jego współpracowników.

I miejsce zajął zespół z klasy II Liceum Ogólnokształcącego w składzie: Alicja Tuszyńska, Kaja Ignatowicz, Oliwer Jakubowicz. II miejsce zajął zespół z klasy II Technikum Ochrony Środowiska w składzie: Oskar Kurpiński, Paweł Korzeniowski, Damian Walkowiak. III miejsce zajął zespół z klasy III Technikum Budowlanego w składzie:
Krystian Szandała, Grzegorz Łukowski.

7 listopada 2018 r. odbył się konkurs „100 lat praw wyborczych kobiet”. Był to konkurs indywidualny. Uczestnicy rozwiązywali test dotyczący nie tylko okoliczności uzyskania przez kobiety praw wyborczych w 1918 r., aktów prawnych dotyczących równouprawnienia kobiet, ale także zakresu partycypacji kobiet w życiu publicznym przez ostatnie 100 lat.

I miejsce zajęła Wiktoria Talaga z klasy IV Technikum Ochrony Środowiska, II miejsce zajęła Alicja Polak z klasy III Liceum Ogólnokształcącego, III miejsce ex aequo zajęły: Marta Talaga z klasy III Technikum Ochrony Środowiska i Adrianna Dziemian z klasy II Technikum Handlowego.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursów „dla Niepodległej”.

Fotografie: Piotr Figas

Beata Zgorzelska

Kategorie: Aktualności, Konkursy

Ciemno wszędzie… co to będzie?

A było, jak zwykle, bardzo dobrze.

W zaduszkowo- listopadowym klimacie spotkaliśmy się w poniedziałek 5.11.2018 r. w auli Zespołu Szkół Nr 2 z zaprzyjaźnionymi aktorami Teatru Polskiego w Szczecinie, panią Małgorzata Iwańską i panem Jackiem Piotrowskim.
Tematem doskonale nawiązującym do niedawno obchodzonego święta była „Obrzędowość w II części <<Dziadów>>”.

Na początku pani Małgorzata przedstawiła licznie zebranym uczniom naszej szkoły istotne informacje na temat polskiego teatru romantycznego. Powstawał on w dużej mierze na emigracji i był przeznaczony przede wszystkim do odbioru czytelniczego. Emigranci nie mogli niestety liczyć na wystawienie swoich dzieł na deskach teatru. W dalszej części zajęć z edukacji teatralnej goście zainscenizowali słowiański obrzęd z II części „Dziadów” Adama Mickiewicza, a do pomocy przy odgrywaniu ról duchów zaprosili śmiałków z widowni. Trudno jest występować przed własną publicznością, dlatego wszyscy debiutanci zostali nagrodzeni głośnymi brawami. Role duchów lekkich – Rózi i Józia przypadły Alicji Tuszyńskiej z klasy IILOa oraz Pawłowi Korzeniowskiemu z klasy IITOŚ; postać Widma Złego Pana , czyli ducha ciężkiego, zagrał bardzo przekonująco Krystian Szandała z klasy IIITB, duch pośredni – piękna pasterka Zosia skutecznie łamiąca męskie serca była kreacją Ali Borowskiej z klasy IILOa. Każdy z uczestników obrzędu odchodzi nie zaznawszy spokoju, ale otrzymuje przestrogę wynikającą z ludowej mądrości.

Na koniec spotkania nasi goście odegrali scenę z dawno niewystawianej przez ich rodzimy teatr sztuki „Śluby panieńskie – czyli magnetyzm serca” Aleksandra Fredry – niedocenianego przez ówcześnie żyjących wybitnego komediopisarza romantycznego. Aktorzy zachęcali wszystkich do przeczytania tekstu Fredry, a także obejrzenia spektaklu.

Podziękowaliśmy naszym gościom oklaskami. Zainteresowani tematem mieli jeszcze możliwość porozmawiania z prawdziwymi mistrzami rzemiosła teatralnego o dramatach romantycznych, jak i repertuarze Teatru Polskiego w Szczecinie. Zaprosiliśmy Państwa na kolejne ciekawe spotkania z Melpomeną. Do zobaczenia wkrótce.

Weronika Rusiecka

współpraca Agnieszka Kurpiewska

Fotografie: Weronika Rusiecka

 

Kategorie: Aktualności, Nasze kontakty

Harmonogram realizacji projektu


Harmonogram realizacji projektu „Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy” w roku szkolnym 2018/2019

Harmonogram zajęć (pobierz)

Kategorie: Aktualności, Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy, Projekty

O Niepodległej słowem i pieśnią

Kolejną odsłoną obchodów 55-lecia Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie oraz 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości była kameralna wieczornica poświęcona przede wszystkim postaci Stefana Żeromskiego – „sumienia narodu”, jak pisarza nazywano. Spotkanie odbyło się 30 października 2018 r. w auli Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie.

Przygotowaną przez panią Lillę Rybkę we współpracy z panią Beatą Zgorzelską wieczornicę zaszczycili znamienici goście. Gościliśmy chór „Mirage” pod kierownictwem pana Eugeniusza Dobosza, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im Marii Dąbrowskiej w Choszcznie, panią Annę Lewicką, emerytowanych i obecnych nauczycieli, a także wszystkich zainteresowanych tematyką spotkania.

Chór „Mirage” wprowadził zgromadzonych w nastrój utworami „Deszcz, jesienny deszcz” i „Ojczyzno ma”, i, jak było słychać w kuluarach, pieśni niejedno serce wzruszyły. Zespół zaprezentował się znakomicie, a głosy damskie i męskie dialogowały w niezwykły, urzekający sposób.

Tak nastrojeni, wysłuchaliśmy starannie wybranych fragmentów powieści Stefana Żeromskiego „Przedwiośnie”, która w roku rocznicy 100-lecia odzyskania niepodległości dostąpiła zaszczytu być wybraną przez Polaków do ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania. Utytułowani szkolni recytatorzy, Natalia Rosłon z IVTH i Łukasz Sieklucki z IVTB, nie zawiedli. Ich sceniczne osobowości tym razem schowały się dyskretnie za tekst, który wybrzmiał zdecydowanie i mocno. „Przedwiośnie” czytane z oryginału, a nie z przygotowanej na okazję Narodowego Czytania nieco okrojonej wersji, do tej pory zaskakuje trafnością sądów i przepięknym, wcale nie archaicznym, językiem.

O języku Stefana Żeromskiego jeszcze usłyszeliśmy, bowiem główny gość spotkania, dr Cecylia Judek, sekretarz naukowy Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie, poświęciła mu sporo miejsca. Wielowątkowy wykład zatytułowany: „Drogi do wolności. Stefan Żeromski <<Przedwiśonie>>”, a przygotowany na potrzeby akcji „Objazdowa Akademia Literatury i Wiedzy Wszelakiej”, mógłby stać się wzorcem dla nauczycieli polonistów, jak przedstawiać postać pisarza. Materiały ilustracyjne, ciekawostki, wypowiedzi znanych osobistości o bohaterze wykładu, znakomite dygresje – wszystko to wzbudziło niekłamany podziw. Poznaliśmy dość skomplikowaną drogę Stefana Żeromskiego do uznania, nie sławy, bo ta była pisarzowi obca – właśnie do uznania rodaków. Dowiedzieliśmy się również, jakie okoliczności uniemożliwiły przyznanie Żeromskiemu literackiej Nagrody Nobla, a przede wszystkim poznaliśmy go jako człowieka pełnego oddania dla swojej Ojczyzny.

Bogaty wykład, jak to zazwyczaj bywa, wyczerpał uwagę zgromadzonych, co nie znaczy, że byli znudzeni. Szykowali po prostu pytania, które w kolejnej części mieli zadać pani Cecylii Judek. Jak się okazało, wiele interesujących nas spraw zostało obszernie omówionych w wykładzie, więc należało poszukać nowych problemów.

Tymczasem na scenie wystąpił Jakub Skory z IVTB z pieśnią Marka Grechuty „Ojczyzna”. Pieśń ta znakomicie wpisała się w tematykę spotkania, a wykonanie, choć tak skromne aranżacyjnie, porwało serca widowni. Jeszcze nie przebrzmiały brawa, kiedy Łukasz Sieklucki z IVTB przepięknie wyrecytował wiersz Kazimierza Wierzyńskiego „Ktokolwiek jesteś bez ojczyzny”. Te artystyczne interludia dobrze nastroiły do rozmowy, która stanowiła kolejny punkt programu.

Pytania zadane przez widownię pozwoliły pani Cecylii Judek odbiec od problemów stricte historycznych. Okazało się, że pisarstwo Żeromskiego to dobry grunt do rozmowy o współczesności. Polacy chyba to zrozumieli, wybierając „Przedwiośnie” do Narodowego Czytania. Wartko prowadzona rozmowa trwałaby o wiele dłużej, gdyby nie późna pora.

Po serii pytań Jakub Skory jeszcze raz zaprezentował swój talent w pieśni „Biały krzyż”, a Natalia Rosłon podsumowała spotkanie wierszem „Zmartwychwstanie” Józefa Mączki.

I tak przebiegła wieczornica w Zespole Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie, prowadzona sprawnie przez Patrycję Eljasz z ILOa i Kacpra Głuchowskiego z IIIB, którym na koniec wypada złożyć gratulacje jako debiutantom.

A wszystkim obecnym serdecznie dziękujemy. Najserdeczniej dziękujemy naszemu gościowi, pani Cecylii Judek, licząc na kolejne spotkanie w naszych gościnnych progach.

Fotografie: Piotr Figas

Kategorie: Aktualności, Nasze kontakty, Uroczystości szkolne

Jesteśmy na półmetku…

No i doczekaliśmy się. Nasza pierwsza szkolna, długo oczekiwana zabawa wreszcie się odbyła. 26 października 2018 r., w piątek, od rana czuliśmy podenerwowanie. Na lekcjach co chwilę zerkaliśmy na zegarki. Wreszcie wybiła 18.00.

Jak jeden mąż i żona, przed domem Biesiadnym „Alicja” zjawili się uczniowie klas: II Liceum Ogólnokształcącego i III Technikum Budowlanego wraz z wychowawcami, panią Agnieszką Kurpiewską i panem Andrzejem Zakrzewskim. Swoją obecnością zaszczycili nas także pani dyrektor Barbara Ciecierska, pani Aleksandra Pajor i pani Kinga Recka-Matyjasik, pełniąca przez dwa lata obowiązki wychowawcy klasy naszych dzielnych budowlańców.

Od początku czuliśmy dobry klimat imprezy. Zaraz po uroczystym obiedzie pierwsi tancerze ruszyli na parkiet. Nikt nie czuł skrępowania, bo przecież „Tańczyć każdy może…”. O stosowny repertuar zadbał DJ Rafał, który profesjonalnie poprowadził całą zabawę. Niespodzianką wieczoru był ogromny, przepiękny tort ozdobiony racami, ufundowany przez panią Annę Ignatowicz – mamę naszej szkolnej koleżanki. Pani Ania postanowiła osłodzić czas wszystkim uczestnikom Połowinek, życząc udanej zabawy i wytrwałości w drodze po maturę. Dziękujemy z całego serca i kłaniamy się nisko.

Czas zawsze pędzi nieubłaganie. Nikt z nas nie zauważył, że właśnie mijała północ. Parkiet w ogóle nie pustoszał, a nasze dziewczyny tańczyły z fasonem, ale już bez wysokich szpilek. Bo przecież liczy się wspólna zabawa, uśmiech i pozytywne nastawienie do życia.

Zabawę zakończyliśmy o trzeciej. Żal było opuszczać salę, jednak wszystko, co dobre, kiedyś się kończy. Ważne, że skończyło się radośnie i z niedosytem. Mamy nadzieję, że Połowinki 2018 były tylko zapowiedzią tego, co przed nami w przyszłym roku – Studniówka.

Agnieszka Kurpiewska

Kategorie: Aktualności, Uroczystości szkolne Tagi: ,

Bieg dla Niepodległej

W dniu 29 października 2018 r. społeczność Zespołu Szkół nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie uczciła po raz kolejny 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości. Reprezentacja szkoły zorganizowała „Bieg dla Niepodległej”. Uczniowie wraz z nauczycielami wychowania fizycznego pobiegli ulicami miasta do parku Moniuszki, gdzie rozdali biało-czerwone balony mieszkańcom Choszczna.

Nauczyciele wychowania fizycznego

Fotografie: Edyta Tyburczy-Kujawa

Kategorie: Aktualności, Aktywność społeczna, Sport, Uroczystości szkolne